fbpx

SOLBJERG HAVE PÅ FREDERIKSBERG

IKONISK BEBYGGELSE FÅR FORNYEDE KRÆFTER I HELHEDSRENOVERING

Se mere

SOLBJERG HAVE PÅ FREDERIKSBERG

IKONISK BEBYGGELSE FÅR FORNYEDE KRÆFTER I HELHEDSRENOVERING

Læs projektets egen beskrivelse

Solbjerg Have på Frederiksberg er et unikt alment boligbyggeri, der blev opført i 1970’erne og taget i brug i 1980. Bryggeriets udtryk gjorde op med modernismens benhårde betonelementer og skabte en enestående sammensmeltning af etage- og tæt-lav-byggeri. Arkitekturen er legesyg med det markante facadeudtryk, der er præget af eternitbeklædning, tegl og træ.
Solbjerg Have omfatter et vidunderligt og udfordrende byggesystem med hele 48 forskellige boligtyper. Bebyggelsen rummer i dag 328 almene boliger, et plejehjem, 79 beskyttede boliger og børneinstitutioner.
Byggeriet blev i sin tid tegnet af Fællestegnestuen og har gennem tiden vundet flere arkitekturpriser for den rige variation af boligtyper, facader og materialer, som står i skarp kontrast til meget af samtidens monotone byggeri.

Arkitema har udviklet og gennemført en omfattende helhedsplan, som renoverer og energiforbedrer bebyggelsen både ind- og udvendig.
Renoveringen af den komplekse bebyggelse omfatter blandt andet energioptimering af facaderne, udskiftning af samtlige tage, badeværelser og vinduespartier samt udbedring af vandskader og tilføjelsen af et nyt stort solcelleanlæg på 260 m2 integreret elegant i tagfladen. Altsammen med respekt og forståelse for det visionære, bevaringsværdige byggeri, og således at man i fremtiden undgår vedligeholdelsestunge løsninger.

Inspirerende ressourcetiltag

Solbjerg Have er på baggrund af sin ikoniske fremtoning et naturligt samtaleemne i byen og blandt beboere. Bebyggelsen udgør med sine nedtrappede terrasser en karakteristisk eksponent for slutningen af 1970’ernes visioner om det gode liv i byen. Det har desuden givet stor værdi, at inddrage beboerne både før, under og efter renoveringen fandt sted. Dette har medført, at boligerne og arealerne omkring nu fremstår mere optimalt og funktionelt til glæde for beboere og lokalområde. Derudover er Solbjerg Have blevet optimeret således, at man fremadrettet kan undgå et større vedligehold.

Eksempelværdi

Solbjerg Have er et fremragende eksempel på en helhedsrenovering, der har givet fornyet kræfter til en ikonisk bebyggelse, hvor fælles indspark har været omdrejningspunktet uden at gå på kompromis med det oprindelige udtryk. Solbjerg Have har fået flere kærlige løft herunder renovering af tagterrasser, udskiftning af samtlige tage, badeværelser og vinduespartier samt udbedring af vandskader og tilføjelsen af et nyt stort solcelleanlæg på 260 m2 integreret elegant i tagfladen. Bebyggelsens brugsvandssystem og afløb er udskiftet og der er etableret decentrale ventilationsanlæg med varmegenvinding i samtlige boliger. De decentrale ventilationsanlæg har medvirket til en markant forbedring af indeklimaet i boligerne. Brugerinddragelse har været omdrejningspunktet i projektet. I udviklingsfasen er der med beboere og driftpersonale blevet afholdt informationsmøder og en række workshops, som har sikret opsamling af gode ideer, skjult viden og erfaring, samtidigt med at forventningerne er blevet afstemt. Ved allerede i starten af processen at afsætte forholdsvis meget tid til at overskueliggøre processerne, er det lykkedes at komme godt i mål med renoveringen af boligerne, som tilmed har været beboet under hele processen.

Solidt samarbejde

Det er vigtigt, at en så gennemgribende renovering er forankret blandt beboerne. En del mennesker har et tilhørsforhold til Solbjerg Have og kender til den ikoniske bebyggelse, derfor har et velfungerende og tværfagligt samarbejde med de involverede parter været essentielt. Holdet omkring Solbjerg Have har været særdeles passioneret omkring beboerne, deres historier og trivsel. Projektlederen har ofte været forbi bebyggelsen, hvor han har besøgt beboerne 1:1 og haft en dialog over en kop kaffe. Det har været med til at skabe en stor tillid til og tryghed omkring projektet. Et konkret eksempel på projektudviklingen gennem beboerinvolvering og formidling var et forslag om at benytte Solbjerg Haves mange fælleslokaler (blandt andet finværkstedet) i dagtimerne for beboere, som her ikke havde andre muligheder for at forlade deres bolig i de timer, hvor håndværkerne skulle til. Det tætte samarbejde mellem beboerkoordinatoren og byggeledelsen har også været et væsentligt element for at opnå en smidig beboerproces, der bygger på gensidig forståelse. Projektet er udført i Hovedentreprise med Arkitema som totalrådgiver, Wissenberg som ingeniører og Adserballe & Knudsen som entreprenør i tæt samarbejde og dialog med bygherrer Frederiksberg Forenede Boligselskaber v/KAB og Frederiksberg Kommune. Da Solbjerg Have er bevaringsværdigt har der været en tæt dialog med Stadsarkitekten for Frederiksberg Kommune omkring udformning af arkitekturen. Opgaven er støttet af Landsbyggefonden.

Levende bygningskultur

På bedste vis har holdet bag Solbjerg Have forstået at fastholde og opkvalificere bebyggelsen og området indenfor de bygningsmæssige og økonomiske rammer, som er et naturligt vilkår i en helhedsplan for almene boliger. I transformationens spæde start er der blevet afsat en del tid til at overskueliggøre processerne, og det har vist sig at være et fornuftigt træk. Samtlige løsninger er udført i respekt og forståelse for det visionære, bevaringsværdige byggeri.

Parter bag projektet

Projektet er udført i Hovedentreprise med Arkitema som totalrådgiver, Wissenberg som ingeniører og Adserballe & Knudsen som entreprenør i tæt samarbejde og dialog med bygherrer Frederiksberg Forenede Boligselskaber v/KAB og Frederiksberg Kommune.

Da Solbjerg Have er bevaringsværdigt har der været en tæt dialog med Stadsarkitekten for Frederiksberg Kommune omkring udformning af arkitekturen.

Opgaven er støttet af Landsbyggefonden.

Sted

Finsensvej
2000 Frederiksberg

Fotos: Sarah Krog Mogensen

Realiseret

2020

Indstillingsår

2021, 2022

Jubilæumskategori

Bolig

Areal

Over 20.000m2