fbpx

Dehns Palæ

Genopbygning, restaurering og renovering efter brand.

Se mere

Dehns Palæ

Genopbygning, restaurering og renovering efter brand.

Læs projektets egen beskrivelse

WOHLERT Arkitekters renovering af Dehns Palæ er udført kompromisløst ved benyttelse af materialer i høj kvalitet, historisk korrekte udførelser og modernisering der giver opdaterede anvendelsesmuligheder; alle tiltag der sikrer kulturarvens bevaring langt ind i fremtiden gennem revitalisering af den fysiske arv såvel som de håndværksmæssige traditioner.

Dehns palæ blev opført I 1756. Det er tegnet af Arkitekt J.G. Rosenberg under opsyn af Nicolai Eigtved og indgår som et centralt element i det grandiose rokokoanlæg, Frederiksstaden i København.
Det senklassicistiske interiør primært på beletage stammer fra en ombygning ca. 1824 af Arkitekt G.F. Hetsch og er et af de fineste eksempler på empirestilen i Danmark.

Siden 1986 har Palæet været hovedsæde for Danmarks Apotekerforening, der også er bygherre på denne renovering.

Den 4. Maj 2010 udbrød en voldsom brand i den fredede bygnings tagkonstruktion. Det tog op imod en uge og uanede mængder vand at få bugt med ilden. Ødelæggelsen var total; hele tagkonstruktionen var brændt væk og resten af palæet var totalskadet af slukningsvandet. I store pavillon var dækkonstruktionen kollapset gennem flere etager.

WOHLERT Arkitekter har som arkitekt og totalrådgiver stået bag genopbygningen af Dehns Palæ, lige fra de første dage efter slukningsarbejdet til det færdige resultat som Danmarks Apotekerforening seks år senere kunne genindtage som hovedsæde. I starten var opgaven koncentreret om at sikre de tilbageværende mure og konstruktioner samt indsamling og konservering af de dele, der vurderedes at kunne reddes. Derefter udfærdigede Wohlert Arkitekter i tæt samråd med Slots- og Kulturstyrelsen en strategi for restaureringsarbejdet, der skulle tilbageføre de enkelte rum til den tidligst veldokumenterede tilstand.

Den totale ødelæggelse af palæet blev udnyttet til at få indtænkt en række nutidige tiltag til optimering af brugsværdien af bygningen som en ”moderne” arbejdsplads i et palæ fra 1700 tallet. Strategien for renoveringen var at stadfæste og forstærke palæets rokokointeriør og det meget veldokumenterede empireinteriør på beletage fra Hetschs arbejder tilbage i 1800 tallet, og samtidig tilføre palæet vor tids arkitektur for de rum, som ikke har været indrettet tilbage i tiden.

Se mere her:

http://www.wohlertarkitekter.com/dehns-pal/

https://arkitekten.dk/2017/06/hele-vejen-igennem/

https://da.wikipedia.org/wiki/Dehns_Palæ 

Brugskvalitet

I den rekonstruerede tagkonstruktion blev der plads til moderne storrumskontorer med moderne faciliteter og fremtidssikrede installationer. Denne indretning gjorde det også muligt at have en langt mere restriktiv bevaringsholdning til de mere historiske lokaler på beletage, der nu kunne reserveres til møder og repræsentative funktioner fremfor faste arbejdspladser. Samtidig var det netop i disse rum vigtigt, at en høj brugskvalitet var i fokus ud fra idéen om, at en bevaringsværdig bygning lever længere i konstant brug. Her er udført gulvvarme og moderne ventilation er bygget ind i de eksisterende skorstene og aftrækskanaler. Disse tiltag giver mulighed for at arbejde i nogle unikke historiske rammer. Akustikken var en udfordring, det var nødvendigt at få fuldstændigt styr på for, at sikre anvendeligheden af de rigt udsmykkede kamre. Der blev lagt et stort arbejde i at inkorporere akustisk regulering. Ved brug af dobbelt forskalling bag den omfattende stuk kunne akustikpuds monteres i de plane områder i lofterne. Denne løsning er æstetisk optimal, giver god regulering og er nem at tilbageføre hvis eftertiden synes, at det ikke hører hjemme i palæet.

Bidrag til omgivelser

Palæets rolle i Frederiksstaden er et af dets vigtigste arkitektoniske og kulturelle værdier. Derfor har renoveringen også været et vigtigt element i at bevare og højne hele rokokoanlæggets kvalitet og værdi som et af de arkitektonisk mest forfinede kvarterer af sin slags i Europa. Et smukt eksempel på de fremherskende stilarter i en af Europas kulturelt rigeste perioder i en dansk kontekst.

Eksempelværdi

Gennem samarbejdet med Slots-og Kulturstyrelsen, specialiserede ingeniører og de dygtigste håndværkere med styr på traditionelle materialer og teknikker er Dehns Palæ restaureret og renoveret. Palæet står i dag som eksponent for en moderne holdning til vores kulturarv, der søger at bevare ikke blot udseendet, men i lige så høj grad de traditionelle udførelsesteknikker. Det er vigtigt at de traditionelle håndværksfærdigheder holdes i live og det bliver de blandt andet gennem vedvarende anvendelse i forbindelse med renovering og vedligehold af fredede bygninger. På den måde kan man sige at ulykken blev vendt til en helt enestående mulighed for at tage særlige teknikker i brug. Alle arbejder er udført som de blev det, da huset blev opført; håndstøbt og håndtrukket stuk, traditionelle tømmersamlinger, håndstrøget maling osv. En særlig omhu blev også lagt i indpasning af bygningens fremtidige funktioner så de til fulde respekterer bygningens bevaringsværdier samtidig med at brugsværdien sikrer at palæet benyttes og patinerer smukt ved sin brug.

Solidt samarbejde

Som totalrådgiver har WOHLERT Arkitekter samarbejdet med et væld af spillere om renoveringen af Dehns Palæ. Gennem et godt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og på den tekniske side E. Troelsgård rådgivende ingeniører, som har stor viden og erfaring indenfor historisk byggeri, er det sikret, at renoveringen lever op til vore fælles krav til kulturarven. Til det praktiske har flere af landets bedste håndværkere bidraget med ekspertise, erfaring og dygtighed. Mange af de gængse leverandører har måttet anstrenge sig for at levere materialer og produkter, der kunne leve op til krav om historisk korrekthed eller indpasses i den særlige kontekst samt matche kvaliteten.

Udførelseskvalitet

Brugen af traditionelle færdigheder og teknikker var højt prioriteret i hele projektet. Det ses blandt andet i tømmerkonstruktionerne, der blev samlet med klassiske samlinger og trænagler. Den omfattende stuk er håndstøbt og håndtrukket på stråforskalling. Al dekoration, der ikke kunne reddes er blevet omhyggeligt registreret og rekonstrueret til mindste detalje. Alle moderne tilføjelser er holdt i materialer og udførelseskvalitet, der modsvarer det fornemme palæ og vil holde i mange år. Med renoveringen af Dehns Palæ er bygningen bragt i en renoverings-, materiale- og udførelsesmæssig tilstand af meget høj kvalitet, som arkitektonisk stadfæster palæets position i Frederiksstadens anlæg og fremviser de tre vigtigste perioder i palæets liv – rokoko, empire og ”vor tid” og samtidig kan fungere som en ”moderne” arbejdsplads.

Parter bag projektet

Bygherre: Danmarks Apotekerforening
Totalrådgiver: WOHLERT Arkitekter
Underrådgiver, konstruktioner: E. Troelsgård Rådgivende Ingeniører
Underrådgiver, el: Gert Carstensen Rådgivende Ingeniørfirma


Entreprenører:
Julius Nielsen & Søn, tag- og etagedækkonstruktioner
Kjell Petersen, Indvendige tømrerarbejder
Brdr. Funder, Stukarbejder
Nielsen & Kroman, Maler- og forgyldingsarbejder
Emil Nielsens Smedeværksted, smedearbejder.
Emil Nielsens Stenhuggeri, stenhuggerarbejder
Make:net, El- og netværksarbejder.

Yderligere information om projektet

http://www.wohlertarkitekter.com

Sted

Bredgade 54
1260 København K

Realiseret

2016

Indstillingsår

2018, 2019

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2