fbpx

Station

Transformering af Frederiksbergs gamle politistation til studenter-innovationshus

Se mere

Station

Transformering af Frederiksbergs gamle politistation til studenter-innovationshus

Læs projektets egen beskrivelse

På sit 100-års jubilæum genåbnede stationen med et nyt samfundsformål i 2020.

“Tror du, at et hus kan forandre verden? Det tror vi.” Sådan lød sætningen der startede transformationen af Frederiksbergs gamle politistation til et studenterhus som skulle rumme samskabelse bæredygtige samfundsforandringer.

Projektet var initieret af en gruppe studerende, der ville skabe en base hvorfra studerende kunne mødes på tværs af uddannelser og discipliner og arbejde med samfundets udfordringer. Både for at engagere sig selv, møde nye spændende mennesker og få erfaring med at bruge sin faglighed på virkelighedens problemer. De studerende rejste 52,5 millioner DKK til transformationen gennem fonde og indgik et strategisk samarbejde med Copenhagen Business School.

Men hvordan skaber man et hus der kan understøtte forandring? Kernen i byggeprogrammet var at understøtte de aktiviteter, som skulle foregå i huset og i mødet mellem dets brugere og omverdenen. Med udgangspunkt i de studerendes energi og engagement, har arkitekterne Bertelsen og Scheving, GXN og Arcgency næsten på alle måder skabt det diametralt modsatte af en politistation – et hus for kreativitet, samarbejde og nye løsninger på samfunds- og miljøudfordringer.

Det var en udfordring at kunne give plads til formålene og samtidig ære den bevaringsværdige bygnings kerne. Projektet er et eksempel på hvordan et tæt samarbejde mellem bygherre, brugere og rådgivere om arkitektur, programmering og indretning kan balancere en spændende fortid med en sprudlende fremtid.

Som eksempel kan nævnes at der for at bevare den oprindelige indgang til politistationen og sikre en indbydende og tilgængelig hovedindgang, som var et krav fra brugerne, blev hovedindgangen trukket ind i gården hvor den sikrer liv og aktivitet.

Politistationen er med gård og kælder omtrent 3700 m2. Den er oprindeligt tegnet af Hack Kampmann, som i 1915 vandt førstepræmien i konkurrencen om en brand- og politistation på den gamle hospitalsgrund ved Howitzvej. Den stod iflg. Frederiksberg Arkiv færdig i 1920. Den tidligere politistation på Howitzvej er bygget lige inden den moderne funktionalisme brød igennem som et mål for arkitekturen.

Blik for brugerne

For at optimere energiforbruget i brugen, er der lagt vægt på at indrette huset med sensorer, samt et selvstændigt CTS anlæg, der gør det muligt at styre efter forbrug samt indsamle data vedrørende bl.a. lys, CO2, luftfugtighed på rumniveau.

Alle lysarmaturer skiftet til LED, og 2. Salen er blevet efterisoleret. Af yderligere tiltag kan nævnes at alle malerprodukter er svanemærket og al træ er FSC-mærket, nye karnapper og glasparti i atrium er udført for at bidrage med solvarme, eksisterende vinduer er suppleret med forsatsvinduer, ligesom en lang række effekter er blevet genanvendt. Desuden er det i dag muligt at affaldssortere i op til 7 fraktioner.

Som fremtidige brugere og en del af bygherregruppen havde de studerende skrevet bæredygtighed ind som en helt central del af byggeprogrammet. Og en af de store bæredygtighedsudfordringer var at bevare så meget som muligt, samtidig med at funktionaliteten kunne transformeres til den nye brug.

For sin tid, var politistationen et moderne hus, fordi der bl.a. var tænkt på udluftning fra rummene med trækrør op igennem hele huset og særligt store tudsten på taget, så huset kunne gennemluftes naturligt. Den naturlige ventilation løber op gennem en langsgående, bærende skillevæg på alle etager, der deler hele bygningen med en bred fordelingsgang på den ene side og mange små rum på den anden side – ud mod gården. Med bevarelsen af den bærende skillevæg smeltede funktion og bæredygtighed på fin vis sammen:

Både de eksisterende små rum og de nyetablerede store rum kræver udluftning og ved at bevare skillevæggen med ventilationsrørene på alle etager kan den naturlige ventilation, som blev indbygget i bygningen i 1918-19, imødekomme kravene for udluftning i dag.

Dette var konstruktivt mere bæredygtigt, fordi ventilationsanlægget blev bevaret frem for at rive det ned og etablere et nyt, ligesom den naturlige ventilation giver store Co2 besparelser i den efterfølgende drift.

Derudover kan diverse genanvendelser og bygningsforstærkninger fremvises, i modsætning til nybyggeri.

Inspirerende ressourcetiltag

Med åbningen af Station, har de mere end 100.000 studerende og nylige dimittender i Frederiksberg og Storkøbenhavn fået nye rammer til fællesskab, faglighed og forandring.

Bl.a. arbejder husets studerende sammen med mindre virksomheder og organisationer om at løse bæredygtighedsudfordringer indenfor klima, miljø, økonomi og sociale problemstillinger.

Som politistation var størstedelen af bygningen ikke tilgængelig for offentligheden. Efter transformationen er gården mellem politistationen og brandstationen blevet åben for offentligheden og inviterer nu omverdenen ind i den smukke arkitektur og den lokale historie. Stations café er åben i hverdage fra 9-17, hvor omverdenen inviteres ind i de studerendes liv, som summer af nysgerrighed, engagementet og gode ideer. Det mærker man tydeligt, når man træder ind i bygningen. Ankomsten foregår via gårdrummet til det store atrium, der står som bygningens rygrad og samlingspunkt.

Eksempelværdi

Inden transformationen af Station, fandtes der ikke umiddelbart et tilsvarende hus andre steder i form af samskabelse mellem studerende og samfundsaktører.

De studerende bag tilbragte mange timer på at researche funktioner, behov og mulige aktiviteter for at skabe fundamentet for et hus der kan huse en ny slags samarbejde mellem studerende på tværs af fagligheder. Som eksempel kan nævnes mulighed for brugeradgang til CTS- og sensordata, der kan blive til studie og forskningsdata i de studerendes eget hus.

Solidt samarbejde

For at skabe de optimale rammer for den brede målgruppe, organiserede de studerende i bygherre-styregruppen på egen hånd mere end 25 workshops om krav og behov for fremtidens studenterinnovation. I disse workshops deltog flere hundrede studerende fra vidt forskellige baggrunde - lige fra økonomi, til natur- og ingeniørvidenskab, design, arkitektur og socialvidenskab. Dette var for at sikre en inddragelse, der var lige så bred som bygningens fremtidige brugere.

Resultatet af den omfattende inddragelse viste sig behovet for at imødekomme to tilsyneladende modsætninger: Aktion og Forstyrrelse på den ene side og fordybelse og rekreation på den anden side. Aktion og Forstyrrelse resulterede bla. i at man valgte at lave en masse af de gamle små politikommissær-kontorer om til co-working spaces, arbejdsstationer ude på de åbne gange, fælleskøkken, en café hvor der kunne holdes præsentationer, samt opførelsen af et maker space, et grov-værksted, workshop lokaler, et lyd- og video-studie og konferencefaciliteter.

Det lige så vigtige ønske om fordybelse blev imødekommet ved at lave et mind- and bodylab med yogamåtter ligesom nogle små lokaler blev bevaret til at man kunne trække sig tilbage.

Men det var ikke kun fremtiden der var vigtig - derfor rundviste og interviewede de studerende også en række tidligere politimænd og politidirektør, for at forstå bygningens historie og hvordan de historiske elementer havde været brugt i bygningen.

På denne måde har samskabelse været en unik del af tilblivelsesprocessen, da de specifikke behov ikke var kendt fra begyndelsen og det færdige resultat aldrig kunne være blevet opnået hvis uden den løbende dialog og involvering af en divers gruppe af brugere.

Levende bygningskultur

Gennem hele bygningen, ude som inde, ses det tydeligt, at der er lagt vægt på materialer og håndværk af høj kvalitet.

I restaureringen har arkitekterne arbejdet på at skiftende tiders byggeteknik og håndværk tydeligt lader sig aflæse – også efter deres indblanding. Får bygningen en ny funktion om 100 år, vil man nemt kunne gå ind og videreudvikle den (eller tilbageføre den).

Rigtig mange håndværksmæssigt fint udførte detaljer, som ex håndlister, fliser, fyldningsdøre og gerichter er bevaret i et sådant omfang, at bygningens originale detaljerigdom fortsat vil være til stede langt ind i fremtiden.

Sporene fra transformationens mere omfattende indgreb - herunder gennembrydning af eksisterende etagedæk - er bevidst synliggjort, for at minde brugerne af huset om bygningens tidligere beskaffenhed. Når og hvis denne bygning i fremtiden får en ny funktion, vil denne omfattende transformation tydeligt kunne aflæses.

Parter bag projektet

Bygherre:
CBS
Foreningen for Student and Innovation House

Totalrådgiver:
Bertelsen & Scheving Arkitekter

Underrådgivere:
ArcgencY Arkitekter
GXN A/S
Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S
Martin Funch Rådgivende Ingeniører ApS
ISC Rådgivende Ingeniører A/S


Totalentreprenør:
Jakon A/S
Interiør / snedker: Vermland
Kunstnere: YEARS

Fondsstøtte:
Støttende fonde til byggeriet:
Nordea-fonden
VILLUM Fonden
Knud Højgaards Fond
Augustinus Fonden
Frederiksberg Fonden
Weimann Fonden

Yderligere information om projektet

www.station.dk

Sted

Howitzvej 30
2000 Frederiksberg

Fotos: Jens Lindhe

Realiseret

2020

Indstillingsår

2021, 2022

Jubilæumskategori

Institutioner

Areal

501-5.000m2