fbpx

Kai Nielsens kunstnervilla i Ordrup

Genskabelse af fredet kunstnervilla fra 1916 tegnet af arkitekt Ivar Bentsen og bygget af billedhugger Kai Nielsen som kombineret bolig og atelier

Se mere

Kai Nielsens kunstnervilla i Ordrup

Genskabelse af fredet kunstnervilla fra 1916 tegnet af arkitekt Ivar Bentsen og bygget af billedhugger Kai Nielsen som kombineret bolig og atelier

Læs projektets egen beskrivelse

Villaen var ved købet i september 2018 stærkt nedslidt som følge af mange års manglende og utilstrækkelig vedligeholdelse. Derudover var der igennem 1980 og 90’erne udført en række ændringer og tilføjelser i villaens indre, herunder atelier, køkken og badeværelser samt andre rum, der tilsammen var med til at sløre/udviske rummenes oprindelige udtryk, funktioner og kvalitet.

Vi ønskede med overtagelsen at genskabe det smukke hus og kunstnerhjem, der blev skabt i 1916 gennem samarbejdet mellem billedkunstner Kai Nielsen og arkitekt Ivar Bentsen, der havde et produktivt samspil i en række sammenhæng i begyndelsen af 1900’erne, bl.a. omkring indretningen af Blågårdsplads. Kai Nielsen var i sin samtid en toneangivende billedkunstner, og ved sin død i 1924 havde han skabt flere markante værker og skulpturer. Vandmoderen på Ny Carlsberg Glyptotek og Ymerbrønden på torvet i Faaborg er eksempler. Ivar Bentsen var på lignende vis en toneangivende arkitekt på daværende tispunkt som forløber til den senere modernisme. Bl.a. var han en af grundlæggerne af “Bedre Byggestik.

I renoveringen, der blev gennemført i tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og med en stor indsats fra arkitekt Jens Bertelsen fra Bertelsen & Scheving, var visionen i videst muligt omfang at genskabe husets originale udtryk fra 1916, samtidig med at boligen teknisk blev opdateret til moderne anvendelse. Bæredygtighed blev indtænkt i både byggeprocesser og den efterfølgende anvendelse som bolig for en familie, bl.a. blev regnvand separeret fra kloak til opsamling i 5kvm regnvandstank for anvendelse i toiletskyl og havevanding.

Renoveringen forløb over 18 måneder fra september 2018 til februar 2020 gennem en dedikeret indsats af alle parter, herunder ikke mindst mange fagligt meget dygtige og engagerede håndværkere, der satte stor ære i at udføre arbejderne på kvalitetsmæssig højt niveau og i at være med til at genskabe den fredede ejendoms smukke oprindelige udtryk. Også i farvevalg blev der udvist kompromisløshed, idet farvekonservator Anne Simonsen afdækkede husets farvemæssige historie, og den efterfølgende farvesætning af rum blev gennemført med udgangspunkt i den oprindelige farve fra 1916 og malet med limfarve fra producenten Lindolie & Pigment i Haderslev. Husets farver kan ses i De Farver’s udgave for efteråret 2020 (udgivet af branche- og arbejdsgiverorganisationen Danske Malermestre).

Udfordringerne var legio med et stærkt nedslidt hus ved overtagelsen. Men specielt opgaven med at formulere den kompromisløse vision om i videst muligt omfang at genskabe huset, som det så ud i 1916 var tidskrævende, da dette som konsekvens indebar kompromisløshed til økonomien og de løsninger, der skulle implementeres. Bl.a. blev atelier genskabt med ovenlysvinduer og ultramarinblå bræddevægge. Da først målet var formuleret var opgaven at få udførelsen tilendebragt på den kvalitetsmæssigst bedste måde og samtidig have for øje, at boligen skal tjene som et hjem for en familie.

Blik for brugerne

Fuld efterisolering af ejendom, der ved overtagelse var nærmest u-isoleret og udskiftning af 50 år gammelt oliefyr med nyt kondenserende naturgasfyr, samt udskiftning og isolering af alle rørføringer i huset. Huset havde et årligt varmeforbrug op mod kr 100.000. dette er nu reduceret til ca. kr 45.000. Dertil kommer separation af regnvand fra kloak til opsamling i regnvandstank og genbrug af regnvand inde i hus og udenfor til havevanding. Anslået årlig besparelse på 50-75 m3 vand. Byggematerialer og bygningsgenstande blev genanvendt i det omfang, det var muligt, og når nye materialer var nødvendige, blev disse ved flere tilfælde anskaffet ved genbrug af materialer fra samme tidsperiode, som ejendommen blev opført.

Inspirerende ressourcetiltag

Renoveringen førte et stort arkitektonisk løft for villakvarteret gennem genskabelsen af husets oprindelige arkitektoniske kvaliteter, ligesom den indre genskabelse af ejendommens rum og farvesætningen har ført til stor oplevelsesmæssig kvalitet

Eksempelværdi

Et fremragende eksempel på renovering af en 100 år gammel (i dette tilfælde fredet) ejendom, hvor oprindelige materialer, byggeprocesser og løsninger indtænkes overalt i løbet renoveringen med henblik på i videst muligt omfang at frembringe ejendommens oprindelige funktion og udtryk

Solidt samarbejde

Et fremragende eksempel på godt og konstruktivt samarbejde mellem myndigheder (Slots- og Kulturstyrelsen) og bygherre (Søren Milner og Karin Sundberg) samt et særdeles godt eksempel på konstruktivt og gnidningsfrit samarbejde mellem bygherre, arkitekt (Bertelsen & Scheving) samt de mange håndværkere, der var involveret igennem den 18 måneder lange renoveringsproces

Levende bygningskultur

Ejendommen er som følge af den gennemførte renovering markant værdiforøget, både i økonomiske forstand men også og ikke mindst i arkitektonisk og æstetisk forstand. Kombinationen af stærk faglighed på alle niveauer i renoveringen fra rådgiver til den mindste fagentreprise og langsigtede, bæredygtige løsninger tjener som godt eksempel til renovering af andre tilsvarende bygninger.

Parter bag projektet

Bygherre: Søren Milner og Karin Sundberg
Bygherrerådgiver og arkitekt: Bertelsen & Scheving
Slots & Kulturstyrelsen
Hovedentreprenør for tømrer og snedkerarbejder, murer og maler: N.A. Nielsen
Fagentrepriser: Emil Nielsens Smedeværksted, Elheat, Frank Olesen VVS, ABAK Kloakservice, JC Nedrivning, Meldgaards Låse, Farvekonservator Anne Simonsen, DTS haveservice

Sted

Krathusvej 2
2920 Charlottenlund

Realiseret

2020

Indstillingsår

2021, 2022, 2023

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500 m²