fbpx

HERLEVGÅRDSVEJ

Boligforeningen 3B

Se mere

HERLEVGÅRDSVEJ

Boligforeningen 3B

Læs projektets egen beskrivelse

Renoveringen af Boligforeningen 3B’s afdeling Herlevgårdsvej, er et godt eksempel på, hvordan vi med indsigt og vision kan bevare det bedste i bygningsmassen, og ved at udskifte og renovere utidssvarende elementer ender op med fremtidssikrede lejligheder, hvor der er tænkt på energibesparelser, handicapvenlig adgang og grønne områder – helt konkret med nye lavenergi vinduer og efterisolering. Rampe for niveaufri adgang til boliger i stueplan og grønne fællesarealer med varieret beplantning indrettet til ophold og leg.

For at sikre at afdelingen Herlevgårdsvej i fremtiden kan tilbyde et både tidssvarende og varieret udbud af boliger, blev der i 2015 igangsat et større renoveringsprojekt, hvor der bl.a. blev sammenlagt 27 små lejligheder, med utidssvarende køkkener og badeværelser, til 18 større og tidssvarende boliger. Derudover blev bygningernes tagrum og indeliggende altaner inddraget til boligareal. Samtidig blev der monteret nye altaner og ny facade mod afdelingens grønne areal, samt efterisolering af bygningens øvrige facader.

Herlevgårdsvej er en almen boligafdeling, opført i 3 etager i 1954 og består nu af 36 1-5 rumsboliger.

Boligforeningen 3B

Boligforeningen 3B er en af Danmarks største almene boligorganisationer med godt 12.700 boliger i hovedstadsområdet. 3B har tradition for at tage et stort socialt ansvar, gå nye veje og udvikle nye løsninger inden for den almene sektor. I 3B har vi ambition om, at være professionelle og løse vores opgaver på et højt fagligt niveau. Det er altafgørende for 3B, at vi kontinuerligt kan tilbyde gode og tidssvarende boliger, der kan danne ramme om ’det gode liv for alle’. Det betyder, at vi deltager aktivt i udviklingen af nye socialt og miljømæssigt bæredygtige byer, boligområder, boformer og byggekoncepter, som giver vores beboere de bedste rammer for livsudfoldelse gennem hele livet. Vores ejendomsportefølje er generelt kendetegnet ved at have en høj arkitektonisk standard og vi arbejder meget bevidst med denne prioritering i alle vores byggesager.

I 2017 vedtog 3B et nyt Basis Byggeprogram, der i fremtiden skal være retningsgivende for alle vores byggesager. Når 3B renoverer eller bygger nyt, er det med afsæt i de tre spilleregler: ’Fokuser på livskvalitet’, ’Gør det enkelt’ og ’Vis ansvarlighed’. Det er beboerne i 3B, der skal bo i, leve med og betale for de løsninger der til- og fravælges. Målet er, at vi skaber bebyggelser som vi i 3B kan være stolte af – både nu og i fremtiden.

Brugskvalitet

Herlevgårdsvej, er et godt eksempel på, hvordan vi med indsigt og vision kan bevare det bedste i bygningsmassen, og ved at udskifte og renovere utidssvarende elementer ender op med fremtidssikrede lejligheder, hvor der er tænkt på energibesparelser, handicapvenlig adgang og grønne områder - helt konkret med nye lavenergi vinduer og efterisolering. Rampe for niveaufri adgang til boliger i stueplan og grønne fællesarealer med varieret beplantning indrettet til ophold og leg.

Parter bag projektet

Bygherre: Boligforeningen 3B // Totalrådgiver: Bornebusch tegnestue A/S, Ingeniørfirmaet EKJ A/S og Landskabs arkitekt Niels Lützen // Hovedentreprenør: Juul og Nielsen A/S samt Dahlgård & Nyholm som anlægsgartnere.

Sted

Herlevgårdsvej 22-24, 26A-26D
2730 Herlev

Realiseret

2016

Indstillingsår

2018

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2