fbpx

Nomineret 2019

Store Kongensgade 53

Fra rå industribygning til højloftede boliger

Se mere

Store Kongensgade 53

Fra rå industribygning til højloftede boliger

Begrundelse for nominering

Store Kongensgade 53 er eksemplarisk for sin transformation fra gammel industri i funkisstil til velindrettede hjem med højt til loftet. Samarbejdet mellem bygherre og rådgivere har været helt i top. Og det fortjener endvidere respekt, at bygherren med investeringen af egne midler har haft modet til at løbe en økonomisk risiko, uden at den rumlige kvalitet og den håndværksmæssige udførelse er blevet tilsidesat. Det er samlet vurderet så overbevisende, at nomineringen af Store Kongensgade 53 er fuldt fortjent.

Læs projektets egen beskrivelse

Baghuset er opført af arkitekt og kgl. Bygningsinspektør Axel Maar i 1930 som trykkeri.
Huset er støbt i beton på stedet og er et tidstypisk eksempel på et industribyggeri med store støbejernsvinduer mellem in-situ-støbte søjler og etagedæk.
Baghuset konverteres fra erhverv til bolig og får en ny femte sal med to penthouse-boliger. Den nye femte sal er en stålbygning med facade af store glaspartier og pudsede partier, i tydelig harmoni med den eksisterende bygnings materiale-katalog. Dermed bliver husets oprindelige arkitektur videreført på den nye etage og i de nye lag. Lejlighederne i baghuset er indrettet, så de griber ind over hinanden og dermed er over to etager. Det betyder, at alle lejligheder har både øst- og vestvendt facade. I alt etableres 18 boliger i baghuset.

– Trykkeriet er efterisoleret med 200 mm isolering udenpå den oprindelige insitu-støbte beton.
– Nye vinduer er H.S. Hansen Millenium. De store vinduespartier er udført som tre-lags ruder i samme størrelse og sprossering som oprindelige støbejernsvinduer.
Nye vinduer på penthouseetagen er ligeledes H.S. Hansen med samme profil men uden små ruder. Størrelser på penthousevinduer er svarende til tre-delte vinduer på normaletagerne.
– Altaner er udført med lukkede og pudsede værn som tegner videre på vandrette bånd i facaden. Ligeledes er gennemgående solbænk under vinduer genetableret, ligesom det tegner sig på den oprindelige facade bag isoleringen.
– De oprindelige beton-lofter og de tydelige forskalling er bevaret i boligerne, ligesom betonsøjlerne.
– Boliger ’griber ind over hinanden’ med adgang via gang på 1. sal og 3. sal.
– Gården er brostensbelagt – et kendt motiv i de gamle Københavnske baggårde.

Bidrag til omgivelser

Det gamle trykkeri fungerede som erhverv da vi første gang besigtigede huset. Der var på dette tidspunkt ikke sket væsentlige ændringer siden det blev bygget i 1930’erne, og det kaldte på vedligehold. Huset er med sine in-situ støbte søjler og dæk en sand jern og beton ruin. Alle lette vægge er fjernet, og konstruktionen bevaret og belyst igennem ombygningen. Med renoveringen, ombygningen og tilbygningen har vi fremtidssikret byggeriet og en lokal historie i Store Kongensgade. Husets oprindelige arkitektur er bibehold i de nye lag. Nye vinduer har samme spinkle profiler og sprossering som oprindelige. I fremtoning og udtryk er trykkeriet skærpet, med stædigt fokus på at bevare dets oprindelige stil også i de helt nye tilføjelser. Historien om trykkeriet i en københavnsk baggård fra den sene industrialisering i 1930’erne er bevaret og samtidig livgivet med en ny funktion som hjem for 18 nye familier / beboere. Vi mener på denne måde at ombygningen giver liv og lys i vinduerne i kraft af sin nye funktion, og skærper en historisk fortælling i København – til gavn for by og omgivelser.

Eksempelværdi

Ombygningen af trykkeriet udgør et eksempel på nænsom transformation af et byggeri med historie. Den særlige karakter der kendetegner 30’ernes industrielle stil er bibeholdt. Motiver i facaden såvel som f.eks. søjler og betondæk i interiøret er bibeholdt. De steder hvor energikrav og funktionsændring kalder på forandring, er nye elementer tilføjet med stor opmærksomhed på den oprindelige stil. Ombygningen er et eksempel på hvordan stil kan bibeholdes i en gennemgribende ombygning og transformation. Tilføjelse af tagetage Huset er også et eksempel på hvordan vi som arkitekter kan bygge videre på historien. Tilføjelsen af en ny etage på det gamle trykkeri er eksempel på hvordan ny moderne arkitektur kan forenes med et eksisterende stærkt arkitektonisk udsagn.

Parter bag projektet

Arkitekt: Mangor & Nagel A/S
Bygherre: K.M.J. Aps.
Ingeniør: Jens Peter Madsen

Yderligere information om projektet

http://www.mangornagel.dk/projekter/boliger/store-kongensgade-53-55

Sted

St. Kongensgade 53
1264 København K

Fotos: Mangor & Nagel A/S

Realiseret

2017

Indstillingsår

2019

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2