fbpx

FOLKEMØDEHUSET

DET GAMLE BIBLIOTEK ER OMBYGGET TIL FOLKETS HUS

Se mere

FOLKEMØDEHUSET

DET GAMLE BIBLIOTEK ER OMBYGGET TIL FOLKETS HUS

Læs projektets egen beskrivelse

Det nye folkemødehus er hovedkvarter til foreningen Folkemødet midt i hjertet af Folkemødets festivalplads.
Den smukke og bevaringsværdige Teknisk Skole – og i de senere år bibliotek – midt i Allinge er blevet nænsomt istandsat.
Formålet var at skabe gode rammer for et moderne sekretariat, samtidig med at bygningens særlige arkitektur og interiør bevares.
Dette er udført primært indenfor de bestående rammer som fordeler sig i alle rum med renovering og nyindretning.

De eksisterende brædde- og klinkegulve er blevet genetableret.
Den nuværende adgang til 1.salen – via en smal ”bagtrappe” – er ændret ved indretning af nyt centralt beliggende trapperum.
Tidligere lukkede dørhuller er blevet genåbnet og nye åbninger er tilføjet for at skabe en lys og gennemsigtelig bygning. Åbningerne er etableret med buede overstykker i udformninger som nuværende vinduer.

Den oprindelige bygning var ikke indrettet med toiletter. I tilknytning til nærværende renovering er der etableret handicaptoilet i stueetagen og 2 mindre toiletter på 1.salen.
Til de ansatte er der etableret køkkenfaciliteter på 1.sal.

Facaderne er bibeholdt i deres oprindelige udformning og udseende herunder det markante tårn på huset.
Tårnet var tidligere ikke synligt i bygningens indretning. Dette er der ændret på ved fjernelse af etageadskillelsen i bygningens nidterrum og indsat glasfelt for et flot view op mod tårnet.

Skifertaget er blevet repareret i nødvendigt omfang og tagrender og nedløb er skiftet til nye zinkrender med udformning som de oprindelige. Bygningens tekniske installationer er gjort tidssvarende, herunder mekanisk ventilation, varmeanlæg samt brugsvands- og elinstallationer.

Se mere om projektet her

Bidrag til omgivelser

Den gamle skole er blevet en del af kulturlivet på Bornholm, et samlingssted året rundt og en central del af hele Danmarks folkemøde. Huset er med til at støtte den positive udvikling på Bornholm. Med restaureringen og de nye beboere er der givet nyt liv til den gamle Teknisk Skole. Bygningen huser Foreningen Folkemødet som faste beboere året rundt og bliver samtidig brugt til diverse arrangementer.

Parter bag projektet

Bygherre er Sparekassen Bornholms Fond og Realdania.
Bygningens nye indretning er udført af Blå Streg.
Myndighedsansøgning og udarbejdelse af udbudsmaterialet for indhentning af tilbud er udarbejdet af Steenbergs tegnestue.
Tilsyn og byggeledelse er udført af Steenbergs tegnestue.
Hovedentreprenør er Bjarne Nielsens Byggeforretning.

Yderligere information om projektet

https://realdania.dk/projekter/folkem%C3%B8dehuset

Sted

Sverigesvej 1
3770 Allinge

Fotos: STEENBERGs Tegnestue ApS

Realiseret

2019

Indstillingsår

2020, 2021

Anvendelse

Erhverv

Areal

1-500m2