fbpx

Omdannelse af Sankt Joseph kloster

Transformation af bevaringsværdig kirke og klosterbebyggelse til ny bydel for seniorer

Se mere

Omdannelse af Sankt Joseph kloster

Transformation af bevaringsværdig kirke og klosterbebyggelse til ny bydel for seniorer

Læs projektets egen beskrivelse

Sankt Joseph Kloster på Østerbro, København er omdannet med respekt for den historiske arv – både den arkitektoniske og funktionelle. Det har altid ligget i Sankt Joseph Klosterets DNA, at det var et sted, der drog omsorg for mennesker. Klosteret var udover bolig for nonnerne også et hospital.
Dette DNA er videreført i det nye projekt, hvor man har konverteret et bevaringsværdigt klosterbyggeri inklusiv dets kirke til 29 nyrestaurerede seniorboliger samt tilføjet et nyopført plejecenter. Det smukke kirkerum er omdannet til fællesrum for alle nye beboere i det nye Sankt Joseph.
Den røde klostermur omfavner stadig hele bebyggelsen, og skaber en række indre byrum, pladser og grønne haver. Herved skabes trygge rammer for f.eks. beboere med demens, der frit kan færdes imellem bolig, fællesrum og de rekreative haver.
Kirkerummet er et stadig centralt pejlemærke i hverdagen, og fungerer idag som både kulturhus, fællesrum og serviceareal for plejecenteret. Rummet bruges til fællesspisning og giver mulighed for koncerter, udstillinger og andre sociale aktiviteter. Her mødes beboere og besøgende på tværs af generationer, baggrund og kultur.
Det nye Sankt Joseph skaber en tryg ramme om senior- og ældrelivet. Her lever plejekrævende ældre og demente delvist sammen med friske seniorer. Det skaber mulighed for, at der kan dannes relationer på tværs.

Blik for brugerne

Projektet er bæredygtigt, både fordi det lever op til 2020-kravene, og fordi projektet formår at genanvende og transformere et eksisterende byggeri til en helt ny anvendelse. Der er desuden udført energiforbedringer på både det gamle kloster og præsteboligen med nyt varmeanlæg og ny balanceret ventilation i alle boliger. Tilgængelighed har været essentielt i projektet, ligesom det har været vigtigt at bringe ældre og eventuelle demensramte sammen med friske seniorer, for at være med til at øge fællesskabet og sammenhængskraften i bydelen.

Brugskvalitet

Boligerne er bygget for beboerne. Der er lagt op til, at det er et sted, hvor de føler sig trygge og har følelsen af hjemlighed. I Sankt Joseph tilbydes en lang række faciliteter, som understøtter mental, fysisk og åndelig sundhed. I klostrets parterre, findes rum til velvære. Her finder man blandt andet træningsrum, terapeuter, fodpleje, frisør, tandlæge og velværebad. Der er masser af rum og nicher både ude og inde, hvor det er muligt at fordybe sig. For personalet på plejecenteret er der arbejdet med at sikre et attraktivt og sundt arbejdsmiljø, som reducerer risikoen for nedslidning og sygdom. I indretning og valg af materialer er der taget hensyn til, at de demensramte beboeres behov for pleje og omsorg skal varetages, men uden at deres hjem mister identitet. Der er arbejdet med hjemlighed i materialevalg samt anvendelse af nyere tekniske hjælpemidler som f.eks. implementering af automatiske toiletter for at fremme selvhjulpenhed.

Bidrag til omgivelser

Klosterets ydre er bevaret og er stort set intakt. Klosteromgangen er bevaret som et uderum, hvor alle man kan orientere sig på tværs og på den måde er rummet med til at bidrage til oplevelsen af et fællesskab. Det nybyggede plejecenter underordner sig naturligt og på fremragende vis de eksisterende meget markante bygninger. Samtidig er man ikke i tvivl om, at der er tale om en moderne tilføjelse til de eksisterende. Sankt Joseph er en del af Østerbro, og vil fremadrettet kunne bidrage til bydelen ved både at tage imod områdets ældre, men også ved at invitere kvarteret indenfor i forbindelse med diverse aktiviteter i kultur/fælleshuset.

Eksempelværdi

Projektet er eksemplarisk i sin måde at genanvende og transformere et eksisterende byggeri til en ny anvendelse. Sankt Joseph projektet er et eksempel på en ny typologi, hvor det er lykkedes konvertere et bevaringsværdigt kloster og kirke til nyrestaurerede seniorboliger, fællesrum samt tilføje et nyopført plejecenter. Den nye arkitektur i plejecentret indordner sig på smuk vis i de historiske rammer. I omdannelsen er der fundet inspiration i klostrets traditionelle funktioner. Da klosteret blev bygget i 1905, var livet indenfor klostermuren et kompakt og funktionelt fællesskab. Dengang som nu understøttede klosterets inde- og uderum fællesskabet ved at forbinde og bidrage til fælles liv. Det er målet, at Sankt Josephs bygninger også fremadrettet skal være rammen om et fællesskab med stærk sammenhængskraft.

Solidt samarbejde

Projektet har været præget positivt af et stærkt partnerskab i hele processen. Østerbro Lokaludvalg, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har alle deltaget aktivt undervejs i projektet. Plejeboligerne er udviklet i tæt samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, for at være sikker på at plejeboligerne understøtter beboerne til selvhjælp på bedste vis. Projektets totalentreprenør Enemærke & Petersen A/S med RUBOW arkitekter og ingeniørfirmaet Sweco A/S har bidraget med både arkitektonisk vision og byggeteknisk faglighed i byggefasen. Nybyggeri blandet med renovering af et bevaringsværdigt kloster på en byggeplads med begrænset areal har stillet store krav til organisering af byggefasen og logistikplaner. Byggeriet er udført efter udbud i totalentreprisekonkurrence efter det for bygherren mest fordelagtige tilbud vurderet efter parametrene arkitektur, funktion, kvalitet, bæredygtighed og pris. På grund af dette samarbejde ser vi i dag et bæredygtigt og energirigtigt byggeri, hvor afprøvede teknologiske løsninger er en del af byggeriet. Allerede inden salget blev visionerne for bygningen drøftet med søstrene, og salget blev godkendt af paven i Rom. Det har derfor været vigtigt for bygherren Bo-Vita hele vejen igennem at have tæt dialog med søstrene fra det gamle kloster. Søstre såvel friske som plejekrævende er i samarbejde med Københavns Kommune blevet genhuset i de gamles by i København, for igen at blive indkvarteret i enten det nye plejehjem Klostergården eller i seniorbofællesskabet Sankt Joseph. Søstrene har været med i bedømmelseskomiteen og nogle har sammen med nye beboere været en del af den aktive styregruppe for seniorbofællesskabet.

Økonomi og værdiforøgelse

Der opleves i disse år stor efterspørgsel efter boliger med indlejret fællesskab og især seniorbofællesskaber er eftertragtede. Bygherren har lært utrolig meget af projektet i forhold til de krav, som ældre og plejepersonale stiller til boligerne i forhold til at være selvhjulpne så længe som overhovedet muligt. Projektet er udført inden for den økonomiske ramme.

Udførelseskvalitet

Både renoveringen og tilbygningen er udført med respekt for den oprindelige arkitektur, og der er lagt vægt på at forene klosterets solide håndværk og materialer med nutidens plejeteknologi og bæredygtighedsprincipper. Bedømmelseskriterierne i tildelingen af totalentreprisen var arkitektur-funktion-bæredygtighed og pris. I projektet er nyt og gammelt bragt i spil, og resultatet er et trygt og generøst kultur- og botilbud med vægt på kvalitet, identitet, sammenhængskraft og fællesskaber.

Parter bag projektet

Projektet er udført i totalentreprise med Enemærke Petersen a/s, for Bo-Vita i samarbejde med RUBOW arkitekter, Sweco Ingeniører og Københavns Kommune samt interessegruppen for seniorboligerne.

Yderligere information om projektet

https://www.bo-vest.dk/byggeri/nybyggeri/sankt-joseph/

Sted

Strandvejen 91
2100 København Ø

Fotos: Billede 1,2 5, 6, 7: Laura Stamer. Billede 3, 4: Bo-Vita. Billede 8: Enemærke og Pedersen

Realiseret

2019

Indstillingsår

2020

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000 m²