fbpx

Fælleskontor i Willemoesgade samler arkitekter og ingeniører under samme tag

Værkstedsbygning transformeret til kreativt kontormiljø af medarbejderne selv

Se mere

Fælleskontor i Willemoesgade samler arkitekter og ingeniører under samme tag

Værkstedsbygning transformeret til kreativt kontormiljø af medarbejderne selv

Læs projektets egen beskrivelse

Willemoesgadekarreen er et gammelt fabrikskompleks beliggende centralt på Trøjborg i den nordlige del af Aarhus med Risskov, Aarhus Bugt og den pulserende Tordenskjoldsgade som nærmeste nabo. Det er Swecos egne arkitekter og ingeniører, som har stået for transformationen af den historiske og delvist fredede shedtagsbygning, der er indrettet i en værkstedsbygning fra 1899. Bygningen indgår i et gammelt fabrikskompleks, der tidligere husede De forenede Bryggerier, lagerhal for Otto Mønsteds papirværksted og Aarhus Universitet.

Som en del af transformationen har det været en opgave at genbruge så mange ressourcer som muligt og tilføje et nyt kapitel til bygningens historie. Bygningen adskiller sig både strukturelt og arkitektonisk fra de omkringliggende, og derfor har det været afgørende at renovere nænsomt og omhyggeligt med fokus på at bevare de historiske karakteristika.

Udadtil er de eksisterende facader af gule teglsten med røde facadebånd bevaret, og indadtil er bygningens oprindelige, store rum bevaret, ligesom at den grønne efeu på facaden også er bevaret, som kontrast til murværket og det industrielle udtryk.

Værkstedsbygningen fik i 1959 et karakteristisk shedtag, der giver bygningen sin ikoniske profil og iscenesætter dagslyset på en overbevisende og værdifuld måde. Gennem transformationen er det lykkes at bevare shedtaget, der betyder, at der altid i bygningen er kig til himlen, som sammen med variationen i rumhøjden skaber et meget dynamisk rum. Samtidig er bygningen og facadevæggene op med lysindfald, så der er skabt sammenhæng til gaden.

Den transformerede værkstedsbygning udgør nu rammerne for 180 arkitekter og ingeniører i Sweco, der er rykket fra to separate kontorlokationer til én fælles, der indfrier behovet for et moderne kontor, der i både udtryk, drift og indretning afspejler og inspirerer til en bæredygtig tilgang til vores omgivelser.

Blik for brugerne

Bæredygtighed har været tænkt ind i alle faser fra den tidlige brugerinvolvering, til projektering og udførelse. Igennem en skitserende brugerinvolveringsproces har repræsentanter fra medarbejdere og ledelse kvalificeret projektet i den tidlige fase, ligesom de har bidraget med ønskede funktioner og samtidig prioriteret bæredygtighed som et væsentligt succeskriterie i projektet. I løbet af brugerinvolveringsprocessen blev også disponering og koncept for planløsningen kvalificeret med intentionen om at bevare det oprindelige store rum med bevaring af de eksisterende bærende søjler. De tilførte funktioner er placeret i separate, indsatte bokse, hvilket tillader klare visuelle forbindelser og sikrer et effektivt flow igennem kontoret. F.eks. er toiletkerner, depotrum og møderum enkle at tilgå fra det åbne kontormiljø. Det giver desuden høj grad af fleksibilitet, at det store rum kan tilpasses antallet af medarbejdere eller omdannes til mindre projektkontorer efter behov. Kontorbygningen er certificeret med DGNB Sølv og med visionen om at sætte et så lille klimaaftryk som muligt, har transformationen bidraget til at reducere CO2-aftrykket i forhold til nybyg: 40 % af kontormøbler er genanvendt og upcyclede som en del af indretningen på Willemoesgade, hvoraf ca. 25 % indgår på øvrige af Swecos kontorer, mens de resterende 35 % er doneret til andre organisationer, så møblernes levetid forlænges og kommer til glæde og gavn andre steder. Hvor der har været behov for nyt inventar på Willemoesgade, er det bygget efter mål for at minimere affald. Miljøvenlig drift og optimalt indeklima Der er lagt vægt på en miljøvenlig drift ift. belysning, ventilation, vand- og energiforbrug. F.eks. er der valgt LED-belysning og bevægelsessensorer, der sørger for at slukke belysning i ikke-aktive områder, mens intelligent styring af tekniske anlæg gør det muligt at styre og monitorere byggeriet. Derudover er her arbejdet med optimering af ventilationen for at undgå trækgener og sikre et godt og effektivt indeklima for medarbejdere og gæster i huset. Med det eksisterende shedtag får kontoret optimale dagslysforhold, der sikrer minimal brug af elektrisk belysning. Der er eksempelvis arbejdet med dagslysregulering i lokalerne som gør, at der spares 30 % i strøm, da det elektriske lys kun bruges i den mængde, der er behov for. Yderligere hjælper vinduerne – særligt ovenlysvinduerne - med at give så god belysning, at medarbejderne kan sidde længere væk fra vinduerne, uden det påvirker deres oplevelse af dagslys. Akustiske løsninger bidrager desuden også til et godt indeklima på Willemoesgade, ligesom at akustikken er integreret i designet af kontoret, hvor akustiske beregninger ligger til grund for det endelige design. Sunde byggematerialer og særlige klimamæssige hensyn Ambitionen om at bygge bæredygtigt har naturligvis præget valget af byggematerialer. Her er udelukkende anvendt sunde og miljøvenlige materialer samt svane-og/eller indeklimamærkede produkter. Eksempelvis er der valgt certificeret træ og stenprodukter, der bidrager til at sikre ordentlige arbejdsforhold for producenterne. Derudover er der valgt materialer, der mindsker miljøaftrykket, som f.eks. glasuld fremfor stenuld, ligesom der for at øge muligheden for at genanvende materialerne er prioriteret rene materialer med høj genanvendelsesværdi. Under byggeprocessen har de bæredygtige valg spillet en væsentlig rolle med fokus på affaldssortering, hvilket også er indført i dagligdagen på kontoret. Der er f.eks. opsat en biotank til madaffald, og der er kun ét central kopirum for at minimere omfanget af print og kopi og dermed begrænse affald.

Parter bag projektet

Bygherre: Willemoesgade 15 ApS
Arkitekt: Sweco Architects
Ingeniør: Sweco
Hovedentreprenør: Vognsen & Co A/S

Yderligere information om projektet

https://www.sweco.dk/showroom/willemoesgade/

Sted

Willemoesgade 15, 8200 Aarhus N
8200 Aarhus

Fotos: Sweco Danmark

Realiseret

2021

Indstillingsår

2022, 2023, 2024

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000 m²