fbpx

TOBAKSKOLLEGIET

Fra gammel industriejendom til 175 studieboliger med de oprindelige arkitektoniske kvaliteter i behold

Se mere

TOBAKSKOLLEGIET

Fra gammel industriejendom til 175 studieboliger med de oprindelige arkitektoniske kvaliteter i behold

Læs projektets egen beskrivelse

Fra start 50’erne og i næsten 60 år var det område, der nu er kendt som Tobaksbyen i Søborg, arbejdsplads for tusindvis af medarbejdere i det hedengangne Skandinavisk Tobakskompagni. I forbindelse med revitaliseringen af området er den tidligere hovedadministrationsbygning, tegnet af arkitekt Hans Rahlf, blevet renoveret og konverteret til 175 studieboliger – deraf navnet Tobakskollegiet.

I renoveringen og arbejdet med at konvertere en gammel industriejendom til små tidssvarende studieboliger har en af de største udfordringer været at indtænke mange små boligenheder i en bygning, der er designet specifikt til store lokaler for maskiner og lagerbeholdning.

Samtidig har udgangspunktet for projektet været, at den ydre udformnings oprindelige arkitektoniske udtryk samt det oprindelige materialevalg skulle bibeholdes således, at den gamle tobaksbygning fortsat kunne tilføre omgivelserne en særlig historisk identitet og bidrage til beboernes tilhørsforhold.

For også indvendigt at bevare så meget som muligt af fabriksbygningens oprindelig udtryk og stemning, har man bevaret det oprindelige hovedtrapperum, rigt dekoreret med bl.a. træpanelvægge. Tilsvarende er det oprindeligt buede betonloft bevaret i den indvendige arkitektoniske bearbejdning. Dette er gjort ved at lave hems til de små studieboliger, hvor det nu er muligt at opleve den buede betonhvælving indefra.

Det historiske vingesus fra den tidligere tobaksadministrationsbygning, er derfor i hvid udstrækning bevaret samtidig med, at bygningen nu rummer i alt 18 forskellige typer studieboliger, der varierer i størrelse fra 27 til 51 kvm. Alle boliger er indrettet med en minimalistisk rumudnyttelse, hvor der med et værelse, køkkenniche og eget bad/toilet er tænkt over hver kvadratmeter. Dertil har nogle af boligerne en hems, der udgør et ekstra rum.

Studieboligerne er indrettet i tilknytning til et stort fælles gårdmiljø og have med smukke, grønne arealer. Tilsvarende indeholder bygningen et stort fællesrum samt fællesfaciliteter som vaskeri og køkken. Rundt om selve Tobaksbyen er der anlagt flere grønne områder samt en løbesti.

Inspirerende ressourcetiltag

Hele Tobaksbyens område, dets historie og dets originale arkitektoniske udtryk har været skabende for lokalområdets identitetsfølelse. Derfor har ønsket for området altid været, at bygningerne på trods af deres nye formål skulle beholde deres sjæl, så også fremtidige beboere grundet stedets særlige historie kunne føle glæde ved at bo lige netop i Tobaksbyen. Dette ønske har konverteringen af Skandinavisk Tobakskompagnis administrationsbygning til kollegie med respekt for dets historie og oprindelige arkitektur været med til at opfylde.

Tobakskollegiet bigrager med sine 175 nye små boliger desuden med at afhjælpe den enorme mangel på studieboliger, der er i hele Københavnsområdet. Med sine 18 forskellige lejlighedstyper, der varierer i størrelse fra 27 til 51 m2, er kollegiet tilpasset studerende med mange forskellige behov.

Derudover har indtænkningen af den gamle bygnings oprindelige konstruktioner givet lyse boliger med højt til loftet. I den forbindelse har nogle af boligerne fået en hems, der udgør et ekstra rum. Kollegiet har herudover fået et stort fælles gårdmiljø og have med smukke, grønne arealer.

Fordi der i datidens lignende fabriksmiljøer har været meget få tilstødende grønne områder, har alle de grønne områder, der støder op til Tobaksfabrikkens bygninger, også altid været vigtige for bygningernes udtryk og unikke for de pågældende fabriksbygninger. At de derfor er blevet bibeholdt og reetableret efter, at byggearbejdet blev afsluttet, har desuden givet hele områdets beboere mulighed for at nyde grønne arealer med bl.a. en løbesti i et nærområde, der ellers er kendetegnet ved mange veje og meget bebyggelse.

Eksempelværdi

Tobakskollegiet er et godt eksempel på, hvordan man kan omdanne en tidligere administrations- og fabriksbygnings store volumen til mange små beboelsesrum uden at gå på kompromis med den arkitektoniske arv eller fortrænge bygningen og områdets historiebåret sjæl.

Det havde uden tvivl været lettere at opføre en ny, moderne bygning med et helt nyt arkitektonisk udtryk. Men med denne renovering og konvertering, har det vist sig, at det godt kan betale sig at være stædig og insisterende på, at bygningen har så meget historik, at den skal og kan bevares, selv om det er blevet nødvendigt at bygge små ungdomsboliger.

Solidt samarbejde

Fra projektets start har Gladsaxe kommune og bygherre haft et stort ønske om at etablere ungdomsboliger, da der også her er et stort behov for små lejligheder til unge mennesker. Rådgivere, arkitekter og ingeniører har i inspirerende samskabelse med bygherre løbende udviklet projektet, for at gøre det muligt at skabe så mange små boliger som muligt, uden at gå på kompromis med bygningens oprindelige udtryk og udformning.

At acceptere en så svær opgaves præmisser og arbejde med dem i stedet for imod dem, har uden tvivl været en lærerig proces for alle parter.

Levende bygningskultur

I konverteringen af Skandinavisk Tobakskompagni gamle administrations- og fabriksbygning til Tobakskollegiet har fokus været på at beholde de konstruktioner, elementer og hele områder, der har høj håndværksmæssig og arkitektonisk værdi.

Indgangspartiet er derfor nænsomt blevet renoveret med stor fokus på detaljerne, der er så vigtige for det samlede udtryk. Eksempelvis har hovedtrappen ved indgangspartiet, der har stor historisk betydning for bygningen, beholdt sine træpaneler og sine snore på gelænderet, mens de in situ støbte buer på tagene har fået lagt isolering ovenpå for at opfylde nye varmetabskrav uden at tabe deres arkitektoniske udformning.

Parter bag projektet

BYGHERRE: Gefion Group A/S – ejendommen er nu solgt til Tobakskollegiet A/S og administreres af ROOF Management
ARKITEKT: Mangor & Nagel A/S
INGENIØR: AFM Rådgivende Ingeniører A/S
ENTREPRENØR: Raunstrup Byggeri A/S

Sted

Tobaksvejen 2C
2860 Søborg

Realiseret

2018

Indstillingsår

2021, 2022

Jubilæumskategori

Bolig

Areal

5.001-20.000m2