fbpx

Thisted Museum

GENBRUG OG NYTÆNKNING AF KULTURHISTORISK MUSEUM

Se mere

Thisted Museum

GENBRUG OG NYTÆNKNING AF KULTURHISTORISK MUSEUM

Læs projektets egen beskrivelse

LOOP Architects har i tæt samarbejde med Thisted Museum og JAC studios transformeret Thisted Museum.

For at indfri ambitionen om dels at fremhæve de eksisterende historiske bygninger på Jernbanegade i Thisted, dels at trække museet op i nutiden valgte LOOP Architects en enkel og overbevisende strategi. At forbinde de historiske bygninger via en ny, helt enkel og moderne bygning – Kilen – der som en kile skaber forbindelser i museet og samtidig sikrer en inspirerende og motiverende indgang til museet. Samtidig er der skåret hul imellem etagerne i dele af de eksisterende bygninger for at etablere dobbelthøje rum, der understøtter formidlingen af museets genstande og sikrer et interessant og inspirerende flow igennem udstillingerne.

Derudover har vi rørt minimalt ved de eksisterende facader i gadeforløbet, samt transformeret en ny bygning inde i gården, så den har sammenhæng med de gamle bygninger.

Intentionen med det nye Thisted Museum er at samle tre museumsbygninger med en fælles bevægelse og derved skabe et naturligt og oplevelsesrigt flow gennem byrummet. Det nuværende museum og byen respekteres ved at koble sig på eksisterende veje og stier, ved at bevare træer, ved at udnytte eksisterende karakteristika som f.eks. facaderne i gadeforløbet – og ved at etablere en plads i forbindelse med museet.

Den nye indgang til museet bliver markant og synlig i det eksisterende gadebillede, når indgangen er udført i et nutidigt materiale og med arkitektonisk formsprog, hvor indgangen skyder sig ud mellem museumsbygningerne.

Blik for brugerne

Hele forløbet mellem det gamle museum og det nye er udført med henblik på tilgængelighed og synlighed. Her har vi åbnet op fra parken, så man ser det nye museum. Der er udført rampe fra den hævede park, ned til den nye plads foran museet og lavet fodgængerfelt direkte over til indgangen til det nye museum. Inde i selve museet er tilgængelighed et kardinalpunkt. Der er indarbejdet smukke og næsten skjulte ramper, der opleves som en del af det naturlige flow. Kilen fungerer også som en lang rampe, flankeret af dels udstilling på den ene side, dels udsigt til museumsgården på den anden side. Arkitekturen understøtter en helt særlig museumsoplevelse, hvor de besøgende går fra helt mørke rum via den nye kilebygning til helt lyse rum. Her fungerer kilen både som en overgang og som en rensende pause imellem de to vidt forskellige rumlige oplevelser.

Inspirerende ressourcetiltag

Genbrug af materialer og motiver. Strategien har været at fjerne så lidt som muligt og genbruge og transformere så meget som muligt for at fremtidssikre et museum, der respekterer og anerkender sine historiske lag. Vi har renoveret og restaureret de eksisterende vinduer på både stueetagen og på 1. sal, hvor de smukke buede vinduer giver kig til gadelivet. Rundt i bygningerne opleves ligeledes forskellige kig til byen, havnen og gården - fra forskellige højder. Samtidig har vi genanvendt naturstensgulvene, elevator, trapper og armaturer. Derudover er alle skranker, træmøbler samt radiatorskjulere udført af træ-afskær fra Dinesen. Desuden genbruges både stole og andet inventar. Transformationen af Thisted Muesum er et yderst bæredygtigt projekt. Det er ikke certificeret i nogen ordning, men er i stedet gennemsyret af sund fornuft fra kælder til kvist – gennem hele ide- og projekteringsfase samt den afsluttende udførelse.

Eksempelværdi

Transformationen af Thisted Museum er et godt eksempel hvordan de eksisterende bygninger igennem hele deres historie heldigvis er blevet renoveret og restaureret med stor respekt for bygningernes arkitektoniske kvaliteter. Samtidig er transformationerne foregået med stor indsigt og forståelse for at gøre bygningerne relevante og funktionsdygtige i sin samtid og sin fremtid. For hvordan formidler vi den kulturhistoriske arv, så historien bliver relevant for flest mulige? På det nye Thisted Museum var ambition fra start, at fremhæve og understøtte de eksisterende historiske bygninger. Derfor er mest muligt genbrugt og én ny, mindre bygning – Kilen - forbinder de eksisterende bygninger til ét sammenhængende museum. Med fortid og nutid under samme tag.

Solidt samarbejde

For at transformationen af Thisted Museum kunne lykkes krævede det et nært samarbejde mellem LOOP Architects, museet som bygherre og JAC studios. Hvor LOOP Architects har fungeret som arkitektrådgiver, har Jac Studios stået for nyophængningen af museets vigtige og værdifulde samlinger. Her inviteres museumsgæsterne på en kronologisk rejse gennem Thys udvikling fra stenalder til nutiden. Udstillingen er en formidling af Thys rige kulturhistorie og helt særlige landskab. Med udgangspunkt i museets store samling af genstande peger udstillingen ud i landskabet og fremhæver menneskene og de personlige fortællinger, der ligger bag den kultur, som udspringer fra området. Der har gennem hele forløbet – fra start til slut – været et meget tæt samarbejde mellem arkitekt, udstillingsarkitekt og bygherre. Med en minutiøs gennemgang af bygningernes mulighed og begrænsninger samt have de genstande, der skulle udstilles, for øje. Dette fine samarbejde er kulmineret i en stor respekt for det samlede museum, så det nu virker fuldstændig naturligt at bevæge sig gennem rummene, bygningerne og historien.

Faglig kvalitet

Med transformationen fremhæver og understøtter vi de eksisterende historiske bygninger. Derfor er mest muligt genbrugt og derfor forbinder én ny, mindre bygning – Kilen - de eksisterende bygninger til ét sammenhængende museum. Med de nye rumligheder opstår der en wauw-effekt hos museumsgæsterne, der via et spektakulært og indrammet kig fra kilebygningen ned til parken oplever byen fra nye vinkler - og ved at skabe en samlet arkitektonisk fortælling bliver formidlingen mere imødekommende og overbevisende.

Levende bygningskultur

De to eksisterende bygninger er begge opført i 1880’erne. Den ene med en pudset facade den anden i tegl. Begge med smukke og elegante detaljer på facaden, der er blevet nænsomt bevaret igennem tiden. De historistiske bygninger har dels nummer 11, dels nr. 15 på Jernbanegade i Thisted. I mens nummer 11 blev opført til dels boliger, dels butikker i stueetagen, blev nr. 15 opført til Thisted Amts Tidende (det senere Thisted Dagblad), hvor både redaktøren og hans familie samt samtlige medarbejdere boede og drev avis. Avisen overtog begge bygninger i 1929, og drev avis på stedet frem til 2006. Herefter beboede en vindmøllepark virksomhed begge numre frem til 2018, hvor de solgte begge bygninger til Museum Thy. I øvrigt findes årsagen til det manglende nr. 13 i en byrådsbeslutning, hvor man helt tilbage i 1880’erne vedtog, at gaden skulle undvære det uheldsvangre nummer 13. Fun fact: Under de eksisterende trægulve, som vi har renoveret, fandt vi en gammel udgave af Thisted Amts Tidende fra 1934. Bl.a. med en forsideartikel med titlen: ”Krigen næppe umiddelbart forestående”…

Parter bag projektet

LOOP Architects (arkitektrådgiver)
Thisted Museum (bygherre)
JAC studios (udstillingsarkitekt)

Yderligere information om projektet

https://looparchitects.dk/portfolio/nyt-thisted-museum/

Sted

Jernbanegade 11 + 15
7700 Thisted

Fotos: LOOP Architects

Realiseret

2023

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000m2