fbpx

Strandgade 29

Fra støvet radiator til moderne og fleksibelt kontormiljø

Se mere

Strandgade 29

Fra støvet radiator til moderne og fleksibelt kontormiljø

Læs projektets egen beskrivelse

En ældre radiator
På Strandgade 29 på Christianshavn i København ligger en smuk klassisk kontorejendom fra 1965 tegnet af Jørgen Buschardt. Den gule murstensbygning er en kending på Christianshavn og kaldes i folkemunde ‘Radiatoren’ på grund af dens karakteristiske og markante lodrette søjler på facaden. Bygningen blev i 1973 danmarkskendt, da den agerede Hallandens kontor i filmen ‘Olsen Banden går amok’ fra 1973.

I flere år husede bygningen Miljøstyrelsen, men da styrelsen flyttede ud, stod bygningen tom i ca. fem år. Den forladte bygning begyndte i årenes løb af forfalde, og da det i 2020 blev besluttet, at bygningen skulle danne rammen om Finanstilsynet med plads til omkring 400 arbejdspladser, var der ingen tvivl om, at ‘Radiatoren’ skulle have en gennemgribende renovering – men med respekt for bygningens arkitektoniske udtryk. Projektet omfattede således en renovering, ombygning og nyindretning, så stedet kunne tages i brug som et moderne kontormiljø.

Skræl ned og byg op
Bygningens godt 8.500 m2 blev indvendigt skrællet ned, så kun råhuset stod tilbage. Det stod hurtigt klart, at bygningen indeholdt en del miljøfarlige stoffer, som skulle fjernes. Hele tagkonstruktionen blev også fjernet og skulle opbygges på ny og isoleres. Dette var dog ikke uden problemer, da ejendommens føromtalte søjler på facaden var støbt sammen med betonkonstruktionen i tagetagen. Løsningen blev, at, man i stedet for at fjerne betonkonstruktionen, anvendte den til teknikloft for 5.salen, og tagkonstruktionen blev herefter udført som en traditionel tømrerkonstruktion med fast undertag og eternit.

Da indmaden i huset var skrallet ned, kunne opbygningen begynde, og et nyt og moderne kontormiljø begyndte at tage form. For at skabe mere lys og et lettere udtryk i ejendommen, blev der etableret store vinduer mod både havnen og kanalen på 1., 2. og 3. sal. På 5. sal sad de originale brystninger så højt, at man ikke kunne kigge direkte ud, men de blev sænket, så der i dag er direkte udkig.

Der blev installeret ny ventilation, nyt varmeanlæg og ny el. Etablering af ny ventilation var dog en udfordring, da bygningen har en forholdsvis lav etagehøjde. Entreprenør lavede i samarbejde med Bygningsstyrelsen flere såkaldte mockups for at få klarhed over, om de projekterede ventilationsrør faktisk kunne indbygges, og det lykkedes efter flere forsøg.

Moderne og fleksibelt kontormiljø
Strandgade 29 er i dag omdannet til et moderne kontormiljø med åbne kontorer, mødecenter og kantine. Kontoretagerne er indrettet med henblik på at gøre arealerne fleksible og give de bedste arbejds- og indeklimamæssige betingelser for medarbejderne. Optimeret lofthøjde, godt dagslys samt akustisk velregulerede rum er prioriteret højt. Skrivebordspladserne er etableret ud mod ydervæggene og lyset fra vinduerne, mens de mørke midterzoner i midten af huset er udnyttet til mødelokaler, flexrum, printerrum og telefonbokse.

Både kontorer, kantine og mødecenter er udformet, så rummene er multifunktionelle. På den måde er det sikret, at kantinen ikke står tom det meste af dagen, men kan bruges til møder og events. På samme måde kan kontoretagerne indrettes fleksibelt og optage de variationer, der må komme i forhold til antal medarbejdere, behov for flexrum og andet. Energi- og arbejdsmiljømæssige kvaliteter er forbedret, så ejendommen i dag lever op til, hvad man kan forvente af en arbejdsplads i 2023.

Levende bygningskultur

Renoveringen af Strandgade 29 er historien om en gammel og forfalden 60'er-ejendom, som blev løftet til et moderne kontormiljø, der matcher vor tid. Det er historien om et stærkt og godt samarbejde mellem bygherre, entreprenør, rådgiver og lejer, hvor vi sammen har løst de udfordringer, der er dukket op – om det så har været en meget lille byggeplads, besværlige loftkonstruktioner, miljøfarlige stoffer eller en pandemi. Bygningen har stort set udvendigt bibeholdt sit særegne udtryk, men er indvendigt omdannet til et moderne og fleksibelt kontormiljø. Håndværket er udført på et højt fagligt niveau, og det færdige resultat har givet et værdiløft for både bygningen, for lejeren og for Christianshavn.

Parter bag projektet

• Bygherre: Bygningsstyrelsen
• Totalentreprenør: Hoffmann A/S med EKJ A/S som ingeniør og Gottlieb Paludan Architects
• Bygherrerådgiver: Sweco
• Lejer: Finanstilsynet

Sted

Strandgade 29
1401 København K

Fotos: Hoffmann A/S

Realiseret

2022

Indstillingsår

2023

Anvendelse

Erhverv

Areal

5.001-20.000m2