fbpx

Toplærkegården, Hirtshals

Renovering af bebyggelsen

Se mere

Toplærkegården, Hirtshals

Renovering af bebyggelsen

Læs projektets egen beskrivelse

Renoveringen af Toplærkegården i Hirtshals bestod af en reducering, ombygning og totalrenovering af bebyggelsen, da boligforeningen over en årrække havde haft problemer med tomgang på helt op til 25 procent. Både pga. generelle fraflytninger og ikke efterspurgte lejlighedstyper.

Udfordringen blev at skabe en moderne bebyggelse, hvor de eksisterende 119 lejligheder blev til 86 velfungerende lejligheder.

Brugskvalitet

Renoveringen har resulteret i et stort løft af boligkvaliteten. Allerede når man træder ind i opgangene mødes man af nyetablerede elevatorer, hvilket har øget tilgængeligheden til lejlighederne betydeligt. Der er skabt et markant bedre indeklima i lejlighederne gennem et nyetableret centralstyret ventilationssystem, efterisolering og nye vinduer i hele bebyggelsen. Alle boliger har ligeledes fået større åbne altaner eller supplerende opholdsmuligheder på svalegangen, hvor beboerne kan træde ud og nyde vejret. Bebyggelsen er blevet totalrenoveret og to tredjedele af lejligheder er blevet gjort tilgængelige med nyindretning af badeværelser og køkkener. Samtidig er lysforholdene i lejlighederne blevet forbedret gennem nedtagning af vægpartier mellem enkelte rum og etablering af store altandørspartier. Alt sammen ting, som giver et væsentligt tilskud til boligkvaliteten.

Bidrag til omgivelser

Efter renoveringen er Toplærkegården blevet en attraktiv bebyggelse, som har resulteret i fuld udlejning. Den oprindelige bebyggelse opført i røde mursten har fået nye facader i koksgrå puds, hvilket sammen med nye altankarnapper mod syd og åbne altaner mod nord har givet et radikalt ændret facadeudtryk. Nedrivning af noget af den eksisterende bebyggelse, har åbnet bebyggelsen op og gjort den mere let i sit udtryk. Det har samtidigt skabt en ny ankomstvej, hvilket gør at ankomsten til boligerne nu sker gennem et gårdrum med garager, parkering, legepladser og private haverum, som ligeledes har været med til at give bebyggelsen brugsmæssige kvaliteter og et arkitektonisk løft. Både i gårdrummet og rundt om bebyggelsen har landskabsarkitekten indarbejdet klitlignende skråninger beplantet med bl.a. marehalm, hvilket giver et godt samspil til den rå natur omkring Hirtshals og langs vestkysten.

Solidt samarbejde

Helhedsplanen for bebyggelsen er udarbejdet i samarbejde med beboere, boligforening og rådgivere. Projektet er støttet af Landsbyggefonden.

Parter bag projektet

Bygherre: BoVendia
Totalrådgiver: Brix & Kamp A/S
Arkitekt: Arkitektfirmaet Bundgaard
Landskabsarkitekt: Rossels Tegnestue

Yderligere information om projektet

https://sbi.dk/Assets/Renovering-af-almene-boligomraader/SBi2017-11.pdf

Sted

Jernbanegade 1-33
9850 Hirtshals

Realiseret

2015

Indstillingsår

2018

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000 m²