fbpx

Nomineret 2019

Sønderparken

Se mere

Sønderparken

Begrundelse for nominering

Sønderparken i Fredericia er et fornemt eksempel på en dybtgående renoveringsindsats med et samfundsmæssigt perspektiv, som kendertegner den almene sektor. Renoveringen har krævet vilje og mod til samarbejde mellem Boligkontoret Fredericia og boli.nu, inddragelse af rådgiverne, de udførende og brugerne. Men ikke nok med det! Medvirkende til successen med at slippe fri fra ghettolisten er, at der har været mod til at gennemføre eksperimenter med nye principper for udearealer og nye boligtyper. Det har med den øgede tilgængelighed, den ændrede beboersammensætningen og den målrettede sociale indsats for at skabe tryghed og trivsel gjort Sønderparken mere sexet og tiltrækkende.

Læs projektets egen beskrivelse

I kølvandet på en omfattende renovering er det almene boligbyggeri Sønderparken i Fredericia nu fjernet fra ghettolisten over socialt belastede områder. Den seneste opgørelse viser desuden en nedgang i kriminaliteten i området på 50 pct. Projektet er dermed et eksempel på, at arkitektur kan bidrage til at løse sociale problemer. Hele bebyggelsen har undergået en stor forandring og er udført med baggrund i vunden arkitektkonkurrence. Det er udført med støtte fra Landsbyggefonden og i samarbejde med Byggeskadefonden.

Projektet omfatter helhedsplan, facaderenovering og lejlighedsombygninger af ca. 750 almene boliger, hvoraf ca. 200 er ombygget og udført med fuld tilgængelighed og nye elevatorer. To boligforeninger og i alt fire afdelinger har været involveret i arbejdet. Helhedsplanen er udført parallelt med helhedsplan for Korskærparken i Fredericia med ca. 850 boliger fordelt på fem afdelinger.

Projektet angiver en strategi for, hvordan man gennem en beboerdemokratisk proces løfter et belastet boligområde til en bæredygtig bydel, der appellerer til en bredt sammensat beboergruppe af bl.a. børnefamilier, studerende, singler og seniorer.

Alle lejligheder og deres facader er opdateret i henhold til BR2015 med nye højisolerede facader, kældervægge og tage med henblik på en minimering af energiforbruget. Der er udført ventilation i alle lejligheder med varmegenvinding. Der har været stort fokus på at løfte helhedsindtrykket ved at anvende gedigne materialer med lang levetid. At styrke oplevelsen af afdelingen som et samlet kvarter med en markant arkitektonisk karakter, der også appellerer til nye beboergrupper har haft afgørende betydning.

De overordnede fokusområder for friarealerne er tilgængelighed, social bæredygtighed samt nye grønne strukturer, der samtidig forstærker en kriminalpræventiv indsats.

Blik for brugerne

Generelt opgraderet klimaskærm; facaderne er efterisoleret og vinduerne skiftet ud med mere energivenlige typer. Al sanitet er skiftet og der er installeret ventilation med varmegenvinding. Renoveringen er gennem i henhold til BR2015.

Brugskvalitet

Alle boliger er renoveret ud- og indvendig, så de fremstår tidssvarende. Tilgængeligheden er øget via installering af elevatorer, og vådrummene i lejlighederne er bygget om. Friarealerne er aktiveret med bl.a. nye jordlodder, der udnyttes af beboerne.

Bidrag til omgivelser

Omdrejningspunktet for projektet har været at skabe sociale forbedringer for beboerne og deres naboer i området via radikale fysiske forandringer.

Solidt samarbejde

En omfattende beboerproces på tværs af to boligforeninger, der huser i alt ni afdelinger. Processen har været gennemført med henblik på at inddrage beboerne så meget som muligt i forandringerne og dermed sikre ejerskab og social forandring

Økonomi og værdiforøgelse

Området har øget sin sociale kapital og immaterielle værd. Boligerne appellerer nu til nye beboergrupper. Kriminaliteten er halveret og bebyggelsen er fjernet fra ghettolisten.

Parter bag projektet

Bygherre
Boli.nu, afdeling 12 og Boligkontoret Fredericia, afdeling 217, 310 og 406

Rådgivere
Ingeniør og byggeledelse: Rambøll
Totalrådgiver arkitekt: LINK arkitekterne. Underrådgivere: Sahl Arkitekter, D.A.I. og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue

Yderligere information om projektet

https://linkarkitektur.com/en/Projects/Korskaerparken-Soenderparken?sp=20190%2C20183%2C20174%2C20165

Sted

Søndermarksvej og Prangervej
7000 Fredericia

Realiseret

2015

Indstillingsår

2019

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017