fbpx

Hellerup gamle posthus

Bæredygtig renovering af erhvervsbygning

Se mere

Hellerup gamle posthus

Bæredygtig renovering af erhvervsbygning

Læs projektets egen beskrivelse

Bygningen – historie og baggrund for renovering.
Bygningen er tegnet af arkitekt Kongelig bygningsinspektør Magdahl-Nielsen og opført 1919- 1921 og bevaringsværdigt. Det har fungeret som postkontor og telegrafstation og tjenesteboliger for postmesteren og diverse tjenestemænd samt publikumsorienterede ekspeditionsrum . Udover kælder og højloftede lokaler i stueetagen rummer huset 2 normaletager og en mansardetage med spidsloft .
Efter at postfunktionerne var ophørt satte ejeren DSB bygningen til salg . Bygningen fremstod nedslidt , trængte til nyt tag , hele klimaskærmen skulle eftergås , nye installationer tilføres og forslummede udearealer tilføres nye belægninger og beplantes.
Ved køb af ejendommen i 2016 stod Domus Projects altså overfor en gennemgribende istandsættelse af huset så det kunne rumme lokaler til nutidig teknologi-og produktudvikling og til kontorfællesskaber som lå i firmaets regi.
Bygningen består af en hovedfløj parallel med banelinien og en sammenbygget sidefløj vinkelret på hovedbygningen , rød blank mur og høj sokkel i granit og mansardtag beklædt med vingetegl.
Husets grundkonstruktion var af en rigtig god kvalitet og ved at føre rummene “tilbage” ved en nænsom istandsættelse, ved genbrug af vinduer og mest muligt af de oprindelige vægge og døre er det lykkedes at få bygningen til at fungere som et attraktivt , moderne erhvervscenter , idag kaldet “TechStation” grundet sin placering ved en af en af landets største stationer . Udover istandsættelse af de eksisterende etager til kontor-og værkstedsbrug og ny kantine er spidsloftet isoleret og tilført nye vinduer og inddraget til et nyt åbenplankontor for unge iværksættere. Desuden er de tidligere ekspeditionsrum i stueetagen indrettet til butiksformål.

Blik for brugerne

Huset er opdateret til gældende energikrav ved isolering af tag og mansard og behandling af overflader i arbejdsrum til dagens krav for et godt indeklima . Et godt indeklima er opnået ved brug af Window-Master system koblet på de gamle vinduer således at synlige rørføringer til klimanlæg med genindvinding har kunnet undgås. Genbrug af husets trapper og materialer , herunder gulvbrædder og brædder fra loftrum som er anvendt til udskiftning af slidte gulvbrædder og til beklædninger , herunder af vægge på en ny udvendig tagterrasse mod vest. Der har været fokus på brug af bæredygtige materialer , herunder ved udlusning i gulve og døre og vinduer og maling med linoliemaling . Nye skillevægge i værksteds- og kontorområder er udført i sortstål og glas for at understrege husets nye værkstedsaktiviteter, sikre gennemlyste lokaler og samtidig tilpasse sig husets enkle og rå karakter.

Bidrag til omgivelser

Fra at være en nedslidt , tillukket ejendom fremstår den gamle postbygning nu med sin nænsomt istandsatte facade og nyt blådæmpet mansardtag og nye kviste som en værdig ejendom , med en fint indpasset Irma butik i stueetagen med en ny varemodtagelsesbygning tilpasset husets historiske udtryk. Belægninger på alle sider af huset er fornyet og ny beplantning tilføjet mod banen og en ny p-plads tilført udfor nordgavlen . Således har renoveringen af bygningen højnet oplevelsen af nærområdet ved Hellerup Station som er et af de større trafikale knudepunkter i Københavnsområdet , både set fra banen og fra Ryvangs alle . En take-away cafe er på trapperne i bygningens østgavl ud mod forpladsen og i samarbejde med DSB er der planlagt en pladsdannelse udfor husets sydgavl ind mod stationen , begge tiltag der vil gøre området yderligere attraktivt.

Parter bag projektet

Bygherre Domus Projects aps , Domusvej 3, 2930 Klampenborg , ved Jens Peter Bredholt
Arkitekt: Aandahl & Boisen arkitekter , Rigensgade 9f, 1. th , 1316 Kbh K. ved arkitekt Jukka Boisen
Ingeniør: Holse Byggeteknik aps , Skovvej 139B, 2750 Ballerup ved Ingeniør Søren Holse

Yderligere information om projektet

www.aandahlogboisen.dk

Sted

Ryvangs alle 81-83
2100 Hellerup

Fotos: Jukka Boisen , aandahl og boisen arkitekter

Realiseret

2018

Indstillingsår

2020

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2