fbpx

Østre Skole i Holbæk

Fra bevaringsværdig skole til moderne kontorbyggeri

Se mere

Østre Skole i Holbæk

Fra bevaringsværdig skole til moderne kontorbyggeri

Læs projektets egen beskrivelse

I centrum af Holbæk ligger den over 100 år gamle Østre Skole med sit ikoniske klokketårn. Den bevaringsværdige skole blev opført over en årrække fra 1902 i nationalromantisk stil af arkitekt A. Haunstrup. Stedet har fungeret som skole indtil 2018, hvor bygningsstyrelsen købte bygningerne for at huse 400 statslige ansatte i Holbæk.

Skolen ligger i et gammelt arbejderkvarter, og er bevaringsværdigt i klasse tre, som er høj bevaringsværdighed, ligesom mange af de omkringliggende huse også er. Skolen blev opført som pavillonskole, bestående af mange fritliggende eller sammenbyggede enheder med få fælles rum. Skolen er en af få eksempler i Danmark, som er opført på denne måde.

Det er i sin tid gjort med et fokus på sundhed for elever og lærere, da starten af det 20. århundrede var plaget af tuberkulose. Særligt var børnene udsatte og man byggede derfor en skole med afstand mellem bygninger og store vinduespartier, som ikke blot er smukke, men også hjalp med både udluftning og dagslys. Alt sammen med til at nedsætte smitterisikoen og gøre skolegangen sundere for elever og lærere.

Af samme grund er klasselokalerne opført med afrundede hjørner, som gjorde rengøringen lettere og mere effektiv. Hver bygning er opført således at den rummer fire klasselokaler og en forhal med ét af de store spektakulære vinduer, som er blandt kendetegnene for Østre Skole.

Bygningerne er nu omdannet til moderne kontorbyggeri, og huser i dag de fire statslige institutioner: Styrelsen for undervisning og kvalitet, Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks akkrediteringsinstitut og DANIDA Fellowship. Fælles for de ny indflyttede institutioner er et kollektivt ståsted orienteret mod læring og uddannelse, hvilket stemmer godt overens med bygningernes tidligere funktion. Kontorerne er fordelt på tre længer med en fælles hovedbygning i midten.

Hver kontorlænge er udformet, så den originale konstruktion er bevaret med de store buede vinduer, der nu er med til at sørge for naturligt dagslys og udsigt over det omkringliggende landskab og byliv. I længerne findes arbejdsstationer, mødelokaler og tekøkkener. I den fælles bygning i hjertet af den tidligere Østre Skole findes kantinen og en mødesal i skolen tidligere gymnastiksale.

Blik for brugerne

Hovedtanken bag transformationen har været at bruge og genbruge skolebygningerne i videst mulige omfang. Konstruktionen i alle bygningerne er fuldstændig bevaret og det originale arkitektoniske udtryk er bragt til live i bygningernes nye funktion. Det sker blandt andet gennem istandsættelse af udvalgte materialer såsom ribber, gymnastiskringe og bomme som hænger i den gamle gymnastiksal, der nu fungerer som kantineområde. I transformationen til et moderne og funktionelt kontormiljø har der særligt været fokus på et forbedret indeklima via ventilation og akustik i alle bygningerne, som er en afgørende faktor en nutidig arbejdsplads. Dertil har projektet også haft fokus på bevaring af biodiversitet i det omkringliggende landskab. Projektet bliver dermed et eksempel på en renovering i høj kvalitet, som omfavner både byggeriets og områdets historie.

Inspirerende ressourcetiltag

Skolens bevaringsværdige ydre betyder, at bygningen indgår naturligt med den omkringliggende by, som også rummer andre bevaringsværdige byggerier. Moderniseringen og bygningernes nye funktion er desuden med til at binde denne ældre del af Holbæk by sammen med den mere moderne del, som ses tættere på havnen. Skolens nye funktion som ny statslig arbejdsplads bidrager til lokalområdet ved at skabe nye arbejdspladser og flere besøgende til byen. Den tidligere skolegård har undergået en større forandring, og står i dag som et offentligt gårdrum med opholdsarealer omgivet af terrasserede bede med stauder, græsser og buske, som giver et frodigt og foranderligt udtryk hen over året. Gårdrummets resterende asfaltarealer får en multifunktionel anvendelse, dels som parkering for de ansatte i dagtimerne, mens arealerne kan anvendes til andre aktiviteter om aftenen og i weekender.

Eksempelværdi

Transformeringen af den gamle Østre Skole i Holbæk er et fint eksempel på et renoveringsprojekt, der bevarer sjælen i historiske byggerier på en måde, hvor bygningen får nyt liv i ønsket om modernitet. Det er gjort gennem et tæt samarbejde med de kommende brugere og de myndigheder, der er med til at passe på vores kulturarv. Østre Skole kan herigennem være et eksempel for fremtidens bygherre og offentligheden på, hvordan historien kan bringe værdi til moderne udvikling. Samtidig kan projektet ses som et forbillede på hvordan historiske byggerier kan udvikles og bidrage til lokalsamfund rundt om i landet. Gennem det transformerede landskab omkring skolen bliver skolen et eksempel på hvordan et ellers lukket byggeri, kan åbnes for offentligheden og bidrage med en kulturarv til området.

Solidt samarbejde

Østre Skole er transformeret i et tæt samarbejde mellem bygningsstyrelsen, Kullegaard, Niras og Ole Jepsen A/S, som alle byder ind med deres viden og erfaringer inden for eksempelvis bevaringsværdigt byggeri eller traditionelle håndværksmetoder for et moderne kontorbyggeri, der omfavner byggeriets oprindelige arkitektur. Opgaven har været omfattende, og transformationen har derfor kun været mulig i kraft af det gode samarbejde mellem alle parterne i renoveringen. Det færdige pro-jekt bærer præg af en tæt dialog med alle interessenter, herunder bygherre, fremtidige brugere, arkitekter, bygherres rådgivere, totalentreprenør samt ingeniør, hvor design og konstruktion løbende er blevet optimeret og forandret i forbindelse med transformationen fra skole til moderne arbejdspladser i historiske rammer.

Levende bygningskultur

Bevaringsværdigheden og ønsket om at bringe skolens gamle sjæl til live i renoveringen har resulteret i mange valg, der skulle træffes mellem de udførende parter og de kommende brugere af bygningen. Det har betydet at skolens unikke historie er bragt ind i den nutidige by, hvor der dertil er blevet udviklet på et ellers næsten glemt kvarter af byen. Mødet mellem det originale og det moderne udtryk har stillet høje krav til de valgte løsninger på projektet, hvor der blandt andet er bibeholdt udvalgte trædetaljer som eksempelvis ribber på vægge og træringe i loftet i skolens gamle gymnastiksal, som nu er omdannet til et tidssvarende kantineområde. Derudover har farveløsningerne også været afgørende for bevaring af skolens oprindelige udtryk, hvor de gamle pastelfarver på gulve og vægge er bragt i spil igen. Den gamle Østre Skole rummer desuden endnu et til møde- og samlingsrum, som også er en af skolens tidligere gymnastiksale. I rummet er opsat mindre mødelokaler i glas, så ansatte og besøgende kan fornemme helheden i rummet og dets historie.

Parter bag projektet

• Bygherre: Bygningsstyrelsen
• Totalentreprenør: Ole Jepsen A/S
• Ingeniør: Niras A/S
• Arkitekt: Kullegaard A/S
• Landskabsarkitekt: Kullegaard Landskab ApS

Yderligere information om projektet

https://kullegaard.dk/projekter/oestre-skole/

Sted

Tidemandsvej 1
4300 Holbæk

Realiseret

2021

Indstillingsår

2022, 2023

Anvendelse

Institution

Areal

5.001-20.000m2