fbpx

Svaneke Havnekontor

Klimaskærmsrenovering, samt loft.

Se mere

Svaneke Havnekontor

Klimaskærmsrenovering, samt loft.

Læs projektets egen beskrivelse

Svaneke havnekontor er blevet gennemgribende renoveret, for at sikre huset for fremtiden. Havnekontoret er opført år 1900, og er stilmæssigt placeret i den sene del af historicismen.

Det ses i huset ved at ornameneringen er unik, men afdæmpet. Samtidig peger husets afklarede geometri, symmetri og rytme frem mod den spirende Bedre byggeskik, der opstod i starten af 1900-tallet. Som sådan er huset et vigtigt element i Svaneke havns kulturmiljø, og det er kategoriseret i SAVE med bevaringsværdi 3. Svaneke udskiller sig ved at have et usædvanligt højt antal bevaringsværdige huse. Således ligger havnekontoret i et miljø hvor det er særlig vigtigt at respektere husets oprindelige byggeskik.

Arbejderne er koncentreret om at renovere facaden og taget, samt indvendige renoveringer på 1.sal, hvor der er et stort fælleslokale med havudsigt. Bygningen anvendes af sejlere, som ligger i Svaneke Havn og rummer desuden kontor for Regionskommunens havnefogedkoordinator.
Hovedentreprenør på opgaven var Jens Møller, Gudhjem. Bjarne Nielsen har udført tømrerarbejde. Steenbergs Tegnestue har udført rådgivning og byggestyring.

Blik for brugerne

Ved valg af materialer har levetiden været en stor vægtning omkring klimaskærmen som har været den primære renoveringsprioritering omkring dette projekt, samt hele første salen for at danne brugbare rammer for foreningslivet og især de turister som kommer og lægger til i Svaneke havn. Renoveringen har udover robuste materialer fokuseret på at reducere varmetab. Med respekt for husets stil og byggeskik. Der er isat stilmæssigt tilpassede vinduer med 3-lags glas, og tagkonstruktionen samt gavlene er efterisoleret. Derudover er taget lavet med fast undertag og dermed en meget lang levetid. Inddækninger og nedløb er udført i zink.

Inspirerende ressourcetiltag

Brugerne er begejstrede og glade for resultatet. Bygningens brugsværdi med den renoverede 1.sal fungerer som et samlingspunkt for sejlere, og mulighederne er mange for bygningens fremtidige brug med et ekstra loftrum som hidtil har stået uisoleret. Der er et klyngesamarbejde med de Baltiske Lande (financieret af EU-midler), sejlklubben bruger rummet, og gamle fiskere og søfolk mødes og spiller kort. Derudover er havnekontoret fysiske rammer om havnekontorfunktionen.

Eksempelværdi

Renoveringen er eksemplarisk ved det at materialer og overflader til klimaskærmen er nøje udvalgt i forhold til bygningens placering og stil. Med en placering ved havet er huset ekstra udsat for vejrlig, hvilket kræver særlig robust løsninger på konstruktioner og overflader. Følgende tiltag kan udpeges som eksemplariske: Fast undertag, robuste og håndværksmæssigt veludførte gavle og facader samt vinduer og inddækninger.

Solidt samarbejde

Projektet har i stor udstrækning i alle led af byggeprocessen haft involverede parter i spil, lige var planlægningsfasen hvor Kommunens bevaringsafdeling har været involveret i løsninger og materialevalg samt har byens borgerforening blevet hørt og været med på sidelinjen omkring ønsker, funktionen mv. Byforeningen Svanekes Venner har ligeledes været med i processen. Rådgiver og bygherre har kørt et parsamarbejder således der er skabt de mest optimale konstruktioner hvor materialer og funktion har været i højsædet.

Levende bygningskultur

Huset udgør efter renoveringen en kæmpe værdi både for byen men også for Bornholms Regionskommune og alle de sejlere som kommer til øen som ser denne smukt renoveret bygning. Huset er ”Havnens nye perle.” Det skal bemærkes at de her præsenterede fotos viser en hvid facadefarve; facaden bliver malet med rød silikatmaling inden påske, efter en tørreperiode.

Parter bag projektet

Bygherre: Bornholms Regionskommune
Rådgiver: Steenbergs Tegnestue

Sted

Peter F. Heerings Gade 7
3740 Svaneke

Realiseret

2021

Indstillingsår

2022, 2023

Anvendelse

Erhverv

Areal

1-500m2