fbpx

Nomineret 2021

SOMMERHUSET ”CAFÉ JORDEN RUNDT”

Genopbygning af modulært byggeri

Se mere

SOMMERHUSET ”CAFÉ JORDEN RUNDT”

Genopbygning af modulært byggeri

Begrundelse for nominering

”Udover at hele huset er eksempel på en stor grad af genanvendelse, ligger der også en interessant bæredygtig eksempelværdi i husets fundament. I stedet for at støbe et fundament af beton, har man skabt et skruefundament. Det er dels en mere bæredygtig løsning, men betyder også, at hvis bygherre en dag vil fjerne huset igen, så kan det faktisk gøres, uden at man egentlig kan se det i det naturskønne område. Fundamentet giver nogle helt andre muligheder for byggeriet.”

”Man bliver blæst bagover af sommerhusets omgivelser og fantastiske udsigt over havet, mens huset emmer af historie, detaljer og arkitektoniske finurligheder. Det har krævet en modig bygherre, der har haft modet og turdet tage chancen for at omdanne en café, de selv har brugt, til et personligt sommerhus. Hatten af for det.” 

(Citater fra Renoverprisens Nomineringsudvalg)

Læs mere om projektet og nomineringsudvalgets begrundelser her.

Læs projektets egen beskrivelse

Projektet er en transformation af den tidligere Café Jorden Rundt ved Svanemøllen på Østerbro til et moderne sommerhus for to familier, der opfylder alle nutidige krav til energi.
Cafeen er tegnet af Kim Utzon i 2001.

Projektet blev startet efter at bygherre havde fået hammerslag på den nedbrudte cafe på Lauritz.com. Den var oprindeligt et modulprojekteret koncept. Huset var et samlesæt, bestående af 16 lige store “lagkagestykker”, inkl. alle faciliteter lige fra toiletter, kølerum og køkken til tilhørende brosten, caféstole og borde til udendørs servering.

Bygningen var en 220 kvm stor træbygning i et plan med zinktag. Facaderne var med træbeklædning på klink, samt varierende størrelser glaspartier.
Huset var et puslespil med ens størrelser, men med meget forskellige brikker. Der var trekanter med fast glas, trekanter med døre og vinduer og trekanter med køkkeninstallationer. Der var højtsiddende vinduer og der var smalle og lavtsiddende vinduer. Der var stykker med brædder og stykker kun med glaspartier. Det var både vores og bygherres ønske at bevare så meget som muligt af den gamle café.

Sammen med bygherren lykkedes det efter nogle uger at få der store puslespil til at gå op. Den nye indretning var på plads.

Huset er disponeret med en entré, med adgang gennem det gamle hoveddørsparti til caféen. Derudover alrum, stue, tre værelser med adgang til bad og toilet – derudover et orangeri. Der er omkring huset udført terrasser med udvalgte kig til havet. Husets indre uderum er en stor cirkulær terrasse, hvor bræddernes mønster understreger husets overordnede cirkulære form.

I samarbejde med en lokal ingeniør blev der fundet en løsning på, hvordan vi på en fornuftig måde kunne fundere huset. Løsningen blev at anvende nogle kæmpe fundamentsskruer, der på nænsom måde blev fæstnet i den lidt skrøbelige skrænt, hvor vi ønskede at placere huset. Dette var, udover at være økonomisk fornuftigt, samtidig en fleksibel løsning, der kunne sikre en nøjagtig og korrekt placering af bæringerne for de mange brikker, der skulle pusles sammen.

Med fundamenterne i jorden og indretningen på plads gik byggeriet i gang. Byggeriet startede, da de store lastbiler flyttede alle delene fra Nordhavnen. Efter ca. 9 måneder var de mange brikker igen samlet til et nyt og lækkert sommerhus for familierne.

Huset er opvarmet med luft-til-vand-system. Huset er under processen blevet efterisoleret, og er i dag energioptimeret således at det kan anvendes gennem hele året.

Parterne bag
Bygherre: Micky Pramming
Arkitekt: Insitu Arkitekter ApS
Ingeniør: Frits Lønfeldt
Entreprenør: HL Byg ApS
Entrepriser: Hovedentreprise

 

Blik for brugerne

Sommerhuset er opført og indrettet af de eksisterende 16 moduler, alle moduler fra den tidligere cafe er brugt i det nye hus, men dog sammensat på en ny måde. Huset er efterisoleret med moderne isolering. Dette gør, at man i de eksisterende konstruktioner kan opfylde nutidige krav til energi. Der er overalt udskiftet glas i de eksisterende vinduesrammer til nye tidsvarende termoglas. Huset er opvarmet med Luft til vand system.

Brugskvalitet

Den nye indretning er udført i tæt samarbejde med huset brugere. Indretningen opfylder kraven fra de to familier til et moderne sommerhus. Der er indrette selvstændige værelser med tilhørende badefaciliteter og skabt fælles opholdsrum og uderum tilpasset til stedets unikke landskab og flotte udsigter.

Bidrag til omgivelser

Husets runde form falder smukt ind i landskabet på stedet. Huset er funderet på skruefundamenter og placere sig derfor som svævende over landskabet.

Eksempelværdi

Huset kan vise, at man trods de øgede energikrav ved at gennemtænke hvorledes man energirenovere en bygning og samtidig bevare den unikke arkitektur.

Solidt samarbejde

Alle beslutninger er taget i tæt samarbejde mellem bygherre, rådgivere og enterprenørene. Entreprenøren har i meget tæt samarbejde med bygherre skabt husets specielle løsninger.

Økonomi og værdiforøgelse

Genanvendelsen af alle konstruktionerne har haft stor økonomisk værdi for bygherre.

Udførelseskvalitet

Alt arbejde i huset er udført i absolut højeste kvalitet. Det gælder materialevalget brugt til indretningen og den håndværksmæssige kvalitet. Der er udvist stor håndværksmæssig kompetance på et højt fagligt niveau. Huset har i kraft af sin runde form stillet særlige krav til især den håndværksmæssige udførelse i forbindelse med de mange tilpasninger af gulve vægge, lofter og har flere steder krævet helt særlige løsninger.

Parter bag projektet

Bygherre: Micky Pramming, Ribesgade 3, 2. sal tv., 2100 Kbh. Ø og Henrik Seifert, Gl. Strandvej 36, 3050 Humlebæk
Arkitekt : Insitu Arkitekter ApS, Skolegade 5, 2. sal, 8000 Aarhus C, Per Hartwig
Ingeniør: Fritz Lønfeldt, Solskrænten 8, 3400 Hillerød

Yderligere information om projektet

http://www.insituarkitekter.dk/

Sted

Dronning Mølle
3120 Dronningmølle

Realiseret

2018

Indstillingsår

2021

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2