fbpx

KVUC

Transformation af KVUC

Se mere

KVUC

Transformation af KVUC

Læs projektets egen beskrivelse

Den historiske bygning på Vognmagergade 8, er opbygget af Københavns Belysningsvæsens er en statelige bygning i fem etager, fornemt placeret over for Kongens Have, hvor den udfylder en hel karré.
Bygningen er opført i 1912 og er inspireret af samtidens nationalromantik og i særdeleshed af Københavns Rådhus, der var færdigbygget i 1905. Den er opført som en tung muret kolos i røde teglsten med skiftevis løber- og kopforbandt med glatte fuger, der står på en sokkel af granitskifter og kampesten fundet på byggegrunden.
Noget usædvanligt er gavlene øverst oppe udført i bindingsværk. Indgangene er særligt fremhævet: Mod Vognmagergade er den en stiliseret udgave af Københavns byvåben, hugget i granit, og mod Gothersgade en fint buet portal i murværk.
Da Københavns Belysningsvæsen i 2005 flyttede ud havde bygningen huset forskellige identiteter med forskellige formål, som blandt andet politiskole og hospital – og fra 2007, KVUC. I 2016, var det derfor tid til at KVUC skabte sin egen identitet med fokus på nutidens læringsformer i en bygning præget af mange tidligere ombygninger.

Brugskvalitet

Ved transformationen, er der lagt vægt på at området bindes sammen af en fælles arkitektonisk behandling. Eksisterende buer i murværket er blevet åbnet og store glaspartier og døre binder rummene visuelt sammen. Gulvene i vejledningsrummene er egegulve, og gulvet i forrummene og gangarealerne er belagt med en lys varm marmorflise, der skaber en kontinuitet i hele afdelingen. Gangarealerne er præget af buede glaspartier, afrundede hjørner og cirkulære lamper, der blødgører ankomsten. Vejledningsrummene har et mere retlinet formsprog, i skærme, lydabsorbenter og kontorinventar som balanceres af en varm materialeholdning og lyssætning. Det store forrum gøres lysere, og mere velkommende gennem lyssætning, og nye glasdøre, både til de tilstødende gangarealer og i hovedindgangen. Disse træk tager hånd om kursisten, som er ny eller behøver vejledning under varme indbydende omgivelser, med en uformel atmosfære. Undervisningslokalerne er skolens vigtigste rum. De er kulminationen på forløbet gennem bygningen, fra hoveddøren, gennem gangene, til klasseværelserne. Rummene er istandsat med fokus på akustik, lys og varme. De eksisterende nedhængte lofter er erstattet af et loft, der afslører den eksisterende bygnings smukke kasettelofter, og indarbejder krav til lysforhold, akustikregulering og indeklima i en æstetisk helhed i samspil med den oprindelige bygning. Væggen mod gangene er udformet med en akustikregulerende fyrretræsbeklædning, som er med til at give rummet et varmt og behageligt udtryk.

Eksempelværdi

Den indre omdannelse er blevet udført med respekt for det eksisterende, og har formået at forene nationalromantikkens arkitektoniske greb med nutidens ønsker om en rumorganisering, som åbner sig op og forbinder rummene gennem materiale, lyssætning og indeklima og er herigennem med til at skabe højere kvalitet i indlæringsprocessen. Et sted hvor mennesker mødes og undervisningsformerne fornyes.

Solidt samarbejde

Renoveringsprojektet har i høj grad været en succes ikraft af alle parter på byggesagen. Der har igennem hele forløbet været fælles overensstemmelse i ønsket om at bevare de historiske præg, og samtidig optimere rummene for bedre lysforhold og indeklima.

Parter bag projektet

Bygherre: KVUC
Totalrådgiver: LAARK - Laungaard Arkitekter
Hovedentreprenør Reception: Tømmermester Nikolai Jørgensen
Hovedentreprenør Klasseværelser: Akticon
El-ingeniør: Gert Carstensen
Konstruktionsingeniør: Nikolaj Thymark

Sted

Vognmagergade 8
1120 København

Fotos: Henrik Dons

Realiseret

2018

Indstillingsår

2020

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2