fbpx

Nomineret 2019

GAME Streetmekka Viborg

Fra udtjent vindmøllefabrik til gadeidræts- og kulturhus

Se mere

GAME Streetmekka Viborg

Fra udtjent vindmøllefabrik til gadeidræts- og kulturhus

Begrundelse for nominering

GAME Street Mekka er et livgivende eksempel på vellykket transformation. Fra en funktionstømt produktionshal til et inviterende Game Streetmekka. Det skaber værdifuld ny identitet, fungerer som epicenter for de unges gadeidræt og er det link, som binder områdets forskellige boligområder sammen på en sympatisk måde. Lægges hertil det begavede bud på en ny skarptskåret, transparent facade, opdelingen i klimazoner med ud- og indvendig isolering og PCB-renoveringen, er Game Streetmekka et overbevisende bud på en livgivende oase med noget på hjerte. Det er så fornem en præstation, at nomineringen til RENOVER prisen er helt fortjent.

Læs projektets egen beskrivelse

I forbindelse med omdannelsen et tidligere industriområde beliggende direkte op af bykernen i Viborg centrum, til en naturlig forlængelse af Viborg centurm og en selvstændig, mangfoldig bydel med institutioner, erhverv og boliger til op mod 3.500 nye beboere, var der brug for et projekt der kunne igangsætte den kulturelle og identitetsskabende del af udviklingen.

Viborg Kommune tilbød i den forbindelse nogle tomme industribygninger til forskellige kultur-og undomsfællesskaber og der opstod i og omkring bygningerne et miljø man ikke tidligere havde set i Viborg. Da industribygningerne skulle rives ned, var det oplagt at skabe et nyt sted, hvor disse mennesker kunne mødes.

Den gamle udtjente Vestas-lagerhal blev udvalgt til at videreføre den positive udvikling og samtidigt være katalysator for den videre udvikling af Viborg Baneby.

Den generiske industrihal, som man kender den fra erhvervsområder overalt i Danmark og udlandet er i dag blevet transformeret og danner rammen for GAME Streetmekka -et kulturhus for gadeidræt og kultur-discipliner rodfæstet i de globale gademiljøer.

Huset skal tiltrække de børn og unge fra Viborg og omegn, som ikke tiltrækkes at de mere etablerede foreningsbaserede idrætter og fritidsaktiviteter. Specielt disse unge har særligt brug for et sted, der er fleksibelt, har plads til alle og hvor tærsklen for deltagelse er lav. Målet er, at få flere børn og unge til at være aktive og dyrke sport og indgå i fællesskaber på tværs af interesser, køn og kulturel baggrund.

GAME Streetmekka kan Viborg tilbyde de børn og unge som ikke finder vej ind i de etablerede idrætsforeninger, et sted, hvor de f.eks. kan dyrke street trial, parkour, bouldering, skate, streetbasket eller dans. Dertil kommer muligheden for at dyrke den kunstneriske og kreative side af gadekulturen, der bland andet omfatter musik, djing, animation, graffiti og forskelle andre former for streetart.

At favne så mange forskellige aktiviteter i det der tidligere har fungeret som en industriel produktionshal, uden at de bliver til gene for hverandre har været noget af et puslespil. At bevare det store åbne rum samtidig med at der skabes klart opdelte arealer til de enkelte aktiviteter og at få flettet sociale opholdsarealer ind på kanten og i mellemzonerne har været projektets helt store udfordring. Samtidig med at der skabes en sikker og robust bygning som bevarer sin industrielle arv og særpræg og som matcher det gadekulturens miljøer.

Løsningen blev at nedbryde væggen mellem de eksisterende haller og derved skabe et stort rum.De lukkede gavle blev erstattet af store glaspartier som sammen med en række ovenlys sikrer dagslys langt ind i hallen og trækker ’gaderummet’ helt ind i bygningen.

Det store centrale gaderum flankeres på den ene af langsiderne af en række mindre funktionsopdelte rum af forskellig karakter og størrelse, som også medvirker til isolering af den tidligere uisolerede hal. Disse rummer musik-og videoproduktion, metal-og træværksteder, fablab, kunstværksteder, mødelokaler, kontorer, workshoprum og en række udendørs opholds-og arbejdsterasser i forskellige niveauer.

Den anden langside rummer det overdækkede skate område med bowl, street og flow område i direkte forbindelse med de udendørs skateområder.

Det store gaderum opdeles på tværs af et eleveret, træbeklædt dansestudio samt en halfpipe (til skateboard og rulleskøjter). Under dansestudiet findes en social zone som indeholder bordtennis, bordfodbold, workshop-rum mv. Zonen er uformelt indrettet med genbrugssofaer. Dansestudiet og halfpipen opdeler gaderummet i en bold-del som indeholder streetbasket og fodbold baner og en teknisk del som indeholder trail, bouldering, pannasoccer og parkour. Således er aktiviterne også opdelt efter hastighed.

Forud forog undervejs i designprocessen har de mange brugergrupper været involveret på ide-niveau men også videre i den udførende del. Bla. Har brugerne og deres forældre, lærere, pædagoger bygget en stor del af inventaret i huset samt alle de mobile streetskate obstacles.

De mange kvadratmeter fordelt på en høj variation af rumligheder betyder at huset udover sin primære funktion som gadesport og -kulturhus også fungerer som et nyt alternativt for bydelen og Viborg som helhed. Huset lejes helt eller elvist ud til en lang række forkskellige arrangenter som afvikles i synergi med den adglige drift. Således eksponeres nye brugergrupper kontinuerligt for det helt specielle liv i huset.

Blik for brugerne

Projektet demonstrer omdannelse og re-programering af den ’uskønne’ og generiske big-box industriarv som findes efterladt og ubenyttet overalt i den vestlige verden, ved med et simpelt og elegant greb at omdanne den til et nyt og samfundsnyttigt formål. Ved pragmatisk at pakke bygningen ind i nyt program samt åbne gavlene op isoleres den eksisterende bygning utroligt økonomisk og der skabes maksimalt værdi. Ved at bibeholde de industrielle materialiteter og overflader, skabes et råt universelt udtryk der fremtidssikrer bygningen og sikrer lave driftsomkostninger, da slid fra brug udelukkende vil patinere bygningen yderligere på de hårdføre materialer. Materialer som er fjernet i forbindelse med ombygningen, er blevet genanvendt andre steder i bygningen. F.eks. er akustikplader fra de tidligere kontorer blevet anvendt i aktivitetsområder, ventilationsskakte og diffusere er omdannet til blomsterkasser og kontruktionsstål og trappeværn er blevet til parkour og skatefaciliteter. En pragmatisk tilgang til program og anvendelse, har ført til sektionering hvor isolering og opvarmning tilpasses funktioner. Således opvarmes visse dele af bygningen slet ikke mens andre dele kun opvarmes til den minimalt nødvendige temperatur for aktiviteten. Da størstedelen af aktiviteter normalt finder sted på gaden, er udøverne vandt til at klæde sig på efter årstiderne.

Brugskvalitet

Byggeriet af Streetmekka i Viborg har skabt mulighed for at aktiviteter som normal kun kan dyrkes i godt vejr kan dyrkes hele året upåvirket af vejret. Derudover har huset samlet en masse små interessefælleskaber og miljøer under et tag og derved muliggjort synergier mellem interesserer og brugere. Desuden samles viden og kompetence et sted hvilket skaber helt nye muligheder for samarbejde på tværs af idræt, kunst og kultur.

Bidrag til omgivelser

Streetmekka i Viborg har skabt en ny destination i Viborg som er med til at bae vejen for en helt ny bydel. Huset skaber en diversitet i Banebyen syd, hvor der opstår nye spændende møder mellem det nye plejecenter Banebo (den ældre målgruppe) og Streetmekka (den yngre målgruppe). Møderne opstår bl.a. i de nye byrum omkring bebyggelserne og i forlængelse af Hærvejen, hvor begge målgrupper trækker ud, når man skal skate/gå tur/få nye bekendtskaber. Byggeriet skaber derudover stor social værdi for området og dets beboere. Gode udearealer, billigt medlemskab appellerer til en ny målgruppe som ikke deltager i de mere etablerede idræts og fritidstilbud. Streetmekka bliver et mødested for en gruppe, der ikke tidligerehar haft et mødested og eksponerer dem samtidig for en række positive fællesskaber. Samtidig skaber den brede vifte af aktiviteter en bred brugergruppe som går på tværs af køn, alder, etnicitet, kulturel-og social baggrund og som skaber fællesskab i interessen for gadekulturen. Streetmekka har på kort tid skabt et mødested for børn, unge og deres forældre fra de omkringliggende villakvarterer, fra lejlighederne i centrum og fra Ellekonebakken –et boligområde der figurer på regeringen ghettoliste. Streetmekka har på under et år fået 4000 medlemmer og haft lige under 40.000 besøgende.

Eksempelværdi

Streetmekka er katalysator for kulturmiljøet i omdannelsen af Viborg Baneby, hvor visionen er, at omdanne det tidligere industriområde syd for banegården til en dynamisk og mangfoldig bydel. Bygningen er identitetsskabende i omdannelsen og har skabt mangfoldighed og aktivitet i bydelen og er gennem det miljø der er opstået omkring bygningen med til at trække folk ind i området. Et område som Viborgs borgere tidligere stort set ikke kendte til og aldrig kom i. Gadeidrætten og de kulturmiljøer der udspringer i streetarten er oftest utrolig mobile og er derfor en vigtig gruppe i aktiveringen af nye byområder.

Solidt samarbejde

Streetmekka Viborg er blevet til i et langt samarbejde mellem slutbrugere, beboere, kommune, fonde, rådgivere og entreprenør på kryds og tværs. De løbende indragelsesprocesser har samtidig skabt grobund for, at den unge nye brugergruppe efterfølgende har fået en naturlig stemme i udviklingen af Viborg Baneby, og har været med til at sætte sit præg på, hvordan de øvrige rekreative områder og byrum skal udvikles, og hvilke udtryk/kvaliteter/aktiviteter de skal indeholde (skatervenlige byrum med robuste materialer og råt udtryk, aktiviteter tænkt ind i byrum, opholdsmuligheder osv.)

Økonomi og værdiforøgelse

I Viborg Baneby er der i de seneste år sket en voldsom værdiforøgelse af grundende i området. Forladte og forfaldne industribygninger rives ned og boliger, erhverv, institutioner, butikker, byrum og rekreative områder skyder op. Streetmekka har været en vigtig spiller i denne værdiforøgelse, da huset har været med til at underbygge Viborg Banebys nye identitet. Det har skaber et kraftcentrum i Banebyen syd, så der opstår en akse mellem Midtbyens Gymnasium i Nord og Streetmekka/Banebo i syd, med Hærvejen, byrum og nye bebyggelser som bindeled imellem de to. Dette er et vigtigt element i værdiforøgelsen, der er sket i Viborg Baneby. De arkitektoniske løsninger og materialitet henter inspiration i det industrielle, men er forfinet i detaljeringen som skaber et holdbart dog præcist og æstetisk udtryk som oftest også er utroligt robust, driftsikkert og økonomisk. Et udtryk og en materialitet der går at selvom bygningen bliver brugt og slidt med tiden bliver den kun bliver smukkere med årene. Der er desuden arbejdet med at genanvende en bygning uden umiddelbart kvaliteteller værdi, der i udgangspunktet stod til nedrivning.

Udførelseskvalitet

De arkitektoniske løsninger og materialitet henter inspiration i det industrielle, men er forfinet i detaljeringen som skaber et holdbart dog præcist og æstetisk udtryk som oftest også er utroligt robust, driftsikkert og økonomisk. Et udtryk og en materialitet der går at selvom bygningen bliver brugt og slidt med tiden bliver den kun bliver smukkere med årene.

Parter bag projektet

Bygherre: Viborg Kommune med støtte fra Realdania, LoA-Fonden, Tryg Fonden, Nordea Fonden
Slutbruger: Game
Arkitekt: EFFEKT
Landskabsarkitekt: EFFEKT + BOGL
Ingeniør: Rambøll
Entreprenør: Thomas Andersen
Konsulenter: Luke Jouppi (Skate), Jonathan Linde (Parkour), Bjørn Iisager (Bouldering), Lars Pedersen (Street Art), Nørlum (Digital Art & Animation)

Yderligere information om projektet

https://www.effekt.dk/game2

Sted

Nellikevej 2
8800 Viborg

Realiseret

2018

Indstillingsår

2019

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000m2