fbpx

Købmagergade skole, Fredericia – Boliger

Renovering og konvertering af en gammel historisk skole til moderne almennyttige boliger

Se mere

Købmagergade skole, Fredericia – Boliger

Renovering og konvertering af en gammel historisk skole til moderne almennyttige boliger

Læs projektets egen beskrivelse

BAGGRUND OG FREMTID
Købmagergade Skole blev bygget i 1898, og er en værdig repræsentant for den tids smukke og rustikke skolearkitektur. Fire af skolebygningerne var meget bevaringsværdige, mens to bygninger blev nedrevet. Til gengæld er der nu opført flere nye bygninger som moderne infill byggeri. Sammen med de eksisterende bygninger fremstår komplekset nu som et værdigt møde mellem nyt og gammelt, der til sammen danner en ny arkitektonisk helhed og bringer nyt liv til området.

BELIGGENHED
Boligbebyggelsen Købmagergade Skole er beliggende i Fredericia midtby. De eksisterende bevaringsværdige skolebygninger udgør sammen med de nyopførte byggerier en hel karré. Bebyggelsen indeholder i alt 53 almene boliger, festsal og motionscenter. Bebyggelsen indrammer, og danner sammen med den gamle skolegård, et større fælles gårdrum. En grøn byhave med store gamle træer, med plads til siddegrupper og fællesaktiviteter. Derudover er der gjort plads til beboernes parkering.

EKSISTERENDE SKOLEBYGNINGER
De eksisterende skolebygninger er blevet renoveret og ombygget til 23 unikke almene boliger, hvoraf en del er reserveret til seniorboliger. Bygningerne er bevaringsværdige og dette er der taget hensyn til i alle arkitektoniske og tekniske valg der er truffet for at kunne rumme den nye funktion:

 • Vinduer er nænsomt udskiftet til kittede trævinduer med
  koblede rammer.
 • Der er monteret nye altaner tilpasset de eksisterende
  bygninger.
 • Eksisterende tage er renoveret med efterisolering, nye
  kviste og nye skiferbelægning.
 • Ventilation fra boligerne er integreret i de gamle
  ventilationsskorstene.
 • Skolens flotte rumhøjder er bevaret i de nye boliger.

NYBYGGERI
Som nybygget infill-byggeri er der opført 30 nye boliger på eksisterende sokkel. De nye bygninger er nænsomt tilpasset de eksisterende karakterfulde bygninger, således at hele karréen fremstår som et samlet anlæg. Her er arbejdet med murværk i forskellige farver for at bryde med den store skala og indpasse sig til gadens opdeling med individuelle byhuse. Der er tilført murdetaljer og mønstermurværk for også at give nybyggeriet en detaljering der kan referere til de gamle skolebygninger.

VINDER AF FREDERICIA KOMMUNES ARKITEKTURPRIS 2018
Købmagergade skole har vundet Fredericia Kommunes Arkitekturpris 2018 i kategorien restaurering/transformering og med følgende begrundelse: ”Skolen står som ny med respektfuld udskiftning af de gamle vinduer, således at de nu opfylder alle moderne krav og egenskaber, men stadig fremstår autentiske som de oprindelige detaljerige og dekorative vinduer. Mod den gamle skolegård stod beboerne ved besigtigelse på nye altaner, som er blevet nænsomt indpasset i byggeriets arkitektur. En af vor tids store arkitektoniske udfordringer med ventilation på tagene er også flot løst, ved at de gamle ventilationsskorstene i tegl er blevet ombygget til at rumme aftræksventilation for boligerne”.

Bidrag til omgivelser

Fra at Købmagergade Skole lå øde og inaktivt hen er der nu skabt et aktivt boligområde med smukke omgivelser i det centrale Fredericia. Det har givet liv i lokalområdet og værdi for både de yngre familier og de seniorer der bor i bebyggelsen. Den blandede aldersfordeling giver stor værdi for bebyggelsen.

Parter bag projektet

KØBMAGERGADE SKOLE:
Bygherre: Boligkontoret Fredericia
Arkitekt: Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S
Ingeniør: COWI
Landskabsarkitekt: COWI

Yderligere information om projektet

http://www.frostlarsen.dk/projekter/boligkontoret-fredericia-afd-601-koebmagergade-skole

Sted

Købmagergade skole
7000 Fredericia

Fotos: Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S

Realiseret

2017

Indstillingsår

2019, 2020

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2