fbpx

Sostrup Slot & Kloster

Bringe et forfaldent slot & kloster tilbage til sin storhed

Se mere

Sostrup Slot & Kloster

Bringe et forfaldent slot & kloster tilbage til sin storhed

Læs projektets egen beskrivelse

Sostrup Slot & Maria Hjerte Kloster stod forladt og gold da Kirsten Swift besøgte stedet i Januar 2014. Slottets manglende vedligeholdelse viste sine tydelige spor både inde og ude.
Cistersienser nonner har boet på Sostrup Slot og Maria Hjerte Kloster siden 1960. Stedet oser af 53 år med katolicisme og kloster liv, et liv med bøn og stilhed. Slottet er koldt og tomt for liv med undtagelse af flokke af flagermus. Det er oplagt at stedet skal vækkes, og ændres.

Maria Hjerte Kloster: Vi vil bevare Klosteret men indføre et alternativt livsmønster. Klosteret er i dag åben for alle religioner og filosofier. Kirken skal bevares som den er, og i dag bruger vi den til bryllupper, koncerter, kor og … igen stilhed og meditation. Vi forsøger at bevare den skrøbelige stilhed. Den golde Kosterhave overdækkes med en glaspyramide og der lægges klinkegulv hvor der før var græsplæne. Idag er den prægtige Pyramide sal vores stolthed. Den bruges til konferencer, fest, yoga etc. Her har vi den store sal, med plads til 200 til middag og 300 til konference formål.

Den tidligere hospitals afdeling er ændret til 3 flotte badeværelser så der aldrig er kø mht brug af Pyramiden. De 27 celler bruges som de er, fremfor at så flere celler sammen til større hotelværelser. De indrettes enkelt i lys nordisk stil og med Hästens senge for at kompensere for den manglende størrelse ift kvalitet. Et omfangsrigt ABA anlæg installeres overalt i Klosteret. Novice salen er nu et bevægelses rum, fortrinsvis brugt til yoga. Det samme gælder for biblioteket og Sct. Benedict bruges nu som et moderne konference rum. Intet er ændret i det velfungerende køkken hvor al mad forberedes til gæster i Klosteret.

Klosteret er bevaret i sin helhed og transformeret til alternativ brug.

Slottet: På 1. Sal var alle de smukke fløjdøre stænget så saloner kunne anvendes til soveværelser. Fx stod salonen Den Vilde Greve med alle 3 fløjdøre stænget, skillevæg lige gennem salonen, 2 plastic døre sat ind, skorstenen var rakt ned og næste etage holdt oppe med 4 jernpæle, da de oprindelige cistercienser nonner valgte af etablere deres kirke her, derfor skulle skorstenen rives ned så alteret fik sin plads der.

Nu var “hullet” tildækket med spånplader. Røde suite var fx opdelt til 4 soveværelser og står i dag i oprindelig stand. En gennemførende restaurering blev sat i gang på 1. Sal og alle fløjdøre er nu åbne, salonerne står som oprindeligt med undtagelse af Biskoppens soveværelse med en suite badeværelse som nu er indrettet som bibliotek og badeværelset der blokerede for fløjdøre til Kongestuen er fjernet.

Tårnvinduerne var rådne og delvis manglende, nye kopier blev indsat. Alle slottes vinduer blev nænsomt malet og sat i stand fremfor blot at udskifte med nye. Et plastic gulv i Lille Jagtstue blev erstattet med egetræs parket i lig med Store Vagtstue. I dag bruges op til 5 saloner til bespisning af deltagende kursister og gæster.

Det var oplagt at stedet skulle bruges sammenlagt, hvis du fx bor på Klosteret spiser du af og til på Slottet. Salonerne er yndede møde steder.

Slot og Kloster samt avlsgård, Forpagterlænge og Kampestenslænge var en stor masse at opvarme. Derfor installerede vi et flisfyrings anlæg for at etablere en mere bæredygtig og billigere opvarmningsform.

Parken summer I dag af fugleliv. I 2014 var der ikke eet spor af fugle da parken konstant blev besprøjtet med pesticider. I dag er parken økologisk.

Gæste produkter over alt er økologiske og bæredygtige.

Blik for brugerne

Opvarmning af både Slot & Kloster foregik med oliefyr og grundet utætheder et voldtsomt forbrug. Der blev bygget et maskinhus og installeret flis fyr som ny energi kilde til hele området hvilket er langt mere bæredygtigt og økonomisk. Pasning af parken foregik primært med sprøjtemidler hvilket satte sit præg på området. Dette er stoppet og alt ukrudts bekæmpelse foregår idag manuelt og parken er 100% pesticid fri. De mange vinduer på slottet var ødelagt men fremfor at købe nye vinduer blev det besluttet at der hvor det var muligt skulle eksisterende vinduer renoveres for ikke at bruge nye materialer kombineret med at bevare det autentiske udtryk på slottet.

Brugskvalitet

Slottet genåbnes for offentligheden og er ikke længere et lukket område i lokal samfundet. De lokale har nu mulighed for at gå ture i parken, komme ind og se slot og kloster og møder i det hele taget en ny åbenhed ift tidligere tiders lukkethed

Bidrag til omgivelser

Fra at have været et lukket område hvor offentligheden ikke havde adgang skulle både Slot & Kloster nu åbnes op for befolkningen og lokalområdet skulle have et kulturelt center hvor de kunne nyde de smukke omgivelser. Parken blev åbnet så man nu kunne spadsere rundt om slottet og ind i skovene mens man nød omgivelserne. Lokalerne åbnes op for lokale med udstillinger, koncerter, fester, spisninger, rundvisninger mm.

Økonomi og værdiforøgelse

Restaureringen har betydet at Slot & Kloster nu kunne åbnes som et kulturelt center i kombination med et feriested for private gæster, der kan nyde godt af de smukke omgivelser. Stedets historiske værdi er nu tilgængeligt for offentligheden og kan drives som hotel & kursuscenter med fokus på det gode liv. Lokalsamfundet styrkes da Slottets gæster har øget antallet af turister i området, der handler lokalt ligesom der kommer skatteindtægter til kommunen. Der foruden har der været tale om markante besparelser på energiforbruget ved overgang til Flisfyr. Varmestyring på Kloster effektiviseres endvidere.

Udførelseskvalitet

Hele processen har haft fokus på at få de gamle detaljer og værdier tilbage på slottet og med genskabelse af historiske ting, der var enten fjernet eller ødelagt af årenes forskellige former for brug og slitage. Samtidig har der været tale om udnyttelse af bygnings detaljer til fordel for den fremtidige brug af bygningerne.

Parter bag projektet

Kirsten B. Swift, bygherre og indehaver
Lars Kastanje, arkitekt

Yderligere information om projektet

www.sostrup.org

Sted

Maria Hjerte Engen 1
8500 Grenå

Fotos: Sostrup Slot & Kloster

Realiseret

2015

Indstillingsår

2020

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2