fbpx

Strandmøllen

Nyt domicil med gammel sjæl

Se mere

Strandmøllen

Nyt domicil med gammel sjæl

Læs projektets egen beskrivelse

Strandmøllen skulle renoveres og fremtidssikres, så medarbejderne i virksomhederne Christian Nielsen Strandmøllen A/S og Strandmøllen A/S kunne arbejde i moderne kontorbygninger og gasdepot, der samtidig skulle bevare ånden fra den bevaringsværdige mølle.

Sådan lød opgaven for NCC, der har stået bag en omfattende renovering af Strandmøllen i Nordsjælland – et stykke dansk kulturarv fra 1599. Projektet har krævet en stærk faglighed, for en renovering af en 400 år gammel mølle er en særdeles kompleks opgave. Særligt fordi bygningernes forfatning var kritisk ved projektets start, da Mølleåen løber igennem bygningen til Øresund, og lager og laboratorier ligger under Mølledammens vandspejl. Øgede nedbørsmængder og forhøjet vandstand i Øresund forstærkede desuden behovet for at fremtidssikre bygningerne.

Udfordringen blev ikke mindre af, at renoveringsprojektet skulle opfylde et ganske omfattende sæt regler og samtidig tage en lang række miljømæssige hensyn. Eksempelvis skulle projektet opfylde reglementer fra BR10 (dele opfylder BR20), fredningsnævn, Beredskabsstyrelsen (gaslager), Skov og Naturstyrelsen, foruden to lokalplaner, da bygningerne ligger i to kommuner, samt Natura 2000, der bl.a. foreskriver, at ålene i Mølleåen skulle være i stand til at gyde under hele renoveringsperioden.

For at give bygningerne nyt liv og samtidig tage hensyn til den bevaringsværdige arkitektur var det afgørende, at høj faglighed, bygbarhed og detaljeringsgrad kom i spil. Det er kommet til udtryk i et unikt samarbejde baseret på tillid og åbenhed, hvor tæt og kontinuerlig sparring med bygherre og de udførende har resulteret i kvalitativt gode løsninger og høj produktivitet.

Projektet har impliceret en lang række fagområder og omfattet en del nedrivning, spunsning, pælearbejder, efterisolering, nye installationer, vinduer og døre, tætning af lokaler under vandstandsniveau samt totalrenovering af tagkonstruktioner. En ny rørlægning af åen under bygningerne sikrer, at konstruktionerne ikke nedbrydes.

Resultatet er, at møllen og de gamle produktionsbygninger (nogle bevaringsværdige i kl. 3) nu kan fungere som moderne kontorer, laboratorier, mødecenter og gasdepot. Herudover er en ny administrationsbygning opført, hvis facader, tag og volumen er udført i tro kopi af en af de oprindelige produktionsbygninger.

I dag fremstår bygningen i sund harmoni og muliggør et moderne arbejdsliv i et inspirerende kulturhistorisk miljø til stor værdi for medarbejderne og virksomheden. 

 

FAKTA OM STRANDMØLLEN

  • Christian Nielsen Strandmøllen har knap 100 års erfaring med at fremstille og handle med gasser til anvendelse inden for industri, håndværk og sundhedsområdet.
  • Hovedsædet blev opført i 1599 og husede Danmarks første papirmølle, som fungerede i 250 år.
  • I 1917 købte handelsmanden Christian Nielsen møllen og etablerede Strandmøllen Industrigas A/S.

Læs her for mere information: Strandmøllen – Ny samarbejdsform fører til unik renoveringsopgave-2

Blik for brugerne

Isolering og energieffektivisering er udført inden for rammen af reglementer for bevaringsværdige bygninger og uden at gå på kompromis med designkrav, fx er historiske lamper, dørpartier, sten i mure, flisebeklædte vægge samt vægmalerier bevaret.

Brugskvalitet

Sundt indeklima og nyetablerede velfærdsforanstaltninger (toiletter, kantine, terrasse med udsigt over vandet, køkken) giver luft, plads og socialt samvær. Bygningen er åbnet op, og bygningsniveauer er udlignet for bedre kommunikation, samarbejde og tilgængelighed herunder elevator og handikaptoiletter.

Bidrag til omgivelser

Strandmøllen har en naturlig historisk tilknytning til åen. Fremtidssikring af ejendommen og bevarelse af det oprindelige arkitektoniske udtryk i nye såvel som renoverede bygninger bidrager til oplevelse, forståelse og bevarelse af områdets historie, kultur og sjæl.

Eksempelværdi

Projektet er et eksempel på, hvordan høj faglighed og unikt samarbejde kan give nyt liv i en gammel bygning og indfri kravene til en moderne, international virksomhed, samtidig med at bygningens sjæl bliver bevaret i dyb respekt for områdets natur, fauna, kultur og historie.

Solidt samarbejde

Projektet er udført i partnering med bygherre som væsentlig del af projekteringsledelsen. Tæt samarbejde parterne imellem har betydet korte beslutningsveje og hurtig stillingtagen til uforudsete udfordringer, som kan forventes af en ældre bygning. Der har været lagt stor vægt på tværfagligt samarbejde baseret på gensidig respekt, hvilket har resulteret i, at de bedste kompetencer er sat i spil til de forskellige opgaveløsninger. Eksempelvis er svende taget med på råd i detailprojekteringen for at minimere risikoen for omprojekteringer samt sikre bygbare løsninger, høj udførelseskvalitet og produktivitet.

Økonomi og værdiforøgelse

Mærkbar besparelse på bl.a. varmeregningen efter udskiftning af vinduer, efterisolering samt tætning af bygningen. Det har givet stor værdi for medarbejderne, som ikke længere skal sidde med overtøj på inden døre på kolde og blæsende dage.

Udførelseskvalitet

Byggeriet er opført i gedigne materialer og solid håndværksmæssig kvalitet svarende til det eksisterende byggeri, som er opført efter god dansk byggeskik og tradition. Sammenbygningen mellem de nye og eksisterende konstruktioner har været udfordrende og har stillet store krav til alle involverede partnere. I fællesskab har parterne fundet kvalitativt gode løsninger, som får bygningens oprindelige arkitektoniske detaljer til at træde frem i de nyrenoverede omgivelser.

Parter bag projektet

Bygherre: Christian Nielsen Strandmøllen A/S
Entreprenør: NCC Construction Danmark A/S
Arkitekt: SITE A/S
Ingeniør: NCC Construction Danmark A/S

Sted

Strandvejen 895
2930 Klampenborg

Realiseret

2015

Indstillingsår

2018

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2