fbpx

STUBMØLLEVEJ

Boligforeningen 3B

Se mere

STUBMØLLEVEJ

Boligforeningen 3B

Læs projektets egen beskrivelse

I 2007 da boligafdelingen Stubmøllevej stod overfor en større renovering, var det med udgangspunktet i en ejendom med mange små boliger, utidssvarende køkkener og badeværelser, nedslidt teknisk infrastruktur, lejligheder uden altaner og et behov for at løfte udearealerne markant. Derfor besluttede afdelingen, at den bærende vision for fremtidssikringen af Stubmøllevej skulle være, at forbedre boligstandarden og at tiltrække flere børnefamilier, samt at styrke trivslen og trygheden blandt beboerne. Beboerne besluttede samtidigt, at fremtidssikringen også skulle have fokus på at fastholde afdelingens kerneværdier og styrker med plads til alle, grønne nærområder og udmærkede fællesfaciliteter. Renoveringen kom derved til at bestå af følgende arbejder:

  • Etablering af altaner til alle lejligheder, lejlighedssammenlægninger i udvalgte boliger og ombygning af kviste i tagetagen.
  • Modernisering af køkken og bad samt ny mekanisk ventilation og renovering af teknisk infrastruktur.
  • Udearealerne skulle renoveres og forskønnes.

Målet med renoveringen af bygningerne, boligerne og udearealerne var, at man ved at forbedre og fremtidssikre de fysiske rammer i afdelingen, derved kunne fastholde og styrke boligerne som attraktive, for derved at skabe en bredere og mere stabil beboersammensætning, som medvirker til større oplevede trivsel og tryghed for boligafdelingens beboere. For at undgå fremtidige udlejningsvanskeligheder, var det målet at løfte både afdelingen og boligerne fysisk, for at styrke beboernes engagement og ejerskabsfølelse til omgivelserne.

Stubmøllevej er en almen boligafdeling, opført i 4 etager i 1971 og består nu af 46 1-4 rumsboliger.

Boligforeningen 3B
Boligforeningen 3B er en af Danmarks største almene boligorganisationer med godt 12.700 boliger i hovedstadsområdet. 3B har tradition for at tage et stort socialt ansvar, gå nye veje og udvikle nye løsninger inden for den almene sektor. I 3B har vi ambition om, at være professionelle og løse vores opgaver på et højt fagligt niveau. Det er altafgørende for 3B, at vi kontinuerligt kan tilbyde gode og tidssvarende boliger, der kan danne ramme om Det gode liv for alle. Det betyder, at vi deltager aktivt i udviklingen af nye socialt og miljømæssigt bæredygtige byer, boligområder, boformer og byggekoncepter, som giver vores beboere de bedste rammer for livsudfoldelse gennem hele livet. Vores ejendomsportefølje er generelt kendetegnet ved at have en høj arkitektonisk standard og vi arbejder meget bevidst med denne prioritering i alle vores byggesager.

I 2017 vedtog 3B et nyt Basis Byggeprogram, der i fremtiden skal være retningsgivende for alle vores byggesager. Når 3B renoverer eller bygger nyt, er det med afsæt i de tre spilleregler: ‘Fokuser på livskvalitet’, ‘Gør det enkelt’ og ‘Vis ansvarlighed’. Det er beboerne i 3B, der skal bo i, leve med og betale for de løsninger der til- og fravælges. Målet er, at vi skaber bebyggelser som vi i 3B kan være stolte af – både nu og i fremtiden.

Brugskvalitet

Målet med renoveringen af bygningerne, boligerne og udearealerne var, at man ved at forbedre og fremtidssikre de fysiske rammer i afdelingen, derved kunne fastholde og styrke boligerne som attraktive, for derved at skabe en bredere og mere stabil beboersammensætning, som medvirker til større oplevede trivsel og tryghed for boligafdelingens beboere. For at undgå fremtidige udlejningsvanskeligheder, var det målet at løfte både afdelingen og boligerne fysisk, for at styrke beboernes engagement og ejerskabsfølelse til omgivelserne.

Solidt samarbejde

Fremtidssikringen af Stubmøllevej foregik i et samarbejde mellem Københavns Kommune og Boligforeningen 3B. Dette gode samarbejde indbefattede og samkørte følgende overordnede indsatsområder: 1. Genopretning af fysisk slid og mangler i afdelingen, samtidig med at der skabes konkrete fysiske tiltag, der rækker fremad og sikrer afdelingen nye attraktive kvaliteter. 2. Stubmøllevej og naboejendommene tilhører de belastede afdelinger i Københavns Kommune for så vidt angår beboersammensætningen. Udfordringen omfatter bl.a. forbedring af den sociale trivsel for enkeltbeboere og grupper af beboere. På den baggrund er Stubmøllevej opkoblet på to forskellige tiltag: Det ene er den boligsociale indsats for Kgs. Enghave, hvor der i 2006 blev ansat en fælles beboerrådgiver for 40 almene boligafdelinger fordelt på flere boligorganisationer. Det andet tiltag er 3B's eget 'Boligsocial taskforce', der baserer sig på Landsbyggefondens såkaldte Nålestiksprojekt, og som tilbyder en række aktivitetstilbud til beboerne. Planlægningsarbejdet med fremtidssikring af Stubmøllevej vil også blive benyttet som løftestang for kommende boligsociale projekter.

Parter bag projektet

Bygherre: Boligforeningen 3B // Totalrådgiver: Kant Arkitekter A/S & Wissenberg A/S // Hovedentreprenør: Hugo Svaneeng A/S

Sted

Stubmøllevej 5-11, Händelsvej 27-29B
2450 København SV

Realiseret

2017

Indstillingsår

2018

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2