fbpx

Baggesenskolen

Læs projektets egen beskrivelse

Udgangspunktet for den farvestrålende energirenovering af den kommunale folkeskole Baggesenskolen i Korsør, startede pudsigt nok ikke som en storstilet og ambitiøs klimaskærmsrenovering, men derimod som to konkrete påbud fra Arbejdstilsynet: Der var problemer med det termiske indeklima i klasselokalerne, dvs. overophedning & nedkøling, samt problemer med det akustiske indeklima i klasselokalerne.

 

Indledningsvis blev der udført en screening af problemerne og de mulige løsningsmodeller. Men vigtigst af alt, blev der fremlagt en langt mere ambitiøs og omfattende vision for en energimæssig tilgang til de forhåndenværende problemer. Herigennem blev det anskueliggjort at der, hvis man så totaløkonomisk på situationen, var en mulighed for at gå langt mere ambitiøs til værks. Udover at løse de påkrævede AT-påbud kunne man også få energirenoveret hele den gamle, nedslidte skolebygning. Gennem de højest mulige energimæssige og totaløkonomiske ambitioner kunne energibesparelserne, ved en komplet klimaskærmsrenovering, nemlig være med til at finansiere løsningen af AT-påbuddene. Og investeringerne til energirenoveringen vil kunne betales tilbage indenfor kommunens egen øvre grænse på ca. 13,5 år.

 

Problemet var dog at de umiddelbare anlægsomkostninger ved et sådant, høj-ambitiøst totaløkonomisk forslag, oversteg det i kommunen afsatte budget til løsningen af AT-påbuddene. Denne udfordring blev løst ved at de fremtidigt besparede kommunale driftsmidler blev relokeret fra drift til anlæg, og projektet blev sideløbende projekteret, planlagt og udført i etaper, for at håndtere en nødvendig etapedelt finansiering!

 

Baggesenskolen har gennem denne totaløkonomiske, energibaserede tilgang, ikke bare fået løst de indeklimatiske, termiske og akustiske problemer, men har desuden fået tilført en ny farvestrålende & bæredygtig identitet. Skolens ældre røde murstensbygninger, på hver sin side af den renoverede skolebygning, er nu bundet visuelt sammen, gennem de nye facaders røde nuancer, og har skabt en helt ny sammenhæng mellem skolens bygninger. Facaderne er tegnet og formgivet med fokus på børnene; i et legende tetris-mønster af changerende glans og farver, skabes et levende og dynamisk facadeudtryk, der ændrer sig i løbet af dagen og året.

 

Baggesenskolen står som et forbilledligt eksempel på hvordan høje energiambitioner kan bibringe totaløkonomisk bæredygtige og helhedsorienterede løsninger til vores fælles bygningsmasse.

Parter bag projektet

Bygherre: Slagelse Kommune
Totalrådgiver: Wissenberg, Rådgivende Ingeniører
Arkitektur & energidesign: BJERG ARKITEKTUR
Teknisk rådgiver: Teknologisk Institut

Sted

Birchnersgade 1
4220 Korsør

Realiseret

2014

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Institution

Areal

1-500m2