fbpx

The Kitchen i Universitetsbyen

Fra gammelt centralkøkken til Aarhus’ største iværksættermiljø

Se mere

The Kitchen i Universitetsbyen

Fra gammelt centralkøkken til Aarhus’ største iværksættermiljø

Læs projektets egen beskrivelse

Det nye iværksættermiljø, The Kitchen, er skabt i det tidligere centralkøkken, der le-verede mad til hele Aarhus Kommunehospital. Den store karakterfulde by af rød-stensbygninger midt i Aarhus husede kommunehospitalet frem til 2019, hvor alle ak-tiviteter under Aarhus Universitetshospital blev samlet i Skejby. Herefter overtog Forskningsfondens Ejendomsselskab (FEAS) samtlige bygninger og startede den lø-bende transformation af det tidligere kommunehospital, for at det i fremtiden skal blive en del af Aarhus Universitets campus.

Oprindeligt var det planen, at bygningen skulle rives ned for på sigt at bygge studie-boliger med et fremtidsperspektiv på omkring 9-10 år. For at undgå en tom bygge-grund, der ikke ville skabe nogen værdi for området, ansøgte man om en midlertidig byggetilladelse. Med denne manøvre blev The Kitchen en af de første fysiske nedslag i omdannelsen af hospitalet til Universitetsbyen. Projektet og budgettet var lille, men effekten ville vise sig at være stor og et af de første trin til at udvikle Aarhus Universi-tets afdeling for Erhverv og Innovation.

I transformationen fra centralkøkken til iværksætterhub er der renoveret ved at byg-ge et nyt lag på det gamle industrikøkken, og dermed har bygningen beholdt meget af den oprindelige stemning, også efter at funktionen er ændret. I den tidligere mør-ke kælderetage er der slået hul op til 1. sal, og landskabet udenfor er ændret så gåen-de ledes direkte ind i den tidligere kælder. Mange af de gamle elementer er blevet bevaret fx fliserne på væggen, de gamle døre, der åbnes via snore i loftet og de på gulvet optegnede parkeringspladser til madvogne. Den gamle funktion er synlig, og der er skabt et nyt funktionslag ovenpå. Navnet til iværksætterhubben er ikke mindst inspireret af bygningens tidligere funktion.

Bygningen med sine 3.300 m2 huser iværksættere og entreprenører og er samtidig åben for alle byens borgere. The Kitchen er en del af Aarhus Universitets vision om at åbne sig mod omverdenen og samtidig en styrkelse af iværksætteri og entreprenør-skab til direkte gavn for samfundet.

Blik for brugerne

Projektet viser, at man kan komme virkelig langt og skabe noget af kvalitet med et lille budget på ca. 6. mio. kr., hvoraf 1 mio. gik til møbler. De nye holdbare kvali-tetsmøbler, AV-udstyr og lys blev købt med det formål, at det skal med, når The Kit-chen flytter til sin endelige placering. Der har været en økonomisk bæredygtig til-gang, og der er taget mange klimahensyn. I renoveringen af bygningen er der gene-relt blevet genbrugt det, der kunne bruges og lappet der, hvor der var behov. Der er eksempelvis genbrugt et gammelt vindue fra en nabobygning i facaden. De gamle isolerede ventilationsrør er ikke malet hvide, men i en mørk tegl farve for at skabe kontrast i den lavloftede bygning. Det normale i mange byggeprojekter ville være at demontere ventilationsanlægget og installere nyt. I dette byggeri blev venti-lationen neddroslet til ¼ af kapaciteten og genbrugt. Rør blev skumvasket, så den markante frikadellelugt blev fjernet. Kælderen, der blev brugt som lager og kølerum, har detaljer som en fordybning i gulvet, hvilket er blevet bevaret og forstærket med et legende udtryk med kunstgræs og en LED-kant omkring.

Inspirerende ressourcetiltag

Transformationen af bygningen til iværksætterhub gav et godt afsæt i forhold til Aarhus Universitets satsning på iværksætteri, innovation samt samarbejde med er-hvervslivet - og i dag er The Kitchen Aarhus største iværksættermiljø. The Kitchen er designet til mange forskellige brugere og er hjem for mere end 150 startups. Bygningen rummer størstedelen af de faciliteter, som nye iværksættere og entreprenører kunne ønske sig. I designprocessen var der fokus på at skabe så meget arbejdsrum af så lidt som muligt. Eftersom der var tale om en midlertidig bygning, var der plads til at afsøge hvor lidt væg og lukkede rum, der er nødvendig, når man samtidig skal sikre en effektiv arbejdsplads. Der er etableret flerpersoners borde med svævende planter til at skabe og afgrænse rummet. Der er lavet nicher med gardiner og sofahjørner, der er etableret klynger med arbejdsborde kombineret med et med-arbejderområde og plads til lukkede kontorer. Der er en stor brugsværdi i denne smeltedigel af forskellige typer af rum, åbne og lukkede, kontraster mellem nyt og gammel, markante farver og kunst samt en god portion kitsch. The Kitchen gør også en forskel for de nære omgivelser ved at have åbent for alle by-ens borgere og iværksætterøkosystemet. Alle kan komme ind fra gaden, og derudover er der åbne arrangementer, Talks og Crash Courses. The Kitchen er også blevet brugt af byens borgmester til møder med prominente gæster, når emnet falder på forsk-ning og innovation. Endeligt er der også tænkt på det uformelle møde mellem bruge-re og gæster i huset, og derfor har The Kitchen egen kaffebar og flere hjørner med udsmykninger og budskaber, der promoverer bygningen eller særligt det miljø, der er blevet skabt.

Eksempelværdi

Det midlertidige byggeprojekt, The Kitchen er et pragteksempel på, hvordan en byg-ning, der egentlig skulle rives ned og være en øde byggeplads på ubestemt tid, i ste-det kan få blivende værdi. Renovering og transformationen fra centralkøkken til iværksætterhub har skabt indlejret kvalitet i Universitetsbyen.

Solidt samarbejde

Projektet er blevet til i et tæt samarbejde med Forskningsfondens Ejendomsselskab (FEAS) som bygherre. I alle led af byggeprocessen har samarbejdet mellem FEAS og Aarhus Universitet som lejere været velfungerende og eksemplarisk. Det har også været vigtigt for projektet at lave brugerinddragende processer. I op-starten blev der kørt brugerprocesser, hvor de kommende brugere blev hørt om deres behov og ønsker for at lave effektfulde løsninger.

Levende bygningskultur

Projektet har givet bygningen et værdiløft i og med, at det i dag rummer mange flere forskellige brugere og gæster. Løsningerne giver bygningen et råt og urbant udtryk, og det understøtter iværksættermiljøet og dets brugere.

Parter bag projektet

Forkningsfondens Ejendomsselskab A/S er bygherre på projektet, som er udført i fagentreprise med Rambøll som rådgivere.

Sted

Universitetsbyen 14
8000 Aarhus C

Fotos: Lars Kruse, Gustaf Lohm og Birgitte Mørch Folkmann, Aarhus Universitet

Realiseret

2020

Indstillingsår

2023

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2