fbpx

Stålhallen

Frederiks Brygge

Læs projektets egen beskrivelse

Stålhallen indgår i den nye bydel Frederiks Brygge ved Københavns havn. Den er opført i 1925 for stålgrossisten Lemvigh-Müller & Munck, og har oprindeligt tjent som lager for stålprofiler som kunne losses direkte ind i bygningen fra kajen. Den har siden ligget ubenyttet hen, eller tjent som bl.a. saltlager, men fremstod pga. manglende vedligehold i en tilstand af fremskridende forfald.

Den fremtræder som en markant jernbetonkonstruktion i nyklassicistisk stil med et markant portmotiv med frontispice ud mod Vasbygade, og et stort udhæng over sydfacaden. Indvendigt har den udgjort ét stort rum med markante søjler og jernbetonspær. Bygningen har hidtil været uisoleret.

Ny anvendelse:
I den forreste del af bygningen er indrettet fødevaremarked og café i et imponerende rum med fuld rumhøjde for Supermarco, som har specialiseret sig i italienske fødevarer. I den bageste del af bygningen er indlagt et dæk og der er indrettet administration, personalefaciliteter og engroslager.

Fødevaremarkedet og caféen vil være et vigtigt aktiv for området, og vil kunne betjene de mange kommende boliger på Frederiks Brygge. Den vil tillige være en levende del af fortællingen om områdets historie, og vil være et unikt pejlemærke i bydelen.

Renoveringen er gennemført i løbende dialog med Københavns Kommune, Center for Bygninger. Bygningen er klassificeret som bevaringsværdig, og der er derfor lagt vægt på at sikre, at de bevaringsværdige arkitektoniske træk så vidt muligt kunne bevares, samtidig med at kravene til ny anvendelse kunne opfyldes.

Der er monteret isolerede facadepartier, beklædt med varmebehandlet træbeklædning med udgangspunkt i den oprindelige facade, og suppleret med nye store port- og vinduesfelter for transparens og ind-/udkig. På sydfacaden er vinduesfelter tillige forsynet med store skodder i stål/strækmetal som fungerer som solafskærmning.

Bidrag til omgivelser

Bygningen er et pejlemærke for de mange nye boliger i den nye bydel Frederiks Brygge. Som den første fødevarebutik/cafe i området, danner den et naturligt indkøbs- og mødepunkt. Samtidig er den en levende del af fortællingen om områdets historie.

Eksempelværdi

Projektet er et eksempel på at en gammel industribygning som umiddelbart var udtjent, har fundet anvendelse i en nutidig sammenhæng som tillige har indkorporeret og bevaret en række kvaliteter fra den oprindelige bygning.

Solidt samarbejde

I en tæt dialog mellem myndigheder, bygherre, lejer, rådgivere og entreprenør, er der skabt en ramme for salg af kvalitetsfødevarer, som i høj grad spiller sammen med husets arkitektoniske kvaliteter.

Parter bag projektet

Bygherrre: Nordea Ejendomsinvestering A/S
Arkitekt: DesignGroup Architects A/S
Ingeniør: Midtconsult A/S
Entreprenør: WR Entreprise A/S

Sted

Støbegodsvej 1
2450 København SV

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2