fbpx

Forstanderbolig Odder Højskole

Renovering af villa fra kollegium til bolig

Se mere

Forstanderbolig Odder Højskole

Renovering af villa fra kollegium til bolig

Læs projektets egen beskrivelse

Levende bygningskultur
Odder Højskole slog dørene op for unge landkvinder i 1889. Året før havde samme, aktive kreds åbnet Odder Valgmenigheds kirke på et lille bakkedrag øst for byen. Kirke og højskole er fortsat smukke vidnesbyrd om en egn med flere friskoler og -menigheder end de fleste andre egne i Danmark. Byen voksede gradvist ud omkring kirken og højskolen.
I dag ligger højskolen midt i Odder by ved Rørthvej.
Ved indgangen til skolen ligger en villa, opført i 1935 til Hr. Landsretssagfører J. Christensen. Bygningen blev i årene før 2021 brugt som skolehjem for Samsø-unge, der gik på Odder Gymnasium. Landsretssagførerens villa var indrettet med tolv separate værelser. Nærheden til højskolen betød, at de unge kunne bo i et egnet ungdomsmiljø og få mad på skolen. Anvendelsen betød også, at bygningen blev et centrum for Odders unge – og en lille smule slidt af det.
I 2021 besluttede højskolens bestyrelse at sætte villaen i stand til forstanderbolig. Bestyrelsen var enige om, at bygningen er et interessant og historisk aktiv i bybilledet og vigtig at bevare for fremtiden. Derfor førte vi villaen tilbage til sin fordums storhed: I dag er villaen bolig for forstanderen, en levende indgang til højskolen – og eleverne kalder den for SLOTTET.

Faglig kvalitet
Villaen står i gule mursten med et rødt tegltag. Bygningens stilsprog trækker på funktionalismen og den nordiske klassicisme og indskriver sig i slutningen af bedre byggeskik som en moderne fortolkning heraf.
Karakteristisk for bygningen er den stejle taghældning og bygningens sammensatte karakter med et slankt tværgående gavlmotiv ud mod Rørthvej. Vi kan se længere nede ad Rørthvej, at andre af datidens bygherrer har ladet sig inspirere af landsretssagførerens villa.
Med sine oprindelige velproportionerede rum og enkle fremtræden er huset et værdifuldt stykke arkitektur.
Under sin tid som skolehjem har bygningen fået tilføjet opdelinger af de oprindelige rum. Renoveringsstrategien var at reetablere og genskabe husets oprindelige rum og karakter. Der er genetableret rum i henhold til de originale tegninger og alle overflader er renoveret med respekt for det oprindelige udtryk. I videst muligt omfang er eksisterende overflader og materialer bevaret og nænsomt efterbehandlet.
Villaen fremstår efter renovering karakterfuldt og med den meget fine rummelighed som den i sin tid er tænkt og designet til.
Gulve og lofter i hall er genetableret med integreret glas-lysloft og indfarvet kork i kvadratmønster på gulv. Vægge med strukturpuds er renoveret og udbedret for tidens tand og midlertidige reparationer. Eksisterende hoved-entrédør er nænsomt renoveret og olieret op.
Gerichter om alle døre er udskiftet med specialfremstillet profil – skåret på model fra eksisterende profiler.
Enkelte steder er ødelagte trægulve nyetableret.
Nyt køkken er opbygget i det store spisekøkken med respekt for rummets karakter. I det store badeværelse på 1. sal er den karakteristiske runde brusenische renoveret med nye fliser. Den eksisterende terrazzo er afrenset og efterbehandlet.
Hele tagkonstruktionen er renoveret og efterisoleret til nutidige energikrav. Der er lagt nyt tegltag, og kviste er efterisolerede og renoverede.
Generelt er vinduer renoveret eller udskiftet med energiglas, hvide karme og rammer i mahogni.
Alt murværk er nænsomt afrenset og efterfuget. Vi har ønsket at bevare den lettere patina, som giver villaen karakter.

Solidt samarbejde
Samarbejdet mellem bygherre. rådgiver og entreprenør har været respektfuldt og åbenhjertigt. Rådgiver har gennem en årrække samarbejdet med højskolen. For eksempel lå hallens flotte lys-loft i sikkerhed på arkitektens kontor.
Bygherre, arkitekt og håndværkere har været enige om, at det var en spændende udfordring at genskabe den elegante villa. Håndværkerne kommer fra lokale virksomheder, og alle har et nært og kontinuerligt forhold til villaen. Hovedentreprenør har udelukkende indgået aftaler med håndværkere, som har haft interesse for og kompetencer til at forestå det helt særlige renoveringsarbejde. Alt er renoveret med respekt og nænsomhed i et livligt samarbejde imellem de forskellige faggrupper på byggeriet.
Bygherre har sikret, at der blev tænkt på fremtidens beboere og på den blandede private/professionelle relation til skolen, som en forstanderbolig skal have.
Der er udbredt stolthed over resultatet, og renoveringen har modtaget Odder Kommunes Arkitekturpris i 2023.

Eksempelværdi
For få år siden ville en villa som denne måske være blevet nedrevet og et nyt, moderne hus opført på den markante grund i byen. Vi er overbeviste om, at det flotte resultat vil kunne inspirere andre husejere til glæden ved at renovere frem for at bygge nyt.
Et slot med en flot og lang historie og med moderne installationer og et meget fornuftigt energiforbrug. Dét er en eksemplarisk bygnings-behandling, synes vi.
Ligesom landsretssagførerens hus førte til kopier andre steder i Odder, så tror vi på, at denne renovering vil fungere som inspiration for andre boligejere i området.

Eksempelværdi

For få år siden ville en villa som denne måske være blevet nedrevet og et nyt, moderne hus opført på den markante grund i byen. Vi er overbeviste om, at det flotte resultat vil kunne inspirere andre husejere til glæden ved at renovere frem for at bygge nyt. Et slot med en flot og lang historie og med moderne installationer og et meget fornuftigt energiforbrug. Dét er en eksemplarisk bygnings-behandling, synes vi. Ligesom landsretssagførerens hus førte til kopier andre steder i Odder, så tror vi på, at denne renovering vil fungere som inspiration for andre boligejere i området.

Solidt samarbejde

Samarbejdet mellem bygherre. rådgiver og entreprenør har været respektfuldt og åbenhjertigt. Rådgiver har gennem en årrække samarbejdet med højskolen. For eksempel lå hallens flotte lys-loft i sikkerhed på arkitektens kontor. Bygherre, arkitekt og håndværkere har været enige om, at det var en spændende udfordring at genskabe den elegante villa. Håndværkerne kommer fra lokale virksomheder, og alle har et nært og kontinuerligt forhold til villaen. Hovedentreprenør har udelukkende indgået aftaler med håndværkere, som har haft interesse for og kompetencer til at forestå det helt særlige renoveringsarbejde. Alt er renoveret med respekt og nænsomhed i et livligt samarbejde imellem de forskellige faggrupper på byggeriet. Bygherre har sikret, at der blev tænkt på fremtidens beboere og på den blandede private/professionelle relation til skolen, som en forstanderbolig skal have. Der er udbredt stolthed over resultatet, og renoveringen har modtaget Odder Kommunes Arkitekturpris i 2023.

Faglig kvalitet

Villaen står i gule mursten med et rødt tegltag. Bygningens stilsprog trækker på funktionalismen og den nordiske klassicisme og indskriver sig i slutningen af bedre byggeskik som en moderne fortolkning heraf. Karakteristisk for bygningen er den stejle taghældning og bygningens sammensatte karakter med et slankt tværgående gavlmotiv ud mod Rørthvej. Vi kan se længere nede ad Rørthvej, at andre af datidens bygherrer har ladet sig inspirere af landsretssagførerens villa. Med sine oprindelige velproportionerede rum og enkle fremtræden er huset et værdifuldt stykke arkitektur. Under sin tid som skolehjem har bygningen fået tilføjet opdelinger af de oprindelige rum. Renoveringsstrategien var at reetablere og genskabe husets oprindelige rum og karakter. Der er genetableret rum i henhold til de originale tegninger og alle overflader er renoveret med respekt for det oprindelige udtryk. I videst muligt omfang er eksisterende overflader og materialer bevaret og nænsomt efterbehandlet. Villaen fremstår efter renovering karakterfuldt og med den meget fine rummelighed som den i sin tid er tænkt og designet til. Gulve og lofter i hall er genetableret med integreret glas-lysloft og indfarvet kork i kvadratmønster på gulv. Vægge med strukturpuds er renoveret og udbedret for tidens tand og midlertidige reparationer. Eksisterende hoved-entrédør er nænsomt renoveret og olieret op. Gerichter om alle døre er udskiftet med specialfremstillet profil – skåret på model fra eksisterende profiler. Enkelte steder er ødelagte trægulve nyetableret. Nyt køkken er opbygget i det store spisekøkken med respekt for rummets karakter. I det store badeværelse på 1. sal er den karakteristiske runde brusenische renoveret med nye fliser. Den eksisterende terrazzo er afrenset og efterbehandlet. Hele tagkonstruktionen er renoveret og efterisoleret til nutidige energikrav. Der er lagt nyt tegltag, og kviste er efterisolerede og renoverede. Generelt er vinduer renoveret eller udskiftet med energiglas, hvide karme og rammer i mahogni. Alt murværk er nænsomt afrenset og efterfuget. Vi har ønsket at bevare den lettere patina, som giver villaen karakter.

Levende bygningskultur

Odder Højskole slog dørene op for unge landkvinder i 1889. Året før havde samme, aktive kreds åbnet Odder Valgmenigheds kirke på et lille bakkedrag øst for byen. Kirke og højskole er fortsat smukke vidnesbyrd om en egn med flere friskoler og -menigheder end de fleste andre egne i Danmark. Byen voksede gradvist ud omkring kirken og højskolen. I dag ligger højskolen midt i Odder by ved Rørthvej. Ved indgangen til skolen ligger en villa, opført i 1935 til Hr. Landsretssagfører J. Christensen. Bygningen blev i årene før 2021 brugt som skolehjem for Samsø-unge, der gik på Odder Gymnasium. Landsretssagførerens villa var indrettet med tolv separate værelser. Nærheden til højskolen betød, at de unge kunne bo i et egnet ungdomsmiljø og få mad på skolen. Anvendelsen betød også, at bygningen blev et centrum for Odders unge - og en lille smule slidt af det. I 2021 besluttede højskolens bestyrelse at sætte villaen i stand til forstanderbolig. Bestyrelsen var enige om, at bygningen er et interessant og historisk aktiv i bybilledet og vigtig at bevare for fremtiden. Derfor førte vi villaen tilbage til sin fordums storhed: I dag er villaen bolig for forstanderen, en levende indgang til højskolen – og eleverne kalder den for SLOTTET.

Parter bag projektet

Odder Højskole, bygherre
Hune og Elkjær, totalrådgiver
Odder tømrer- og snedkerforretning, hovedentreprenør

Sted

Rørthvej 36
8300 Odder

Fotos: Niels Christian Nielsen

Realiseret

2022

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2