fbpx

Experimentarium

Fra tappehal til moderne science center

Se mere

Experimentarium

Fra tappehal til moderne science center

Læs projektets egen beskrivelse

Experimentarium åbnede sine døre for offentligheden i 1991 som et science center placeret i en rød murstensbygning fra 1880erne, der oprindeligt husede tappehaller for Tuborg. Siden begyndelsen har Experimentarium haft stor succes med at skabe tankevækkende udstillinger, der bygger bro mellem naturvidenskab og læring og giver især børn og unge lyst til at undersøge og forstå vores forunderlige verden. De fysiske rammer var imidlertid fortsat præget af bygningens industrihistoriske disponering til samlebåndsproduktion, hvilket satte begrænsninger for science centrets visioner for fremtiden. Experimentarium skulle gentænkes. Bygningen gennemgik derfor en omfattende renovering og udvidelse, der blev afsluttet i januar 2017 med åbningen af det nye Experimentarium.

Målet med arkitekturen har været at skabe et radikalt nyt bygningsudtryk, der samtidig er synligt forankret i sin industrihistoriske arv. En indadvendt, tidligere industribygning bliver til en kultur- og formidlingsinstitution, der fremstår udadvendt, imødekommende og levende. Bygningens indre er omstruktureret fuldstændigt ved at blande eksisterende og nye funktioner, tilføje nye etager og indføje to atrier med hver sin markante skulpturelle trappe.

Herefter “bryder” husets forskellige funktioner ud af den historiske bygnings eksisterende struktur: De markerer sig i byen i form af stablede bokse, som forskyder sig fra basen og som åbner sig mod byen med store glaspartier, der sikrer visuel kontakt til det naturvidenskabelige univers inden døre. Disse bokse er beklædt med en let facade af perforerede aluminiumspaneler, der står i kontrast til basen, hvor den eksisterende røde tegl er bevaret, og understreger mødet mellem nyt og gammelt, mellem fortid og fremtid og mellem naturvidenskab og teknik. Renoveringen og udvidelsen skaber således rammerne for et miljø, hvor læring, innovation, kultur og attraktion kombineres – et eksperimenterende univers, hvor de nyeste digitale teknologier i samspil med en spektakulær arkitektur lader de besøgende lege, bygge og udforske naturvidenskabens fantastiske univers.

Blik for brugerne

Både renoveringen af den eksisterende bygningsmasse og udvidelsen er udført under stor hensyntagen til energiforbrug, indeklima, drift og senere nedbrydning for at sikre en bæredygtig bygning, der lever op til nutidige standarder og indgår som en integreret del af Experimentariums identitet. Energirenoveringen af de eksisterende facader, hvoraf hovedparten stammer helt tilbage fra 1880erne, er udført gennem indvendig efterisolering og udskiftning af samtlige vinduer, således at de røde teglfacaders udtryk i videst muligt omfang er bevaret og bibeholdt synligt. Udvendigt er teglfacaderne kalkvandslaseret for at fremhæve stenenes røde farve og give det historiske murværk et levende udtryk. Energiforbruget er optimeret gennem udskiftning af al belsyning til LED lyskilder, naturlig ventilation i det store atrium, solceller på taget samt genanvendelse af regnvand, der bliver brugt til toiletskylning i husets administrationsafsnit. Experimentarium er dagligt udsat for stort slid, og det har derfor været afgørende, at alle materialer blev valgt under konstant vurdering af rengøring og drift. Materialerne blev derfor kvalificeret indenfor parametre som økonomi, levetid, energiforbrug ved fremstilling, mulighed for nedbrydning, genanvendelse og ressourceknaphed, indeklima og afgasning. I processen blev der særligt fokuseret på facadebeklædningen, da denne udgør en betydelig del af de samlede bygningsmaterialer. Her er valget faldet på aluminium som resultat af en samlet screening af potentielle facadematerialer ved hjælp af systematiske og sammenlignelige data ud fra livscyklustankegangen. De globale aluminiumsreserver er relativt store, samtidig med at det har en lang levetid og er vedligeholdelsesfrit. Pladerne er tilmed udført i en korrosionsklasse, som modsvarer bygningens udsatte placering tæt på Øresund og sikrer, at de patinerer smukt. De anvendte plader består endvidere af 50% genanvendt aluminium, der bl.a. stammer fra dåser og kapsler, hvilket igen understreger mødet mellem bygningens fortid som sodavands-tappehal og fremtid som innovativt science center - formidlet ved hjælp af en gennemgående fortælling, hvor husets naturvidenskabelige indhold afspejles i dets arkitektur.

Brugskvalitet

Experimentariums primære formål er at øge befolkningens interesse for naturvidenskab og teknik - først og fremmest hos børn og unge. Derfor er det centralt for fremtidens Experimentarium at kombinere læring, kultur og attraktion under ét og samme tag. Det markante renoveringsprojekt har resulteret i en fordobling af udstillingsarealet med i alt 16 interaktive udstillinger samt etableringen af en stor tagterrasse med udendørs aktiviteter, moderne arbejdspladser med direkte kontakt til besøgsarealerne, en stor restaurant og picnic område, et konferencecenter, undervisningsfaciliteter samt en række værkstedsfaciliteter. Funktionerne er disponeret med fokus på intern synergi for derved at skabe en levende og aktiv bygning, hvori nye konstellationer og rumlige sammenhænge kan udvikle sig og ændres i forhold til skiftende udstillinger, særlige arrangementer og eventuelle nye funktionelle krav i fremtiden. Lige inden for indgangspartiet byder den fascinerende, kobberbeklædte helix-trappe gæsterne velkommen og snor sig op gennem bygningens fire etager. Den sikrer et godt flow og en sammenhæng mellem etagerne og inviterer gæsterne til eftertænksomhed, når de går op og ned mellem etagerne. Allerede tre måneder efter genåbningen rundede det nye Experimentarium 100.000 gæster. Sidenhen er det blevet kåret til Bedste Museum for Børn 2017 af brugerne af hjemmesiden Børn i Byen og har modtaget Aluminium Byggeprisen 2018 for husets markante facade.

Bidrag til omgivelser

Projektet definerer sig gennem et iøjnefaldende og selvstændigt udtryk, der markerer bygningen i byen og samtidig respekterer omgivelserne og de eksisterende bygninger. Bygningens mange forskellige funktioner afspejles i de stablede bokse, som forskyder sig fra basen, og som åbner sig mod byen med store glaspartier, der inviterer til at gå på opdagelse i det naturvidenskabelige univers indenfor. De forskudte bokse ’skubber’ funktionerne og aktiviteterne ud på de steder, hvor de ønskes mere synlige fra omgivelserne eller hvor udsigt og dagslys skal danne rammen om de indvendige oplevelser. Facadeudtrykket baserer sig således på funktionelle disponeringer af de bagvedliggende funktioner i kombination med bevidste overvejelser om markering i bybilledet. Variationen af tilbagetrukne og udkragende bokse deler bygningskroppen op i mindre klynger, hvilket gør, at skalaen på den relativt lange bygning reduceres og bliver imødekommende. Endvidere styrker den store tagterrasse med plads til udendørs aktiviteter og udsigt til Øresund Experimentariums position som helårsattraktion.

Eksempelværdi

Experimentarium er et eksempel på, hvordan en kombineret renovering, ombygning og udvidelse transformerer en indadvendt tidligere industribygning til et levende lærings- og kulturhus, hvor arkitekturen forholder sig til sine industrihistoriske rammer på en respektfuld og samtidig udfordrende måde. En arkitektur, der vækker nysgerrigheden, skaber en stærk kobling mellem bygningens udtryk og indhold og fremtidssikrer Experimentarium som en moderne kultur- og formidlingsdestination. Projektet tager sit afsæt i et arkitektonisk spændingsfelt mellem det nye og det gamle, hvor de hver især understreger hinandens tilstedeværelse, og bliver hinandens gensidige forudsætning. Et naturvidenskabeligt fænomen eller teknologisk problem er ofte observeret for flere århundreder, endda årtusinder siden, men er forblevet uløst eller ufærdigt pga. manglende indsigt og viden. Der er eksempler på problemstillinger, som er formuleret af f.eks. matematikere, velvidende at de ikke selv kunne løse dem, med henblik på at efterfølgende generationer af matematikere ville kunne gøre det - og har gjort det - med baggrund i den viden, der er opnået i den mellemliggende periode. Experimentariums arkitektur er med andre ord også et billede på, at videnskabsfolk ofte vender tilbage til en historisk problemstilling, men på et højere erkendelsesniveau, hvorved et videnskabeligt emne med tiden står mere og mere klart. Det nye Experimentarium omsætter dette i arkitektur, materialer og tekniske løsninger ved at nytænke den historiske arkitektur samtidig med, at dens essens bevares. Det idémæssige afsæt for mødet mellem nyt og gammelt er således tanken om, at fremtiden hviler på historien, på samme måde som den dynamiske komposition af forskudte bokse hviler på sit historiske fundament.

Solidt samarbejde

Det nye Experimentariums arkitektur er gennemgående præget af naturvidenskabelig symbolik, hvilket skaber en synlig forbindelse mellem husets fysiske rammer og institutionens eget DNA. Løsningerne er resultatet af en række kreative processer mellem CEBRA, Orbicon, entreprenører, producenter, Experimentariums medarbejdere og forskere. Således er helix-trappen i bygningens atrium inspireret af strukturen i et DNA-molekyle og udviklet gennem en række tværfaglige workshops mellem rådgiverteamet, entreprenøren CSK og prof. Jakob Bohr fra DTU. Den kreative proces resulterede i en trappe, der som en legende og markant arkitektonisk fortolkning af naturvidenskaben kobler biologi og matematik med en funktionel løsning af flowet gennem huset. Deltagelsen af CSK sikrede samtidig, at trappens komplekse geometri kunne udføres inden for de givne fysiske og økonomiske rammer. En tilsvarende proces mellem CEBRA, Orbicon og Experimentariums medarbejdere er grundlaget for det karakteristiske facadeudtryk. Den kreative proces resulterede i et perforeringsmønster, der formidler en historie fra fysikkens verden, om hvordan strømme af gasser og væsker ændrer sig, når de møder modstand. Det tværfaglige samarbejde resulterede således i en løsning, der formår at opfylde de funktionelle, tekniske krav i et arkitektonisk udtryk, der kobler sig på husets naturhistoriske fortælling.

Udførelseskvalitet

Projektet udmærker sig ved en række elegante tekniske løsninger med stor detaljerigdom, der afspejler naturvidenskabens mangfoldige univers i arkitekturen og samtidig opfylder bygningens komplekse funktionelle krav. De stablede bokse rummer en lang række forskellige funktioner, hvilket medfører meget varierende behov ift. dagslys, udkig og tekniske installationer. Facaderne skal således integrere en kombination af aflukkede black boxes, helt åbne partier, områder med skiftende dagslysbehov og installationer med et stort friskluftbehov. Konstruktionen af lette aluminiumspaneler gjorde det muligt at tilpasse facademønstrets varierende perforeringsgrad nøje til de bagvedliggende funktioners og installationers dagslys-, udsyns- og friskluftsbehov. Variationen i facadepanelernes åbnings- og perforeringsgrad samt buk giver endvidere de enkelte bokse deres eget udtryk, på trods af at de udføres i samme type aluminium, og derigennem understreger den enkelte boks’ unikke indhold og betydning i den samlede komposition. Den 100 meter lange helix-trappe er bygget af 160 tons stål og beklædt med 10 tons kobber. Trappen er resultatet af det tætte samarbejde mellem arkitekt, ingeniør og producent og gjort muligt ved at hænge en grid-struktur op i en fritbærende stålkonstruktion og derved undgå bærende søjler i atriet. Helix-trappen er Experimentariums nye arkitektoniske vartegn, der med sit spektakulære svævende udtryk stråler gæsterne i møde umiddelbart efter, at de er trådt gennem indgangspartiet.

Parter bag projektet

Bygherre: Experimentarium
Totalrådgiver og arkitekt: CEBRA
Ingeniør: Orbicon
Entreprenører (storentrepriser): Søndergaard Nedrivning, HME, Einar Kornerup, Wicotec Kirkebjerg, Siemens, KONE, CSK

Yderligere information om projektet

https://cebraarchitecture.dk/project/experimentarium/

Sted

Tuborg Havnevej 7
2900 Hellerup

Realiseret

2017

Indstillingsår

2018, 2019, 2020

Anvendelse

Kultur

Areal

Over 20.000m2