fbpx

Vinder 2018

The Silo

Transformation af tidligere kornsilo til private lejligheder og offentlige attraktioner

Se mere

The Silo

Transformation af tidligere kornsilo til private lejligheder og offentlige attraktioner

Begrundelse for nominering

Med mange kilometer i benene ankom nomineringsudvalget, i det blide aftenlys, til Nordhavns The Silo i København, hvor dansk som sprog ikke er særlig højt vurderet. Right on spot.

Nordhavn er midt i en ambitiøs byomdannelse fra havneerhverv til et byområde, mixet som en effektfuld cocktail med et trygt, blomstrende byliv og en fin blanding af boliger og erhverv.

Her mødte nomineringsudvalget den kraftfulde silo, der i årene før Nordhavns bymæssige transformation begyndte, stod rå og kraftfuld i pladsstøbt jernbeton med graffitien HVA DRIKKER MØLR øverst oppe. Målet for den renoverede silo var at bevare siloen som bydelens fixpunkt, bidrage til områdets historie og etablere nye eksklusive ejerboliger med et oplevelsesrigt råt interiør og et bjergtagende udsyn. Det er godt tænkt.

Den gamle silo fra 1962 var uisoleret. Opgraderingen til nutidig energistandard blev opnået ved at fastholde siloens potente råhed indvendigt og aptere ydersiden med en velisoleret facade beklædt med galvaniserede stålelementer, som giver en spændingsfuld reliefvirkning. Efter sikringen af tag og fag fulgte etableringen af nye tekniske installationer.

Besøget i en lejlighed til et tocifret millionbeløb på 13. etage sammen med den ene af bygherrerne og arkitekten var en oplevelse af rang. Den nyindrettede bolig med jernbetonens usentimentale, rå overflade, lofthøjden på seks meter og de enorme panoramavinduer med udsigt i widescreenformat sætter, trods prisniveauet, en standard som fuldt matcher hovedstadens hurtigt gående liv i overhalingsbanen. Der er ingen tvivl om, at brugsværdien er voluminøst forbedret, hvad der dokumenteres af den store efterspørgsel på lejlighederne, der sælges lige så hurtigt som varmt Wienerbrød fra Lagkagehuset. Det er godt gået.

Samarbejdet mellem bygherre og arkitekt fremstod som hjerteligt og at dømme efter den fine håndværksmæssige indlevelse i udførelsen af detaljerne ved panoramavinduerne og montagen af den nye ekspressive facade, er totalentreprenørens samarbejde med de mange forskellige håndværkerne også gået godt.

The Silo var, med sin usentimentale pladsstøbte råhed og HVA DRIKKER MØLR-graffitien, en ikonisk bygning med stor betydning for Nordhavns identitet. Med det begavede arkitektoniske greb er det, med den ny aptering af de gamle facader og en glasinddækket restaurant på toppen, lykkedes af fastholde The Silo som Nordhavns fixpunkt. Stedet hvor det sner. Ud over den overordnede bymæssige betydning tiltrækker The Silo med den åbne underetage med udstillingsfaciliteter og restauranten på toppen ikke kun Nordhavns beboere, men også mange indenlandske – og udenlandske – besøgende.

The Silo er blevet en attraktion som brander Nordhavn. At renoveringen løber rundt økonomisk ses af den store søgning efter de eksklusive lejligheder. Trods bygherres underspillede attitude om projektets økonomiske bæredygtighed, er der ingen tvivl om, at afkastet på den økonomiske investering kunne have være værre.

Samlet vurderet er The Silo et fornemt eksempel på en ambitiøs transformering fra havneerhverv til attraktive, eksklusive boliger. Det er værdifuldt, fordi der i mange danske havne er funktionstømte siloanlæg, som venter på en stillingtagen til bymæssig genbrug eller nedrivning.

Boligernes fandenivoldske materialemæssige råhed, den frigjorte indretning og The Silos banebrydende arkitektoniske facadeudtryk er som eksempel så perspektivrigt, at der ikke kan herske den mindste tvivl om, at The Silo skal nomineres til RENOVER Prisen 2018.

Læs projektets egen beskrivelse

The Silo er en del af transformationen af Københavns Nordhavn – et postindustrielt udviklingsprojekt, der i øjeblikket forvandler en tidligere industrihavn til fremtidens bæredygtige bydel. Industrielle bygninger og strukturer har spillet en afgørende rolle for havnens historiske karakter og identitet. De har fungeret som vartegn og bymæssige ankre, men har i de seneste år stået som forladte men synlige reminiscenser og monumenter fra en svunden tid.

Nordhavnens højeste silo, DLG-siloen – også kendt som ”HVA DRIKKER MØLR”-siloen, er med transformationen blev omdannet til “The Silo” og indeholder i dag private lejligheder og offentlige attraktioner. På mange måder havde det været lettest at rive den enorme silo ned og bygge nyt op fra grunden, men siloens iboende kvaliteter gjorde den til en ressource, frem for industrielt affald. For at bevare identiteten, autenciteten og historien på bedst vis, er transformationen af siloen derfor udført indefra og ud således, at dens eksisterende monolitiske ydre og majestætiske indre er bevaret mest muligt. Siloen er blev iført en ny frakke – en klimaskærm af galvaniseret stål – og det indre er beholdt råt og urørt. Et arkitektonisk koncept, der i ét greb både fornyer siloen, men samtidig opretholder og forstærker dens særlige egenart, historie og relevans.

Blik for brugerne

Den eksisterende betonsilo fra 1962 er med transformationen blevet bragt til nutidige standarder ved at tilføje en ny galvaniseret stålfacade udenpå den eksisterende betonfacade. Stålfacaden bibeholder siloens karakteristiske slanke form og patinerer smukt i takt med ældning og påvirkning fra vejrliget. Facadens facetterede geometri skaber derudover vinkler, der fanger himmellys og refleksioner fra vandet. Et varieret relief og en levende og oplevelsesrig facade, på afstand og tæt på. At opdatere siloen til gældende energikrav og standarder var derudover et afgørende parameter i designprocessen, sideløbende med målet om at bevare den originale silo mest muligt. At beholde og transformere oprindelige strukturer i vores byer er et spørgsmål om bæredygtighed, men også om en etisk og visionær tilgang til kulturarv, der understreger vigtigheden af langtidsholdbart og robust design. The Silo’s blanding af private og offentlige funktioner er et udtryk for en anden form for bæredygtighed – den sociale. Bygningen tager ikke kun plads fra lokalsamfundet, men giver også noget tilbage til byen i form af nye mødesteder tilgængelige for alle.

Brugskvalitet

Siloens rationelle form og facon er et direkte resultat af sin oprindelige funktion som kornsilo. Kravene til opbevaring og behandling af korn i den gamle silo har bevirket en storslået rumlig variation etage for etage, der har resulteret i 38 unikke lejligheder. Hver lejlighed har minimum 3,5 meter til loftet, hvoraf nogle, som eksempelvis den såkaldte ”Katedral” på øverste etage, har en imponerende loftshøjde på 7 meter. Ved at beholde den gamle silos unikke etagehøjder og rumligheder, understreges bygningens historiske spor. De oprindelige strukturer er bevaret så rå og urørte som muligt, og synlige betonsøjler og -vægge er derved blevet et stærkt visuelt element i samtlige rum. I den offentlige stueetage er flere elementer fra den tidligere brug derudover bevaret - f.eks. de gamle korntragte.

Bidrag til omgivelser

Den gamle kornsilo er transformeret indefra og ud, så nye beboere og det omkringliggende byliv kan aflæse strukturens identitet og arv. Udover private lejligheder, er den nederste og øverste etage tlgængelige for offentligheden. I stueplan ligger et galleri, der pt. huser en udstilling af By & Havn om Nordhavns udvikling. Den åbne stueetage er tæt knyttet til nærmiljøet gennem store vinduespartier. Fraskårne betonstykker fra den oprindelige silo er derudover brugt som belægning i byrummet omkring bygningen, og det urbane møblement er også faktiske reminiscenser fra siloen, hvilket yderligere understreger sammenhængen mellem bygning og kontekst. Offentligheden og gadelivet kan frit bevæge sig ind i bygningen og op på øverste etage, hvor en restaurant med tilhørende tagterrasse er placeret. Herfra får besøgende en unik 360 graders udsigt over Øresund og København - tilgængelig for alle. Med glasfacader fra gulv til loft fremstår restauranten som et selvstændigt element placeret oven på den oprindelige silo. På samme tid indskriver den sig i The Silo’s helhed, når den i aftentimerne fremstår som en lysende lanterne øverst oppe. The Silo bliver derved et naturligt referencepunkt og fyrtårn i den nye bydel i Nordhavn, og den flerdimensionelle brug sikrer, at The Silo ikke kun skaber mødesteder for beboerne, men også for forbipasserende og den øvrige by.

Eksempelværdi

Inden transformationen havde den nedrivningstruede kornsilo stået forladt i over et årti og var fyldt med graffiti og duer. Den var kendt som “HVA’ DRIKKER MØLR”-siloen, da denne tekst stod skrevet med store, sorte, graffitimalede bogstaver på facaden. Et ikon, der krævede en transformation med stor respekt for det eksisterende. Efter at have stået tom i mange år, er det i dag ikke kun bygningen, der har undergået en transformation, men hele området omkring har forvandlet sig til et tæt bebygget kvarter ved vandet. Transformationen af siloen er dermed et eksempel på, hvordan renovering af industrielle bygningsværker kan understrege et områdes historiske arv og blive et nyt vartegn for en bydel. Målet med transformationen var derudover at omdanne siloen indefra og ud på en sådan måde, at den ikke skulle miste sin massive karakter og identitet og dermed tabe sin afgørende reference til tidligere brug. Ved at iklæde siloen en ny facade har det været muligt at lade bygningens indre betonstruktur stå rå. Derudover har facadens kantede geometri givet siloen en monolitisk helhedsfornemmelse - som i sin fortid.

Udførelseskvalitet

Den gamle kornsilo er en smal bygning på bare 12 meter i bredden, 45 m lang og 60 m høj. Undtagen maskinrummet i den nordlige del af siloen er resten af bygningen bygget op af et grid på 4,5 x 4,5 meter. Derudover var siloen uden vinduer eller isolering, og udfordringen lå i at bevare det monolitiske, men bryde det introverte og skabe ud- og indkig gennem store vinduesåbninger. Her ses kærligheden for detaljen idét alle vinduesrammer er hæftet på ydermuren (og skjult i facadebeklædningen), så man indefra kun aner vinduet som et hul i siloens tykke betonvægge. Disse vægge, der med spor fra korn og forskellige forskallinger, er inkarnationen af transformationens udførelseskvalitet. Gennem de store panoramiske vinduer fra gulv til loft trækkes byen og vandet nu helt ind i hver enkelt lejlighed. Lejlighederne i siloens nord- og sydlige ende har derudover uhindret udsigt i tre retninger - og mange med flere altaner. Altanerne er udført i samme materiale som resten af facaden, og det galvaniserede stål pereforeres i forbindelse med at blive altanens værn. Perforeringen varierer i størrelse, så der både beskyttes for den til tider hårde vind, men også lader lys og luft passere. Hvert facadeelement er specialdesignet for at passe præcist til den gamle, ukurante silo. Denne skræddersyede frakke har gjort, at The Silo’s ydre er ligeså unik som dens indre - rum for rum, lejlighed for lejlighed. Denne præcist beregnede facade kontrasterer dens kerne, og fortid og fremtid forenes herved.

Parter bag projektet

Bygherrer: Klaus Kastbjerg og NRE Denmark
Arkitekt og landskabsarkitekt: COBE
Ingeniører: Balslev og Wessberg
Entreprenør: NRE Denmark

Yderligere information om projektet

http://www.cobe.dk/project/the-silo-0#0

Sted

Fortkaj 30
2150 Nordhavn, København

Realiseret

2017

Indstillingsår

2018

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2