fbpx

The Audo

Forvandling fra gl. købmandsgård til hybrid space placeret midt i Københavns Nordhavn

Se mere

The Audo

Forvandling fra gl. købmandsgård til hybrid space placeret midt i Københavns Nordhavn

Læs projektets egen beskrivelse

Forvandling fra gammel købmandsgård til et hybrid space midt i Nordhavn.
Bygningen er oprindeligt opført i 1918 og dengang gik havnebassinet langs bygningens kant, som i dag er Bilbaogade.

Udfordringen ved projektet har været mange:
Forløbet mellem bygherre, udførende, design arkitekter og hvad der kan lade sig gøre fra ingeniørens side har været en stor udfordring. F.eks. har designet af penthouse suiten være en stor mundfuld, da den er placeret ovenpå det gamle trappetårn som tidligere var hovedindgangen i bygningen. (det er stadig hovedindgangen til bygningen, men lavet om)
Det gamle trappeløb er blevet fjernet og etagerne ovenover er blevet reetableret, således at alle etagerne er blevet 100% udnyttet til deres formål.
Terrændækket i den ene fløj af huset er blevet optaget totalt, så der kunne udføres ekstra isolerende lag, trækkes ny kloak, vandledninger, samt gulvvarme. Inden dette kunne udføres måtte eksisterende terrændæk kun optages i etaper, pga. stabiliseringen af bygningen. Imens dette stod på blev der piloteret også i etaper. Ovenikøbet terrændækket foregår, blev eksisterende væg mellem de 2 bygnigener fjernet. Denne væg er 85cm bred og trykket 10kN pr løbende meter, så dette skulle også tænkes godt igennem inden væggen kunne nedbrydes.
Der blev boret 10 huller øverst, samt 10 huller nederst til 160HEB jern kunne indstøbes, og der kunne opsættes soldater til bæringen af væggen ovenover, på denne metode kunne væggen nedtages og der kan opsættes en stålramme (HEB300).
Når man indtræder i bygningen fra Århusgade er terrændækket udført i 2 niveauer, første er i gadeplan, og den “høje del” er en meter højere pga. højden i den ene fløj.
Efter endt støbning af stueetagen er elevatorskakten blev stabiliseret og genbrugt. Der er skåret nye huller til den nye elevator, som er blevet samme leverandør som da den blev taget i brug i 1918.
midt i bygningens stor fløj er der blevet skåret hul i 1.sals gulv til den nye trappe som præger indgangen fra Århusgade. I dette hul er der blevet installeret en ståltrappe med stålramme moduler omkring i et smukt råt New Yorker look.
1.salen er kontor til de ansatte i MENU, til møder, og et bibliotek, hvor materialerne som er blevet brugt rundt om i bygningen vises frem. I biblioteket bliver der ofte holdt foredrag og fortællinger mv. disse foredrag bliver også afholdt hvor den stor ståltrappe og bygningens reception tages i brug, da der er højde forskelle og dette er ideelt til fortællinger, foredrag og andet.
bygningens 2.sal er udelukkende bygningens hotel afdeling, hvor der findes 10 unikke værelser. Hvert værelse er indrettet unikt med møbler fra MENU og samarbejdspartnere. hele hoteletagen er de oprindelige spær renoveret og står i dag frie som en del af hotellets design. Værelserne som findes i den store fløj, er de bærende bjælker fra 3.etage blevet blotlagte således at der er 4½ meter til loftet og et unikt kig til loftet.
Der er adgang til hoteletagen enten med elevator eller med den unikke nye ståltrappe som går fra kælder til kvist i den lille fløjs ende del.

Løsningen med hele renoveringen er blevet enormt unik. Foyer som er sænket til gadeplan giver en god velkomst og et godt overblik til de 2 fløje, som der er blevet åbnet op for med de tidligere omtalte stålramme og ståltrappe. Fra Foyer/reception kan man bevæge sig op igennem de 4 åbninger som føres op til husets butik, som bla. sælger lamper, møbler mv. som kan opleves i selve huset/hotellet. Fra butikken er der også adgang til baggården hvor der er udført en stor terrasse i sydamerikansk rødtræ.
Fra foyer og op i den anden fløj føres man op til bygningens restaurant, og ligeledes ud til terrassen. Man kan også bevæge sig op af trappen som føres op til biblioteket eller kontor afdelingen (denne afd. er mest til de ansatte) Biblioteket er for alle, som en del af hybrid space hvor der kan videns dele på kryds og tværs.
Foyer er også husets café.
Udtrykket med bygningen er blevet et meget moderne udtryk blandet med forskellige dele af verden.
Der findes New Yorker vægge på stueplan og 1.sal. Toiletkernerne på disse etager er inddækket med New Yorker rammer, og ligeledes er trapperummet midt i bygningen.
lofterne på de samme 2 etager er identiske strækmetal i store modulmål 250x125cm med integreret lampeskinne system. ovenover strækmetallet er gemt ventilationsrør mv.

I bygningens stueetage er samtlige brystninger skåret ned til gulvplan så alle vinduer er blevet 3½ meter høje hele vejen rundt, og i foyer området er vinduerne 4½ meter høje. Med dette giver lyset et godt lysindfald i rummene
Vinduerne som er valgt i projektet er valgt med nøje omhug så det giver et industrielt look og gammelt look til de moderne omgivelser der findes indenfor.

bygningens kælder og 3.sal er udelukkende brugt til teknik / oplagring af The Audos handelsvare.

Bygningens facade er blevet renoveret og pudset op, samt malet i smuk rød tone som passer til omgivelserne, samt den røde by som huset er en del af. Gesimsen er ikke blevet renoveret med vilje, da denne er fra oprindelig tid og i denne kan genfortælles bygningens historie, da den står uberørt fra 1918.
På indgangen i den lille fløj som er hotel indgangen kan der findes en mindeplade fra mandefald fra krigens tid, denne er bevaret i original udgave.

Brugskvalitet

Der er skabt med de nye vinduer et bedre lysindfald til bygningens stueetage hvor butik, foyer, café og restaurant findes. Med de nye rammer indvendigt i bygningen som bibliotek, café, butik, restaurant og hotel er brugseffekten af huset blevet forvandlet betydeligt fra købmandsgård til et unikt hybrid space hvor alle som har interesse i design kan snakke på kryds og tværs. Endvidere indeholder bygnignen 10 unikke hotelværelser i hver deres størrelse, farver og udformninger, som gør det til en hel oplevelse af befærdes i.

Bidrag til omgivelser

Den nye bygning giver liv i gaden, samt i Nordhaven, hvor man kan mødes til møder/sammenkomster eller bare komme forbi og vidensdele med de andre som findes i huset, alle er velkomne. Der er skabt de perfekte rammer for samtale startere i caféen og i sommermånderne er det ideelt at sidde i gårdhaven og nyde stilheden. (ja der er faktisk stille på bagsiden af bygnigen, selvom man befinder sig midt i Nordhavn) Med den nye resturant er denne med til at tiltrække folk fra nær og fjern til en bid mad, og få en fortælling om hvordan huset er blevet forvandlet igennem de sidste 100 år.

Udførelseskvalitet

Den gamle købmandsgård er 2 længer som er bygget sammen. De 2 længer er ikke bygget sammen i 90grader som man normalt ville gøre, dette har medført en væsentlig besværligere udførsel i desgin fasen med linjer som skal mødes, bla. med flise gulvet i stueetagen hvor flise fugen skal flugte fra den ene endegavl til den anden, selvom de 90 grader ikke opnåes. Dette lykkedes alligevel. Hvert hotelværelse har frit stående spær som er blevet behandlet og bejset så de overholder gældende brandkrav mv. det samme er gældende for fritliggende bærende bjælker. Selve facaden re blevet gennemrenoveret dog bortset fra gesims da denne har den oprindelige struktur og farve. Dette er en del af den historie bygherre gerne vil fortælle de gæster som besøger huset.

Parter bag projektet

Bygherre: MENU A/S
Projekterende rådgiver/design arkitekt: Norm arkitekter
Udførende entreprenør: Stender Entreprise A/S
Ingeniør: Act-Ing
Udførende rådgiver: Årstiderne arkitekter

Yderligere information om projektet

https://www.theaudo.com/

Sted

Århusgade 130
2150 Nordhavn

Realiseret

2019

Indstillingsår

2020

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2