fbpx

STACK I og II

’Made to be moved’ – Genbrug, genbrug, genanvend.

Se mere

STACK I og II

’Made to be moved’ – Genbrug, genbrug, genanvend.

Læs projektets egen beskrivelse

’Made to be moved’ – Genbrug, genbrug, genanvend.

I Nordhavn skal der anlægges en ny vej. Forberedelserne er i gang, sammen med bulldozerne. I stedet for at rive kontorfællesskaberne STACK I og II ned, er de blevet flyttet og genbrugt på en ny placering. Det er de nemlig designet til. Bygningerne er bygget af genanvendte containere efter principper for ’Design for disassembly’ som på dansk hedder ’Design for adskillelse’. I syv år har de stået på et lejet areal i Københavns Nordhavn, et område som er under udvikling fra industri til en levende bydel.

Blik for brugerne

Verdens ressourcer er knappe og det er energikrævende at bearbejde dem. STACK I og II viser en ny arkitektur og byggemetode som bevarer og genbruger de materialer vi har i forvejen. Hele bygningens livscyklus er i fokus. Produkt- og byggefasen: Bygningernes primære byggemateriale er genbrugte containere. Containerne anvendes som moduler der stables og isoleres udvendigt med paneler der monteres med et klik system. Konstruktionen er opbygget med en lav kompleksitet, og i få lag. Alle samlinger udføres med skruer, bolte og beslag. Brugsfasen: Bygningens brugsfase forlænges markant, da bygningen kan flyttes og genbruges på en ny placering. Flyttes de indenfor en kortere afstand kan de flyttes hele. Skal de flyttes over længere afstande kan bygningerne skilles ad i mindre dele som pakkes i containerne, så det er let at transportere. Man spilder derfor ikke energi og ressourcer på at rive ned og bygge nyt. Alle installationer er synlige, hvilket sammen med containernes synlige overflader bidrager til bygningernes arkitektoniske udtryk. De synlige installationer og det at bygningen kan skilles ad, gør den lettere og mere bæredygtig at drifte, da det er muligt at udskifte og opdatere enkeltdele uden at lave store indgreb. Bygningerne er energieffektive og har samme komfort som permanent byggeri. Endt levetid: Bygningen skilles ad og delene genbruges direkte eller genanvendes som ressourcer i nye komponenter. På denne måde kan bygninger opfattes som materiale banker, hvor materialer er opbevaret indtil de genanvendes i en ny cirkulær sammenhæng.

Inspirerende ressourcetiltag

Containerhusets lejere glæder sig hver dag over en unik placering i havnen og over et hus med en anderledes historie – det ved vi for Arcgency har haft sine kontorer her siden starten. Stablingen af containerne skaber en arkitektur med stor fleksibilitet, rumlig variation og godt dagslys. Når man bevæger sig gennem bygningen, vil man opleve en vekslen mellem containernes kompakte rum og de enkelt, dobbelt og tripelt høje rum som skabes i mellem. Arbejdspladserne indrettes i de store lyse rum som spændes ud mellem containerne, mens sekundære funktioner, som møderum, printerrum, køkkener og toiletter indrettes inde i containerne. De store åbninger giver godt dagslys og en fantastisk udsigt over det omkringliggende havnemiljø, og indvendigt er der gode visuelle forbindelser hvilket er med til at skabe fællesskab og tryghed. STACK I og II skaber et særligt miljø i den tidligere industrihavn, som tiltrækker besøgende, og skaber liv og identitet. Uderummene og bygningernes placering i forhold til hinanden tilpasses de forskellige placeringer og bygningerne vil derfor kunne opleves på nye måder når de flyttes.

Eksempelværdi

Vores byer er under konstant udvikling og nye behov opstår hurtigt, derfor er der brug for midlertidigt byggeri. STACK I og II er et eksempel på, hvordan man kan gøre en gammel container til noget værdifuldt. Ved at tænke containeren som en ressource og kombinere den med et byggesystem, som let kan samles og senere skilles ad har man et nyt produkt, der kan være med til at løse problematikker i samfundet: Midlertidige kvalitetsboliger, kontorer, børnehaver, studielejligheder, kulturhuse, skoler og flygtningeboliger på en ressource- og kosteffektiv måde. STACK I og II har skabt rammerne omkring et levende iværksættermiljø, som har været med til at kickstarte byudviklingen i Nordhavn og skabe en ny identitet i den gamle industrihavn. Med flytningen af begge bygninger har projektet også vist at det er muligt at genbruge hele bygninger på en ny placering, i stedet for at skulle rive dem ned.

Solidt samarbejde

Kontorfællesskabet viser hvordan et byggeri kan udvikles i tæt samarbejde med en visionær bygherre. Arcgency har været med i hele processen og har sammen med Unionkul udviklet programmet for bygningerne og forretningsmodellen for konceptet. Projektet startede med STACK I og nogle år efter fulgte STACK II, som er en videreudvikling af konceptet.

Levende bygningskultur

Ved at bygge efter principper som gør det muligt at skille bygningen ad og flytte den, eller genbruge dele og materialer bliver det muligt at bygge midlertidigt byggeri af høj kvalitet. Vi kalder det permanent midlertidighed, fordi bygningerne opleves som havende samme høje kvalitet og komfort som nybyggeri, men være midlertidige. Ved at bruge containeren som et byggeelement sker der en forædling. Man tager noget gammelt af lav værdi og gør det til noget ædelt med høj værdi. Containerens design er med til at skabe en helt særlig arkitektur. De foldede vægge skaber overflader som leger med lys og skygge, dørene lukkes med store metalbeslag og de mange buler fra livet til søs er med til at skabe et hus med historie og identitet. Bygningens midlertidighed har også en økonomisk værdi. Bygningen kan stå på lejet jord, hvilket ofte giver adgang til attraktive placeringer og dermed gode lejeindtægter. Derudover kan bygningens komponenter og materialer skilles ad og videresælges efter endt brug.

Parter bag projektet

Bygherre: UNIONKUL.
Arkitekt: Arcgency.
Ingeniør, statik: Sloth Møller.
Ingeniør, energi: Steensen Varming.
Entreprenør: Gipcon og Norisol.
Aktører ifm. flytningen:Johannesen kran og maskintransport, Jinert, Richardt Hansen.

Yderligere information om projektet

https://arcgency.com/unionkul-stack-i

Sted

Østersøvej 28a
2150 Nordhavn Nordhavn

Fotos: 1-6 Arcgency 7-8 Rasmus Hjortshøj - COAST Studio

Realiseret

2022

Indstillingsår

2023

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2