fbpx

Slagteriet – Let’s Meat!

Kreative værksteder, fælles køkken og gode toiletforhold i rå industribygning

Se mere

Slagteriet – Let’s Meat!

Kreative værksteder, fælles køkken og gode toiletforhold i rå industribygning

Læs projektets egen beskrivelse

Slagteriets vision er at være et ambitiøst produktionshus for kulturelt og kreativt entreprenørskab. I bygningerne har vi næsten 13.000 historiske kvadratmeter til rådighed, som en række aktører og frivillige fylder med nyt liv døgnet rundt, året rundt.

Målet er være et kulturelt produktionshus for erhverv og iværksætteri samt for frivillige, unge og/eller iværksættere med kunstnerisk og kulturelt sigte, gennem etablering og drift af værksteder, atelierer og studios, som understøtter kunstneriske og kulturelle produktionsmiljøer.

Siden 2015 har Slagteriet været hjemsted for frivillige foreninger og et større antal eksterne
samarbejdspartnere, som i fællesskab skabte en række spændende events og projekter, der årligt har tiltrukket tusindvis af besøgende til Slagteriet.

De mange brugere og den øgede aktivitet skabte behovet for bedre fysiske forhold og rum til fællesskabet. De frivillige aktiviteter i den rå industrihal var udfordret af at betonbygningen bliver meget kold om vinteren, og der blev behov for at etablere opvarmede værksteder, fælles køkken og bedre toiletforhold, så de frivillige kunne udvide sæsonen og få bedre forhold i fremtiden.

De nye fælles produktionsrum blev skabt ved at bygge ind og om i de eksisterende industrielle rammer. Den nye arkitektur underordner sig stedets karakter og skaber med få greb moderne og tidssvarende rum i hjertet af Slagteriet.

Blik for brugerne

Byggeprojektet viser nye vinkler på social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Det skaber nye rammer for det frivillige produktionsfællesskab ved at genbruge den eksisterende industribygning på en lille projektøkonomi. Byggeteknik og materialer er kendte og afprøvede, men brugt på nye måder for at maksimere resultatet. I opbygning og indretningen af køkken og værksteder er der lagt stor vægt på genbrug, hvor mange elementer er hentet på lokale skoler og andre steder i Slagteriets bygninger. Frivillige har udviklet, arbejdet og bygget med. Det sociale ejerskab til projektet er meget højt, og rammerne skaber muligheden for at lave mange flere projekter og byde indenfor i fremtiden.

Inspirerende ressourcetiltag

Slagteriet er et tidligere industriområde på ca. 9 ha., der var ejet af Danish Crown. I 2015 overtog Holstebro Kommune grunden, og besluttede at genanvende nogle af de gamle bygninger som hjertet i en ny bydel. De frivillige aktiviteter er opstået i den centrale del af svineslagteriet, hvor foreningens rygrad består af en 1.700 m2 stor uopvarmet hal. De nye værksteder, fælles køkken og bedre toiletforhold skaber grobund for et virvar af mangfoldighed og produktivitet, hvor det kun er fantasien, der sætter grænser. Energien i at vi sammen tager del i produktionen, er det som definerer værdien i dette unikke sted.

Eksempelværdi

Projektet viser en ny og bæredygtig vej frem for at bruge vores eksisterende bygninger til nye formål. Det skubber grænserne for hvordan en transformation kan ske. Projektet har med et begrænset budget fået stor brugsværdi i de industrielle rammer for både frivillige og besøgende. Arkitektonisk viser projektet en ny og minimal tilgang, hvor hvert indgreb og tilføjelse er nøje afmålt for at give den største effekt og brugsværdi. Den rå og karakterfulde industrielle karakter bevares, og der skabes en ny arkitektonisk fusion mellem nyt og gammelt.

Solidt samarbejde

Slagteriet er en aktiv, multifunktionel, foranderlig og omskiftelig platform, som styrker det yngre- og ældre kreative miljø. Her samles produktive kræfter og idéer i brede samarbejder omkring innovative og skæve projekter. Samarbejdet har været dynamisk og spændende mellem frivillige brugere, lokale håndværkere, rådgivere og kommunen. Bygherre på projektet var den frivillige forening Kulturdivisionen, der siden er fusioneret med den selvejende institution Slagteriet S/I. Projektet er udviklet i et samarbejde mellem de frivillige brugere, Slagteriet, tegnestuen Dannemand Frost Arkitekter og Holstebro Kommune. Byggeprojektet er støttet økonomisk af Underværker, Færchfonden, Statens Kunstfond og Holstebro Kommune.

Levende bygningskultur

De nye værksteder, køkken og toiletter giver stor værdi til både de frivillige brugere, besøgende og for hele Slagteriet og Holstebro. Med de nye rammer kan brugerne udvikle deres tilbud og byde på street-markeder, åbne produktionsværksteder, makerspaces, kunst, iværksætteri, events, udstillinger, koncerter, workshops og meget mere. Slagteriet er et dynamisk miljø, som er en del af en ny levende bydel, som yngre borgere og familier gerne vil bo i nærheden af og være en del af. Derudover tiltrækker Slagteriet kreative iværksættermiljøer, hvilket er med til at bevare Holstebros position som en af de førende kultur- og idrætskommuner på landsplan.

Parter bag projektet

Slagteriet S/I
Kulturdivisionen, frivillig forening, nu fusioneret med Slagteriet S/I
Dannemand Frost Arkitekter ApS
Holstebro Kommune

Yderligere information om projektet

https://slagteriet.dk/om-slagteriet/

Sted

Struervej 32
7500 Holstebro

Realiseret

2020

Indstillingsår

2021, 2022, 2023

Anvendelse

Kultur

Areal

1-500m2