fbpx

Sulkendrup Vandmølle

Respektfuld renovering af møllebygning

Se mere

Sulkendrup Vandmølle

Respektfuld renovering af møllebygning

Læs projektets egen beskrivelse

Sulkendrup Vandmølle var en af de sidste fungerendeerhvervsaktive vandmøller i danmark og nævnes i historien helt tilbage i år 1425. Nuværende ejer og møller Jan Grønbæk stoppede driften med at male korn i 2001.

Historisk
Sulkendrup Mølle og området omkring emmer af historie da der er en Jættestue opført for 5200år siden samt 5 gravhøje der er omkranset at skøn natur og mølledammen. Ørbæk å sender sit vand igennem møllens turbine, og møllen har blandt andet været fæstemølle under Holckenhavn slot i 1700tallet hvor møllereren var forpligtiget til at male kornet uden at kunne opkræve afgift herfor. Møllebygningen har gennemgået en spændende historie med Svenskekrigens hærgen i 1659 en nedbrænding i 1830 og igen i 1919.

Målsætning med stedet
Mølleparrets ide var at skabe en kulturel perle midt i den skønne natur der skulle driftes igennem udlejning af festlokaler/ kursusvirksomhed og autocamperplads ved mølledammen. Ørbæk år danner ramme for lystfiskere der smider snøren efter de mange havørreder der forcere fisketrapperne udfor møllebygningen. Jættestuen blev efter en nænsom restaurering i 2014 igen klar til at vise folk vores forfædres beundringværdige kunnen. Projektet blev muliggjort af AP møller og hustru Chastine MC-kinney Møller’s bidrag til Syddanmarks Museums udgravning af jættestuen. Med søndags-og Jazz cafe bliver stedet levende og giver et frisk pust af musik og liv. Ideen om sammenkæde en oplevelsesrække gør at man idag kan tiltrække folk med flere forskellig interesser.

Jan startede i sin tid med at renovere parrets bolig således basis var der men i 2014 kom Byg og Bevar ind i billedet og med hjælp fra støttemidler fra Ministeriet for By, bolig og Landdstrikter og EU lykkedes det at få økonomi bag en istandsættelsesplan for den ret slidte møllebygning. parternes fælles interesse for stedet gjorde vi kæmpede en del med at få de brandmæssige krav implementeret uden at det var en æstetisk dræber. De bærende gamle stolper/bjælker skulle indækkes med konstruktionstræ der kunne øge gennembrændingstiden for at sikre at besøgende på møllen kunne komme sikkert ud. Vi fik gjort det ved at overdimensioner en smule for at kunne tillade os at affase bjælker og stolper således et letter og ikke maskinpræget udtryk kom i spil. Den gamle læsserampe blev omdannet itl flugtvejstrappe og de branddrøje lofter skulle laves således bjælkerne kom mest muligt til udtryk og i en gammel bygning med skævheder har det stor betydning for hvorledes det gøres.
Udtrykket er forsøgt bevaret enkelt og minimalistisk idet det simple og funktiondygtige er det elementære for den oprindelig brug. Trapper forblev enkle, uden detaljer og i fyrretræ som var langt det mest tilgængelige materiale. De gamle støbejerns vinduer blev glasblæst og malet om og omkittet med udskiftning af defekte glas. Stark i Ørbæk var behjælpelig med sponsorat til rundbue forsatsrammer således kondens ved daglig brug blev undgået da enkeltlags-glas er meget kolde.
Gulve på toiletter blev i terazzo som forfinede de omkringliggende betongulve. Dørene hertil blev revledøre efter gammelt princip og væggene prydede Jan med fund fra udgravningerne af møllebygningen. Fundende bestod i gamle møllesten at forskellig art og farve samt forskellige rille opdeling. Disse sten indstøbtes ligeledes i et nyt indvendigt dørtrin. Gamle porcelæns/og emalje skærmslamper blev hængt op således den gamle stil bibeholdtes. Støbejerns aksler og remtræk blev bevaret i 75 pct af tilfældende men enkelte måtte lade livet for en nyere ibrugtagning. Trisser og taljer hænger stadig ned fra loftet flere steder og snurrelydende fra turbinen lyder i rummene når mølleren åbner for slusebordet så vandet kan generere Co2 fri strøm til stedets drift. Det har været minimalt hvad der har været af spild da mølleren og jeg som tømrer er nøjsom af natur og derfor er selv den mindste træklods røget i fyret når længden ikke kunne anvendes i byggeriet mere. Genbrugssten er anvendt hvor der skulle mures op og hydraulik mørtel giver fugtigt murværk åndemulighed samt den ønskede fleksibilitet. Brugsredskaber og bygningdele er nænsomt og med en møllers omhu slebet og olieret således dagligt vedligehold er let og ikke kræver slibning lakering. Køkkenet i den gamle vognport blev efter nutidens hygiejnekrav og et ønske om effektiv drift mere nutidigt og ikke med træbordplade og fyldningslåger. Her lå en økonomisk begrænsning og levnedsmiddelkontrol krav satte her barren for hvorledes vi løste den del. Atmosfæren er dog bevaret da skiltning foregår på skifertavler og der hænger emalje- og håndskrevne skilte på de rå murstensvægge.

Igennem et tæt og passioneret samarbejde har vi løst der udfordringer vi er rendt ind i undervejs og her må brandsikring og brandalarmer og flugtveje nævnes som de største. Økonomien er som regel 1 pladsen og projektet kunne ikke have været realiseret uden en stædig møller og han støttende kone. En næsten kompromisløs tilgang til tingene og en vilje til at fremhæve selv de små bygningsmæssige detaljer har båret frugt. Dialog omkring løsningerne er vigtige og søge de kompromisser der tjener formål og bygning bedst.

Bidrag til omgivelser

Sulkendrup mølle danner ramme for flere små lokale arrangementer, fiskedage, klatring, firmature, foreninger, lokalt mødested ved de musikale arrangementer. Foredrag, spisning og at se de seværdigheder der er (jættestue, gravhøje, fisketrappen, sluseanlæg) og ret nyligt bed and breakfast i træladen med indvielse til sommer.

Parter bag projektet

Byggeherre: Jan Grønbæk og Anette Lyholm
Ingeniør: OBH gruppen for brand og statik beregninger (Mia Godskesen)
Udførende: Byg og Bevar Aps ved Kim Schmidt

Yderligere information om projektet

https:www.sulkendrupmoelle.dk

Sted

Sulkendrupvej 1
5800 Nyborg

Fotos: Jan Grønbæk, Kim Schmidt

Realiseret

2015

Indstillingsår

2018

Anvendelse

Kultur

Areal

1-500 m²