fbpx

Telefonfabrikken – ungekulturhus

Transformation af nedlagt telefonfabrik

Se mere

Telefonfabrikken – ungekulturhus

Transformation af nedlagt telefonfabrik

Læs projektets egen beskrivelse

Indtil 1990 blev der på Telefonvej i Gladsaxe produceret telefoner på Telefonfabrikken Automatic. Med udbygningen og fortætningen af forstadskommunen Gladsaxe er fabrikkens placering blevet mere og mere central lige midt i mellem kommunens byer; Bagsværd, Søborg, Buddinge, Mørkhøj og Gladsaxe.
Dele af fabrikken blev for en del år siden omdannet til kulturhuset TELEFONfabrikken.

Tilbage stod den store produktionshal, som Gladsaxe kommune købte i 2015 med henblik på at skabe et attraktivt ungemiljø – i første omgang i form af et spillested fortrinsvist for unge.

Kommunen nedsatte et såkaldt §17 stk 4-udvalg: et udvalg bestående af borgere, brugere, forvaltningsfolk og politikere, der sammen skal skabe rammerne om hvordan et sådan spillested skal se ud og drives.

På den måde blev der skabt engagement og ejerskab over det nye tiltag – og spillestedet, der i mellemtiden har fået navnet ’Richter’ og stod færdigt i august 2018 er i dag et aktivt og levende musikmiljø med plads op til 500 gæster.

I forlængelse af dette projekt, blev der efterfølgende etableret en unge-café – en slagt fællesklub for alle kommunens skoler mv. Igen inddrog man de kommende brugere i, hvad det er for et sted, de drømmer om – og i dag står den nye ’Ungecentralen’ færdig. Gladsaxe har nu skabt sig et samlet miljø, hvor kreative kræfter og unge mennesker kan samles

Fabrikken er en betonbygning fra 1963 med shedtag.
Alle overflader i fabrikken er afrenset til den rå beton, så fabrikkens fine konstruktioner træder synligt frem i betonens materialitet. I den rytmiske facade med de profilerede betonelementer, er vinduernes brystninger og øvre felter skåret ud, og nye rumhøje glaselementer med døre er etableret, så der kommer varmt lys fra syd ind i rummene, der balancerer det kølige lys fra de nordvendte ovenlys, og skaber en direkte relation mellem ude og inde. Facaden åbnes dermed op, og også udadtil viser bygningens nye funktioner. Udearealet er bearbejdet nænsomt med nyt forareal til ankomst langs bygningen og ophold/arrangementer samt cykelparkering, og er en del af det samlede ungemiljø.

Spillestedet, Ungecentralen og Mellemrummet er indvendigt udformet med hver deres karakter. Ombygningen eksemplificerer med 3 vidt forskellige udtryk, hvor mange muligheder der er for at udnytte en regulær bygningsstruktur.

Spillestedet er først og fremmest et koncertsted. Lofter, vægge og bardiske er forsynet med akustisk dæmpning udført af paneleri perforerede anodiserede aluminiumspaneler i en mørk bronzefarve, så akustikken bliver ideel til elektronisk forstærket musik. Spillestedet er holdt i mørke farver, så de optrædende på scenen træder frem til aftenernes koncerter. Metaloverfladerne understreger den rå karakter med en kontrast til betonen. Den originale traverskran er bevaret i foyeren, hvor den byder velkommen sammen med vægge beklædt med messing mosaikker der sætter stemningen til aftenens koncert. Spillestedet er indrettet med foyer, garderobe og toiletter, loungeområde, bar, mixerpult, backstagerum med tekøkken, møderum, depotrum og teknikrum.

Mellemrummet er et mulighedsrum til midlertidige aktiviteter og arrangementer af enhver slags, og er allerede efterspurgt. Her står hallens oprindelige ingeniørkunst rent frem i betonoverflader, og direkte udsyn og adgang til det grønne udeareal.
Ungecentralen er udformet med rumopdelinger opdeling udført som fritstående bokse i det store rum.
Bagerst i rummet er to ovenlys nedrevet og nye etableret i glas, således at der kommer sydsol ind i den dybe ende af rummet. Ungecentralen er farvesat med en energisk palet af mørkeblå, gule og orange toner, lofterne er som i Spillestedet, men står i natur aluminium.
Ungecentralen rummer en multisal, møderum, samtalerum, køkken- og værkstedszoner, chill-område på balkon samt birum og toiletter.

Bygningen er i ombygningen energirenoveret og der er udført nye installationer overalt.
Udført i Totalrådgivning. Fabrikken er i alt 5.000m2, ombygningerne omfatter ca. 3.000m2

Brugskvalitet

Mange tidligere tomme m2 er nu i aktivt brug i lokalmiljøet

Bidrag til omgivelser

I lokalmiljøet har Kommunen nu fået et attraktivt ungemiljø der bruges intensivt. Ydermere bevares og udnyttes en bygning der fortæller om områdets industrielle historie og giver en fin blanding med nyere boligbyggeri i området.

Eksempelværdi

Ombygningen eksemplificerer med 3 vidt forskellige udtryk, hvor mange muligheder der er for at udnytte en regulær bygningsstruktur.

Solidt samarbejde

I processen har der været en meget høj grad af brugerinddragelse, der har sikret engagement og ejerskab til projekterne.

Parter bag projektet

Bygherre: Gladsaxe Kommune
Totalrådgiver og arkitekt: BBP ARKITEKTER
Landskab: Ludo Duys
Ingeniør: Lyngkilde Rådgivende Ingeniører
Akustik: Gade & Mortensen Akustik

Sted

Telefonvej 8F
2860 Søborg

Fotos: Jens Markus Lindhe

Realiseret

2019

Indstillingsår

2020, 2022

Jubilæumskategori

Institutioner

Areal

501-5.000m2