fbpx

Tibberupparken

Læs projektets egen beskrivelse

Tibberupparken er opført i 1966-68 og er udformet som 3-etagers boligblokke beliggende i et grønt parkområde. Bebyggelsen består af ialt 264 boliger fordelt på 1-,2-,3- og 4-værelsesboliger. Som talrige andre bebyggelser fra samme periode er Tibberupparkens monotone boligblokke præget af betonskader, almindelig nedslidning, ringe varmeisolering og forskellige andre byggetekniske- og installationsmæssige problemer.

En helhedsplan med støtte fra Landsbyggefonden blev derfor udarbejdet i 2012, hvor fremtidssikring indarbejdes, så boligerne fremover vil være attraktive for både enlige, familier og ældre. Bl.a. nedlægges alle 36 1-værelses lejligheder og sammenlægges med de øvrige lejligheder. Samtidig etableres 12 nye tagboliger som tilgængelighedsboliger..

Bebyggelsens fremtidige arkitektoniske udtryk er bearbejdet i samarbejde med afdelings beboerne. Der er valgt et klart og varigt formsprog, med bæredygtige byggematerialer af høj kvalitet, der er valgt ud fra vugge-til-vugge-princippet.

Helhedsplanen tilfører afdelingen nye funktionelle og oplevelsesmæssige kvaliteter. Renoveringen og ombygningen omfatter klimaskærm, herunder facaderenovering og tagrenovering samt lejlighedssammenlægning og landskabsbearbejdning. Desuden etableres altaner i de lejligheder, der i dag er altanløse. Friarealerne opgraderes og indrettes med regnvandsopsamling samt pladser og rum til ophold, leg og fordybelse. Der er etableret adgang til private haver fra stuelejligheder via trappe fra altan.

Blik for brugerne

Efterisolering af klimaskærm, lokal afledning af regnvand (LAR), inddækning af altaner, energivinduer, bæredygtige facadematerialer

Brugskvalitet

De triste betonblokke var i forfald, hvilket naturligvis påvirker beboernes trivsel og opfattelse af deres boligområde. Da den første blok blev fremvist var der over 900 mennesker på besøg, der alle udtrykte stolthed og glæde ved det "nye Tibberupparken"

Bidrag til omgivelser

Renoveringen har givet et boost til afdelingen og boligområdet, hvor man som beboer og "parcelhusnabo" i fællesskab glædes over den flotte bebyggelse. Nye grønne områder bidrager til det sociale fællesskab, hvor man møder sin nabo i nye omgivelser.

Eksempelværdi

Brug af langtidsholdbare kvalitetsmaterialer i tegl til renovering af monotone betonblokke. Der skabes et stofligt og klart arkitektonisk udtryk, der har individuelle variationer i materialefarve, der skaber variation men, som respekterer hovedgrebet.

Solidt samarbejde

Beboerinddragelsesprocessen har været 2-spors, dels det overordnede politiske spor med byggeudvalget og administrationen, og dels ”beboersporet”, gennemført med en række tematiserede beboerworkshops, -orienteringsmøder og løbende nyhedsbreve

Økonomi og værdiforøgelse

Efterisoleringen og energioptimeringen af afdelingen giver beboerne en klar besparelse på varmeregningen ligesom den boligsociale værdi er forhøjet. For Boligselskabet Nordkysten betyder det bl.a. forøget ventetid på ledige lejligheder

Udførelseskvalitet

Det arkitektoniske hovedgreb er klart og udførelsen af murværket udføres med høj grad af håndværksmæssig kvalitetssans. Etablering og indretningen af tagboligerne har givet ingeniørerne faglige udfordringer, der er løst på en overbevisende måde.

Parter bag projektet

Boligselskabet Nordkysten Afdeling 6 v/ Boligkontoret Danmark
Totalrådgiver NOVA5 arkitekter A/S
Underrådgivere: Bascon, Jørgen Nielsen ing. og Rambøll Landskab
Hovedentreprenør: NCC Construction Danmark A/S

Yderligere information om projektet

http://tibberupparken.dk/index.html

Sted

Kofod Anchersvej
3060 Espergærde

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2