fbpx

Træskohage Fyr

Renovering af faldefærdigt fyrtårn

Se mere

Træskohage Fyr

Renovering af faldefærdigt fyrtårn

Læs projektets egen beskrivelse

Træskohage Fyr ved Vejle Fjord blev oprindeligt opført af Vejle Havn i 1904 som et vinkelfyr, og fyrtårnet var i drift frem til 1986, hvor det blev overdraget til Naturstyrelsen. Fyrtårnet blev herefter benyttet som udsigts- og fugletårn, men vedligeholdelsen var meget mangelfuld, og for nogle år siden blev det aflåst for offentligheden, idet der var store revner i platformen, ligesom gelænderet var meget rustent. Stouby og Omegns Lokalråd tog kontakt til Naturstyrelsen, idet vi ønskede at bevare fyrtårnet, idet det er en lokal kulturperle, men vi fik oplyst, at det skulle brækkes ned, idet der ikke var afsat midler til at vedligeholde det. Det fik os til at skrive til daværende miljøminister Kirsten Brosbøl, hvor vi anmodede om at leje fyrtårnet. Herefter ville vi sætte fyrtårnet i stand ved at hjemsøge midler fra diverse fonde. Miljøministeren synets, at det var en god ide, og vi fik udfærdiget en lejeaftale.

Rådgivningsfirmaet COWI havde på anmodning fra Naturstyrelsen foretaget en omfattende gennemgang af fyrtårnet og bergnet at en totalrenovering ville beløbe sig til ca. kr. 1 mill. Vi gik straks igang med at hjemsøge fondsmidler, og det lykkedes at hjemsøge ca. kr. 900.000 fra Real Dania/Underværker, Hedensted Kommune og Sydbanks Fond . Projektet blev herefter sendt i udbud, og det blev vundet af lokale håndværkere. Hele fyrtårnet blev adskilt og renoveret efter oprindelige plantegninger, der blev udlånt af Stadsarkivet i Vejle.

I forbindelse med renoveringen af fyret var det nødvendigt at anlægge en 400 m kørevej ud til fyret over den eksisterende sti, idet undergrunden i området er meget blød. Kørevejen blev anlagt som frivilligt arbejde med et kontakt tilskud på kr. 10.000 til materialer fra Friluftsrådet. Efterfølgende er der valgt et fyrpasserlaug, der står for oprydning og tilsyn, og der har ikke på nogen måde været forøvet hærværk eller lignende i de to år, der er gået siden renoveringen.

Inspirerende ressourcetiltag

Efter at Træskohage Fyr er blevet renoveret er det af Hedensted Kommune blevet udpeget som et kulturmiljø. Det bliver således en del af det eksisterende kulturmiljø omkring Danmarks første tuberkulosehospital, ”Sanatoriet for Brystsyge” der i dag rummer spahotellet, Hotel Vejlefjord. Omkring Fyrtårnet er der rigtig mange vandrestier og især skal nævnes alle de gamle ”kurveje”, der blev anlagt til tuberkulosepatienterne, og som er istandsat for midler fra Real Dania. Det nyrestaurerede fyrtårn er blevet et tilløbsstykke, og hver weekend besøges det af flere hundrede naturinteresserede og gæster fra hotellet. Hedensted Kommune benytter fyrtårnet som blikfang i en folder over kommunens vandre- og cykelruter. Stouby og Omegns Lokalråd har erhvervet en traktortrukket persontransportvogn, og i 2019 kørte vi omkring 800 turister ud til fyret med tilknyttet guide. Fyrtårnet er 14 meter højt, og der er adgang for offentligheden til fyrets platform i 6 meters højde hele året.

Eksempelværdi

Naturstyrelsen har omkring 2000 huse og fyrtårne, og der er ikke midler til at vedligeholde alle bygningerne. Derfor har jeg som tovholder for projektet tilbudt at tage ud til andre lokalområder hvor Naturstyrelsen har saneringsmodne fyrtårne og bygninger, og på den måde hjælpe dem på vej med hjælp til fondsansøgninger og praktisk gennemførelse af saneringer.

Solidt samarbejde

Byggeprocessen er forløbet eksemplarisk med godt samarbejde mellem lokale håndværkere og vores frivillige ildsjæle. Der er et stort ejerskab til Fyrtårnet, og småreparationer vil fremover blive udført af håndværkerne uden beregning. Vi har rigtig mange frivillige ildsjæle og inden for en kort årrække har vi hjemsøgt omkring kr. 12 mill. fra div. fonde og gennemført omkring 50 projekter.

Parter bag projektet

Bygherre  - Stouby og Omegns Lokalråd. Ole Flemming Lyse, formand for Stouby og Omegns Lokalråd.
Udførende arkitekt – Kjaer og Ricther.
Udførende ingeniør – Akademiingeniør med speciale i renovering af ældre bygninger Linda Peitersen, der tillige er næstformand i Stouby og Omegns Lokalråd.

Sted

Sanatorievej uden nummer nord for Vejle Fjord.
7140 Stouby

Realiseret

2018

Indstillingsår

2021, 2022, 2023

Anvendelse

Kultur

Areal

1-500m2