fbpx

Nomineret 2019

Postgården på Købmagergade

Renovering og transformation af den tidligere Kongelige Postgård til attraktive butikker og kontorer

Se mere

Postgården på Købmagergade

Renovering og transformation af den tidligere Kongelige Postgård til attraktive butikker og kontorer

Begrundelse for nominering

Postgården i Købmagergade er eksemplarisk for sin overbevisende transformation fra posthus til attraktive erhvervsarealer. De vellykkede erhvervslokaler med varieret rumlig identitet, nuanceret efter brugernes ønsker og bevarelsen af oplevelsesrige historiske spor viser, at samarbejdet mellem bygherren og brugerne har fungeret. Ros for det. Det er en økonomisk og funktionel udfordring af rang at renovere en bymæssig karre med historiske bygninger, og forskellige lejere. Især når det er gjort på en måde, der fremmer et livgivende samspil mellem nyt og gammelt, uden at sætte arkitektonisk, værdifulde historiske spor og den gode håndværksmæssige udførelse over styr. Det er samlet set en overbevisende præstation.

Læs projektets egen beskrivelse

Postgården er et eksempelprojekt for en nænsom transformation og revitalisering af en bevaringsværdig og delvist fredet historisk ejendom beliggende midt i indre København. Den tidligere Kongelige Postgård er et ikonisk byggeri med en historie, der går langt tilbage i tiden. I perioden fra 1780 til 1912 var bygningen, der oprindelig hed Møinichens Palæ, hovedsæde for Postvæsenet og senere for Hovedtelegrafen og Statstelefonen. Fra 1912 og til 2015 fungerede stedet som postkontor. Gennem tiden er flere bygninger blevet tilkøbt eller bygget, så komplekset i dag tæller i alt ti bygninger fra forskellige tidsaldre, der optager næsten hele den karré, der til siderne afgrænses af Løvstræde og Valkendorfsgade.

Gennem en 3 år lang proces, med Årstiderne Arkitekter som arkitekter og EKJ Rådgivende Ingeniører, er det gamle postkontors 16.000 m2 i dag blevet nænsomt restaureret. Opgaven har været at tage et kendt sted i byen, der oprindeligt fungerede som arbejdsplads for mange ansatte i byen og et sted fuld af liv – og at genetablere det til et centralt sted i byen og til erhverv, som Postgården oprindeligt var bygget til.

Dengang Postgården fungerede som posthus og distributionscentral for postudbringning rummede bygningen 700 mand, der håndterede og cyklede ud med post. Sidenhen har bygningen været næsten tom, og da bygherre overtog bygningen, var der kun 40 ansatte. Med afsæt i en grundig potentialeanalyse af bygningen og omgivelserne blev det besluttet at ombygge ejendommen til nye rammer for en række virksomheder, showrooms og detailbutikker, og på den måde er der i dag blevet genskabt arbejdspladser for 800 ansatte i Postgården.

Med revitaliseringen af Postgården er der tilført en strøm af mennesker, der har deres daglige gang i bygningen, som er blevet et levende hus, der også smitter af på byens liv. Den tidligere lidt passive del af Købmagergade, hvor Postgården har adresse, er efter transformationen blevet en helt naturlig og integreret del af bylivet med direkte kobling til Strøget, hvilket også har haft positiv betydning for forretningslivet og de mindre erhverv i nærområdet. Med Postgården er der genetableret og skabt et fælles sted midt i byen. Man mødes ved Postgården.

Hovedgrebene har været at åbne den tillukkede ejendom op mod byen med store, åbne butiksfacader i stueetagen, hvor butikkerne hører til. På de øvrige etager er der etableret rummelige kontorlejemål med masser af naturligt dagslys. Tagetagerne er udvidet og blevet til fælles rekreative udearealer til glæde for de mange ansatte i bygningen.

Som følge af transformationen er sidegaderne nu ved at blive opgraderet med bl.a. nye belægninger og flere cykelpladser, så der bliver skabt en ny tværforbindelse i byen mellem Købmagergade og Gråbrødretorv.

Postgården er Danmarks ældste postkontor, som mange Københavnere og historikere har en forestilling om og relation til, som man må respektere. Det har været afgørende at renovere bygningen nænsomt og omhyggeligt med en intention om at bevare de historiske karakteristika mest muligt. Med reference til historien har posthuset beholdt sit navn Postgården, selvom ejendommen huser nye virksomheder.

Blik for brugerne

I forbindelse med renoveringen af Postgården er bygningerne blevet miljøsaneret indvendigt og renset for blandt andet asbest og PBC. Samtlige installationer er udskiftet, herunder nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding og VAV anlæg samt udskiftning af varmeanlæg til fjernvarmecentral. Det har samlet set givet en besparelse på 15-20%. Belysningsanlægget er udskiftet til LED suppleret med bevægelsesmeldere og dagslysstyring, hvilket har medført en energibesparelse på 25-40% I forbindelse med etablering af arbejdspladser i tagetagerne, er der endvidere foretaget dagslyssimulering – dette for at sikre det mest optimale indeklima. Med Postgården er der skabt rammer for virksomheder og showrooms midt i byen, uden tilhørende parkeringspladser. Tidligere lå virksomhederne uden for byen men med urbaniseringen er det muligt at placere dem centralt, hvor de ansatte kun kan komme til og fra arbejde med enten offentlig transport eller på cykel. Under bygningen har man bevaret den store cykelkælder fra den tid, hvor postbudene cyklede ud med posten. Ved at bevare bygningen og genbruge mest muligt i stedet for at rive ned og bygge nyt, er ressourceforbruget og affaldsmængden minimeret ifm. omdannelsen.

Brugskvalitet

Forbedringen af ejendommen oplever man allerede udefra, hvor nye, store butiksvinduer i stueetagen skaber transparens mellem byen og ejendommen og inviterer byens handlende ind. Med respekt for historien er bygningen tilpasset nutidens krav, og der er bl.a. etableret forbedret og niveaufri adgang fra gaden til alle lejemål i stueetagen. Bygningen er gjort tilgængelig for kørestolsbrugere og barnevogne ved at sænke dækket, forlænge trappen og etablere skjult liftadgang i hovedindgangen på Løvstræde. Ved at trykke på en knap omdanner trappen sig til en platform. I den fredede del af ejendommen, er en indgang fra det forrige århundrede blevet genetableret med tilladelse fra fredningsmyndighederne, til stor betydning for butikkerne, der har fået et ekstra indgangsparti. På tagetagerne har lejerne fået moderne og lyse kontorlokaler med større vinduer samt tagvinduer. Rummene er udvidet ved at flytte skunken ud og kvistvinduer er omdannet til franske altaner med udsigt over byens tage og masser af dagslys, der strømmer ind på arbejds-etagerne. Som en fin detalje er spær konstruktionerne blotlagte, så man rigtig kan fornemme, at man sidder under taget. Alle lejere har været involveret undervejs i processen og har selv været med til at påvirke, hvordan rummene bedst kunne tilpasses lige netop deres ønsker og behov. Ejendommens udearealer er blevet tredoblet i areal med etablering af nye, attraktive tagterrasser på tagfladerne i forbindelse med samtlige kontorlejemål, hvor de ansatte kan nyde udelivet midt i byen og fællesskabet med de øvrige lejere. Gårdrummet, hvorfra posten tidligere blev kørt ud – og som desuden blev landskendt i forbindelse med det tragiske Blekingegadebande røveri – er blevet istandsat og trimmet. I tæt dialog med bygningsmyndighederne er P-arealerne optimeret, og der er udarbejdet en samlet løsning for vare- og affaldshåndtering i hele ejendommen.

Bidrag til omgivelser

Postgården er beliggende på en af de absolut travleste handelsgader i byen, men har med sine tillukkede facader og høje vinduer hidtil afvist byen. Visionen for transformationen har derfor været at åbne karréen og invitere offentligheden indenfor. Postgård-komplekset består af flere forskellige ejendomstyper, og hver ejendom er blevet renoveret med respekt for den historiske identitet og med tanke på fremtidig anvendelse. Mod de tre travle gader; Købmagergade, Løvstræde og Valkendorfsgade har en række butikker fået plads i stueplan, og facaderne er åbnet op med store butiksvinduer og nye indgange, der trækker byen ind og skaber en interaktion med nærmiljøet og byens handlende og forbipasserende. I de bagvedliggende bygninger er der etableret kontorer, og i alt er der skabt nye arbejdspladser for 800 ansatte, der har sin daglige gang og tilfører liv i bygningen – på samme vis som da ejendommen var et centralt og travlt postkontor. Livet i og omkring bygningen smitter også af på de omkringliggende forretninger, der er blevet en del af et område i byen, hvor forbipasserende og handlende stopper op og mødes. For at afspejle den ændrede adfærd omkring Postgården, hvor tager sig tid og kigger ind af vinduerne i stedet for at suse forbi, arbejder landskabsarkitekter på en opgradering af de omkringliggende gader. I Valkendorfsgade og Løvstræde bliver der lagt nye belægninger, og trafikken omlægges, så bilerne indgår i bymiljøet på de gåendes præmis. Derudover etableres der ekstra cykelpladser i gaderne til de handlende.

Eksempelværdi

Postgården er et eksempel på, hvordan man gennem en omhyggelig renovering og enkle, men betydningsfulde arkitektoniske greb kan omdanne en tillukket historisk ejendom midt i indre by til en åben og imødekommende bygning, der inviterer byen ind. Transformationen har ikke kun haft betydning for ejendommen, men har løftet hele kvarteret og skabt et spændende handelsmiljø, der smitter af på de omkringliggende erhverv. Det har været afgørende at forstå og se kvaliteterne i det bestående og bevare og understrege de detaljer, der fremhæver bygningens historie. Da der er tale om en række ældre bygninger med noget nyere infill, har opgaven været at identificere de forskellige stilarter og karakteristiske træk ved bygningerne og gøre dem til medspillere. Med Postgården er der bevidst ikke lavet et totalt remake, men ved at studere de gamle tegninger er kvaliteterne bevaret i huset og opgaven er lykkedes ved at tilføje nye lag til historien. For eksempel er der i det industrielle baghus arbejdet videre med rå betonvægge og blottede bagmure, samtidig med at huset er isoleret udefra og bragt op til moderne standard. I de klassicistiske forhuse med nyindrettede kontorer, er paneler og andre detaljer bevaret, så man fornemmer bygningens historie. Over det gamle postkontor er taget omdannet til tagterrasse, men det fine gamle ovenlys er bevaret. Når man arbejder med gamle, bevaringsværdige ejendomme, ved man aldrig helt på forhånd hvad man har med at gøre, før alle lag er skrællet af. Med Postgårdens mange ejendomme er projektet blevet udviklet løbende. Det er kun lykkedes grundet en tæt og partnerlignende samarbejdsform og god dialog med bygherrerådgiver, Jan Stokholm og NCC Construction.

Solidt samarbejde

Projektet er lykkedes i en tæt dialog med PFA Ejendomme som bygherre og i et tværfagligt samarbejde med bygherrerådgiver Jan Stokholm og NCC Construction i en slags partnerlignende samarbejdsform. Grundet udfordrende niveauforskelle og uens vindueshøjder i den gamle historiske bygning er projektet udviklet løbende, hvilket kun har været muligt i konstruktiv dialog med myndigheder og fredningsmyndighed samt bygherre, de øvrige rådgivere og udførende håndværkere. Årstiderne Arkitekter har også arbejdet direkte med lejerne og varetaget indretning af alle kontorlejemål, fra disponering af lejemål til valg af materialer i overflader, møbler, belysning og farvesætning.

Økonomi og værdiforøgelse

Det har været vigtigt for både bygherre og byen at få de rigtige lejere ind, der i dag tæller brands som Fritz Hansen, Fredericia Furniture, Unity, Momondo og H&M’s nye ARKET-butik. Det er lykkedes ved at skabe store retailmæssige kvaliteter, som store butiksvinduer, nye hovedindgange og niveaufri adgang. Der er i det hele taget arbejdet proaktivt med værdiskabelse i bygningen, fx ved at omdanne et trist tag til en tagterrasse eller ved at gøre mørke lokaler rumlige og med dagslys. Det kan konstateres, at den oplevelsesmæssige værdi, der er skabt ved istandsættelsen, har medført en øget markedsværdi.

Udførelseskvalitet

Det historiske Postgårdskompleks var Danmarks første fodpostkontor, hovedtelegrafstation og telefoncentral, og blev senere posthus, postboks, postadministration og Post og Telegrafmuseum. Hver af komplekset 10 forskellige bygninger med forskellig historie, konstruktion og arkitektur, er blevet renoveret med dyb respekt for de iboende kvaliteter og med tanke på fremtidig anvendelse. Den ældste del af bygningskomplekset fra 1729 er fredet, og her er der foretaget en særlig nænsom bearbejdning af facade og interiør, i respekt for fredningsværdierne. Al træarbejde er udført i højeste klasse, og detaljer er istandsat efter traditionelle metoder af udvalgte håndværkere med erfaring fra fredningsopgaver. Vinduesrammerne i de fredede facader er blevet omhyggeligt istandsat og malet igen og genmonteret efter et nøje nummersystem. På de andre ejendomme er de fine sprossevinduer bevaret. I stueetagen, hvor butikkerne hører til er vinduerne sænket, men de eksisterende vinduer på mezzaninniveau er bevaret som en slags overbånd til de nye vinduer. Til butiksvinduerne er der valgt fine historisk korrekte vinduer, der matcher de oprindelige og tilsammen danner de et nyt samlet vinduesparti. De steder, hvor der har været anslag til porte i bygningen er der indsat ståldøre med tynde sprosser, som både skulle matche sprosserne i vinduerne og samtidig kunne bære brugen af ejendommen. Alle tage er udskiftet, og der er lagt nye traditionelle vindetegl alle steder. Sålbænke er skiftet eller sikret, facader er pudset op og stendetaljer og relieffer er istandsat. Store kogler ved hovedfacaden er genskabt igen. Alt i alt har der været meget specialistarbejde for murerkyndige. I tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen er en meget skæmmet gårdfacade langs Valkendorfstræde blevet istandsat. Bygningen har været muret op i hollandske mopper, som er en særlig mursten muret med meget tætte furer. Gadefacaderne er forsigtigt istandsat med laserende overfladebehandling for at bevare det oprindelige rødlige udseende i stenene. Gårdrummet er blevet istandsat og genskabt med sort asfalt, gule op stribninger og skrift på belægningerne, som der var i det eksisterende, for at fastholde historien. Den industrielle bagbygning har fået forbedret indeklimaet med større vinduer, efterisolering af facaderne og ny facadebeklædning. Der er foretaget få men enkle indgreb, så der blot er lagt nye lag på historien. Tilgangen har været at arbejde videre med de gode takter i bygningen i stedet for at flytte den til et nyt arkitektonisk sted og håbet er, at om 10 år er der ingen, der vil tænke det har været anderledes. Så er transformationen lykkedes på bedste vis.

Parter bag projektet

Bygherre: PFA Ejendomme
Årstiderne Arkitekter, EKJ Rådgivende Ingeniører, Jan Stokholm (bygherrerådgiver), NCC Construction

Sted

Købmagergade, Valkendorfsgade og Løvstræde
1150 København

Realiseret

2017

Indstillingsår

2019

Anvendelse

Erhverv

Areal

5.001-20.000 m²