Sønderparken

Realiseret

2015

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017

Beskrivelse

I kølvandet på en omfattende renovering er det almene boligbyggeri Sønderparken i Fredericia nu fjernet fra ghettolisten over socialt belastede områder. Den seneste opgørelse viser desuden en nedgang i kriminaliteten i området på 50 pct. Projektet er dermed et eksempel på, at arkitektur kan bidrage til at løse sociale problemer. Hele bebyggelsen har undergået en stor forandring og er udført med baggrund i vunden arkitektkonkurrence. Det er udført med støtte fra Landsbyggefonden og i samarbejde med Byggeskadefonden.

Projektet omfatter helhedsplan, facaderenovering og lejlighedsombygninger af ca. 750 almene boliger, hvoraf ca. 200 er ombygget og udført med fuld tilgængelighed og nye elevatorer. To boligforeninger og i alt fire afdelinger har været involveret i arbejdet. Helhedsplanen er udført parallelt med helhedsplan for Korskærparken i Fredericia med ca. 850 boliger fordelt på fem afdelinger.

Projektet angiver en strategi for, hvordan man gennem en beboerdemokratisk proces løfter et belastet boligområde til en bæredygtig bydel, der appellerer til en bredt sammensat beboergruppe af bl.a. børnefamilier, studerende, singler og seniorer.

Alle lejligheder og deres facader er opdateret i henhold til BR2015 med nye højisolerede facader, kældervægge og tage med henblik på en minimering af energiforbruget. Der er udført ventilation i alle lejligheder med varmegenvinding. Der har været stort fokus på at løfte helhedsindtrykket ved at anvende gedigne materialer med lang levetid. At styrke oplevelsen af afdelingen som et samlet kvarter med en markant arkitektonisk karakter, der også appellerer til nye beboergrupper har haft afgørende betydning.

De overordnede fokusområder for friarealerne er tilgængelighed, social bæredygtighed samt nye grønne strukturer, der samtidig forstærker en kriminalpræventiv indsats.

Samarbejde

En omfattende beboerproces på tværs af to boligforeninger, der huser i alt ni afdelinger. Processen har været gennemført med henblik på at inddrage beboerne så meget som muligt i forandringerne og dermed sikre ejerskab og social forandring

Brugskvalitet

Alle boliger er renoveret ud- og indvendig, så de fremstår tidssvarende. Tilgængeligheden er øget via installering af elevatorer, og vådrummene i lejlighederne er bygget om. Friarealerne er aktiveret med bl.a. nye jordlodder, der udnyttes af beboerne.

Bidrag til omgivelser

Omdrejningspunktet for projektet har været at skabe sociale forbedringer for beboerne og deres naboer i området via radikale fysiske forandringer.

Økonomi og værdiforøgelse

Området har øget sin sociale kapital og immaterielle værd. Boligerne appellerer nu til nye beboergrupper. Kriminaliteten er halveret og bebyggelsen er fjernet fra ghettolisten.

Energikrav og bæredygtighed

Generelt opgraderet klimaskærm; facaderne er efterisoleret og vinduerne skiftet ud med mere energivenlige typer. Al sanitet er skiftet og der er installeret ventilation med varmegenvinding. Renoveringen er gennem i henhold til BR2015.

Yderligere information om projektet

https://linkarkitektur.com/en/Projects/Korskaerparken-Soenderparken?sp=20190%2C20183%2C20174%2C20165

Renovering af Sønderparken

LINK arkitektur står bag omdannelsen af Søndermarken i Fredericia med ny helhedsplan, facaderenovering og ombygning af ca. 750 almene boliger. Efter renoveringen faldt kriminaliteten med 50 procent og området blev fjernet fra regeringens ghettoliste. Vi har mødt arkitekt MAA og projektchef Esben Trier Nielsen i Søndermarken for at blive klogere på, hvordan arkitektur kan bruges til at skabe tryghed og fællesskab i udsatte boligområder.

Slået op af Akademisk Arkitektforening i Onsdag den 19. september 2018

Sted

Søndermarksvej og Prangervej
7000 Fredericia