fbpx

Studieboliger i Hermodsgade

Bæredygtig transformation - en bygnings tredje liv

Se mere

Studieboliger i Hermodsgade

Bæredygtig transformation - en bygnings tredje liv

Læs projektets egen beskrivelse

Tæt på Skjolds Plads metrostation på Nørrebro, ligger 189 nye ungdomsboliger i tre nye og to ældre etager. De nye etager er inddækket i en asketræsbeklædning med en taktil lamelstruktur, der giver relief og stoflighed i facaden. De gyldenbrune tegl i de nederste etager danner dermed en patineret klangbund for den nye, sprøde overdel, der med tiden skifter karakter til en sølvgrå overflade.

De svungne former på en bevaringsværdig funkisbygning er forlænget i højden og danner konturen på den udvidelse Holscher Nordberg har tilføjet.

Transformationen forstærker således det konkave gadeforløb i Hermodsgade og forstærker rumligt gadeforløbet. De steder, det har været nødvendigt at reparere den eksisterende ydermur, er det gjort med en gul håndstrøgen tegl, der respektfuldt møder de ældre sten.

Facaden mod Hermodsgade følger gadens kurve og er symmetrisk opbygget med taktfaste vindueshuller og en sikker proportioneringssans. Gennem designprocessen har vi hele tiden fokuseret på, at bygningen og gaden skal beholde sin karakter, på trods af den markante transformation.

Arkitekterne Leth & Walsøe har tegnet den eksisterende bygning for A/S Electrolux, der er opført i 1936. Bygningen er udpeget med høj bevaringsværdi (SAVE-værdi 3). Vi har derfor gået til opgaven med en stor omtanke for den eksisterende arkitektur.

Vinduer i en træfacade
Holscher Nordberg har desuden udviklet et særligt vindue til den transformerede bygning, sådan at skyggespillet i asketræsfacaden og vinduesrammerne går i harmoni med hinanden.

Vinduerne har fået monteret et lodret spyd i profilet, sådan at der opstår subtile skyggevirkninger, der spiller med på de reliefmotiver, den øvre træfacade skaber. Alle vinduer ligger i karnap for at sætte en generøs rumlig ramme i de relativt små boliger. Vinduesrammerne er i eloxeret aluminium sådan at det er træfacaden, der visuelt ”taler tydeligst”. I den øverste del af bygningen i en mørk overflade – nederst i samspil med teglfacaden – i natur.

Bæredygtighed gennem transformation i træ
Bygningen har indtil for nyligt – efter sin tid for Electrolux – været anvendt som skole. På den måde har den levet en omskiftelig tilværelse og har vist sit værd gennem flere forskellige funktionaliteter. Den er nu inde i sin “tredje alder”, men står lyslevende.

Byggeri udgør et stort klimaaftryk og ved at genanvende bygninger uden at rive dem ned, er der meget C02 at spare. Når man som i Hermodsgade yderligere anvender træ, bliver 1+1 lig med 3. Træ kræver mindre C02 at producere, ligesom den C02 som træet har optaget i sin levetid, ligger indlejret i alle de år, det står som byggeri.

Træ skaber kontraster
I Holscher Nordbergs transformation, er sydgavlen blevet åbnet, sådan at der strømmer langt mere dagslys ind i det grønne gårdrum – og dermed til boligerne omkring dette.

De tilføjede etager spænder ud over gårdrummet som en bro – en klar sanselig opfattelse af, at tilføjelsen med træbeklædning ligger let ovenpå den eksisterende tungere bygning i tegl. Det samlede areal fordobles, samtidig med at den snart 100 år gamle industribygning dikterer formen for sin egen udvidelse opad.

Brandsikkerhed i træ
En udfordring var at skabe et hus delvist i træ samtidig med at det skal leve fuldt op til sikkerhedskravene. Træfacaderne er brandtestet flere gange med det resultat, at træ sagtens kan leve op til de krav, vi stiller til brandsikkerhed. Hermodsgade er et godt eksempel på at træ som byggemateriale er et æstetisk, sanseligt, bæredygtigt og sikkert materiale. Som vi ser det, kan træfacaden danne skole for fremtidige transformationer på brokvarterer og i andre urbane sammenhænge.

Blik for brugerne

Den eksisterende murede bygning er efterisoleret. Ved at anvende en træbeklædning de nye øvre facader, har vi undladt at bruge CO2-krævende materialer som f.eks. tegl. Der er arbejdet meget på at skabe karnapper og daglysforhold, der gør at beboerne i dagtimerne ikke behøver at bruge så meget kunstlys.

Inspirerende ressourcetiltag

Der er skabt en åben have for beboerne - og folk i kvarteret. I en meget tæt bebygget del af byen, er vi overbeviste om, at haven vil blive en lille fredelig lomme, som mange vil søge hen til, så snart vejret bliver lidt lunere. Der er bænke og lommer, der henvender sig til bl.a. ældre og gangbesværede. Lysforhold: Ved at lave en partiel nedrivning af den eksisterende bygning, trækkes dagslys ind fra syd - og og boligerne får naturligt lys ind.

Eksempelværdi

De nye asketræsfacader danner et rigtig vellykket samspil med den ældre murede facade. I fremtidige transformationer/infills mener vi formgivning med træ kan blive en oplagt facadeløsning. Træ patinerer og tegl patinerer. begge danner en nænsom aldring over årene og bygges der i en ældre kontekst har træ den fordel, at patineringen sker over relativt få år. De nye træbeklædninger "finder" teglfacaderne.

Solidt samarbejde

Der har været et upåklageligt samarbejde mellem alle parter. Landskabsarkitekterne har læst bygningens karakter og skabt en enestående lille have. Ingeniørerne har modnet krydsfeltet mellem eksisterende byggeri og de nye etager. Bygherre har troet på sine rådgiver hele vejen og opfordret til at skabe den bedst mulige renovering.

Levende bygningskultur

Der er ikke gået på kompromis med materialer. Asketræet, der pakker de tre øverste etager ind er et godt eksempel. Karnapperne er skabt, for at give en lille ekstra opholdsplads og gode lysforhold i de traditionelt små studieboliger. Derudover har vi udviklet et særligt vindue i karnapperne, der lader dem indgå i det samlede facadeudtryk som en integreret del. Endelig er Hermodsgade blevet til et meget særligt sted i byen. Den karakteristiske krumning i gadeforløbet er accentueret af renoveringen.

Parter bag projektet

Arkitekt: Holscher Nordberg
Rådgivende ingeniør: WSP
Landskab: LYTT
Bygherre. CHP Invest

Sted

Hermodsgade 26 - 28
2200 København

Fotos: Holscher Nordberg og Christina Dam

Realiseret

2021

Indstillingsår

2022

Jubilæumskategori

Bolig

Areal

5.001-20.000 m²