fbpx

Kasperskolen

Fra seminarium til specialskole

Se mere

Kasperskolen

Fra seminarium til specialskole

Læs projektets egen beskrivelse

Udfordringen
Udgangspunktet var dobbelt: Tidssvarende rammer til Kasperskolen + byudvikling af Skovlunde.

Kasperskolen er et helhedstilbud for elever med autismespektrumforstyrrelser/ADHD. Det er også et behandlingstilbud for elever med socio-emotionelle vanskeligheder. Et helhedstilbud er et integreret undervisnings- og fritidstilbud. Det vil sige, at eleverne både kan gå i skole og i fx klub på Kasperskolen. Kasperskolens kerneopgave er at give elever med særlige udfordringer et trygt og omsorgsfuldt børneliv med størst mulighed for faglig, social og personlig udvikling.

Skolen har været i Ballerup gennem mange år, men i ikke optimale rammer for undervisningen. Fx var udearealerne med en beliggenhed i centrum af byen af begrænset værdi.

Ballerup Kommunes østlige distrikt, Skovlunde, har været i transformation gennem en årrække. Der er sket en udvikling omkring stationen, der er bygget nye boliger, og der er en omfattende modernisering af butiksområdet ved Ballerup Boulevard i gang. Da UCC fraflyttede sin mangeårige uddannelsesfilial for at samle sine aktiviteter i Carlsbergbyen, blev endnu en komponent føjet til rækken at byudviklingsprojekter. For den nu tidligere seminariebygning er ikke bare stor og centralt beliggende i bydelen, den er også i sig selv et interessant vidnesbyrd om byens udbygning. Det var derfor oplagt at finde en ny anvendelse, der både ville matche stedet og den igangværende proces.

UCC-bygningen er opført i slutningen af 60’erne, tegnet af Fællestegnestuen, til brug for lærerseminarium (oprindeligt kaldet KDAS). Bygningen er meget tidstypisk i sin arkitektur, og den er med sine meget afvekslende rumforløb en attraktiv bygning, der er værd at bevare. Den for nutiden til dels gammeldags, men også charmerende bygning bød på både fordele og ulemper.

Processen
Processen startede med brugerne. Der er tale om en specialskole, hvor undervisningsrummene er indrettet forholdsvis individuelt, så rammerne for undervisningen bedst muligt kan møde elevernes behov. Det var ikke svært at se mulighederne for skolens lærere i den ny bygning. Det stod dog også hurtigt klart, at en del ombygning ville blive nødvendig. UCC-bygningen er i hovedsagen i ét plan, dog med delvis kælder. Dette i modsætning til den bygning, skolen fraflyttede. Udearealerne er større og mere beskyttede, og ikke mindst med direkte adgang mange steder fra. Dette var til stor inspiration for de nye brugere.

Ikke overraskende var der en del faciliteter, der indbød til genbrug. Undervisningsrum, rummelige fællesarealer, gymnastiksal, visse faglokaler. Og dog var der også brug for mange ombygninger, fx opdeling af store undervisningslokaler i mindre rum.

Analysen af bygningen omhandlede også byggeteknikken. Det stor hurtigt klart, at der er tale om en unik bygning rent byggeteknisk set. Vægge og facader er opført af tynde elementer monteret på søjler. Udvendigt var facaderne oprindeligt beklædt med corténstål. Dette blev på et tidspunkt ændret til den nuværende træbeklædning, malet svenskrød. Da der skulle gribes ind i konstruktionerne og andet, blev det mere og mere klart, hvor usædvanlig bygningen faktisk er.

Endelig var der en trist arv fra fortiden i form af elastiske fuger indeholdende pcb. Dette stof har den kedelige egenskab, at det forurener de omgivende byggematerialer. Der blev derfor igangsat et ganske omfattende projekt, alene med det formål at klargøre bygningen.

Løsningen
UCC-bygningen blev delt over på midten, med den sydlige halvdel til skolen (resten til et andet senere byggeprojekt). Her var de mest skoleegnede faciliteter beliggende. Ud over den allerede nævnte gymnastiksal fx, så lå der lige ved siden af en idrætshal.

Indretningen af den færdigombyggede bygning har i meget stort omfang realiseret de brugerdefinerede krav. Således er der ændret en del på rumlighederne indvendigt. Navnlig skiller de to centrale samlingssteder, Ungetorvet og Børnetorvet, sig ud. Disse to steder illustrerer meget godt hvordan nyindretning og bevaring af bygningskonstruktionens betonsøjler er forenet. Lofterne er i stort omfang bibeholdt, igen med en for bygningen karakteristisk inddeling i moduler. Og naturligvis i beton.

Arkitekturens brutalistiske stiltræk er modereret til fordel for tidens egne stiltræk. Orange døre er udgået. Der er kommet glasvægge. Søjler af limtræ er bibeholdt.

Byggeteknikken, der bød på så mange overraskelser, viste sig at gå i spænd med intentionerne. Vinduesfag og vægelementer har kunnet udtages, og i stedet ser vi i dag en række af betonsøjler. Pcb’en er blevet bortsaneret og med den forsvandt mange originale bygningsdele. Døre og vinduer fx. De ville have skullet udskiftes alligevel, så en del overvejelser om bevaring eller ej har givet sig selv.

Udendørs er græsplænerne blevet til legeplads og plads for idræt. Det taler sit tydelige sprog om den nye anvendelse.

Den markante bygning på hjørnet af Bybjergvej og Ejbyvej er kommet ind i en ny epoke. Udefra ligner den sådan set på mange punkter sig selv med sine markante volumener og inddeling i afsnit og grupper. Snart ser man dog, at det nu er en skole, ikke for voksne, men for børn.

Først og fremmest er resultatet blevet en skole, som alle er glade for. Bygningen lever videre med en funktion, der ligger i naturlig forlængelse af dens oprindelige formål. Skovlunde er blevet transformeret nu også her i det sydlige område af bydelen.

Inspirerende ressourcetiltag

Ombygningen af den tidligere UCC-bygning til brug for Kasperskolen var tænkt som - og er endt med at være - et løft for både skolen selv og for lokalområdet. Den karakteristiske bygning er bevaret for eftertiden. Kasperskolen i dag fungerer rigtig godt. Brugerne har taget godt imod projektet fra start til slut. Dette hænger sammen med de særlige pædagogiske behov skolen har. Det er ikke blevet dækket bedre end i dag. Den enestående bygning er stimulerende i sig selv. Den lette adgang til lige at gå udendørs med en eller flere elever har aldrig været lettere. Især skal fremhæves de to torve. Et torv for hver sin aldersgruppe. De er indrettet med netop de faciliteter, der kan være brug for at samles om, eller som ikke kan varetages i selve undervisningslokalerne. Interiøret i dag lyser at afveksling og alle mulige slags rumligheder. Alt sammen noget der understøtter undervisningen.

Levende bygningskultur

Bygningen er unik. Det har været et mål i sig selv at respektere og understrege de kvaliteter arkitekturen kommer med. Det gælder den rigdom af afvekslinger, der er i rumforløbene. Det gælder hele fremtoningen i forhold til nabolaget. Det gælder kik ud i det fri og på tværs indenfor. Det gælder dagslys med panoramavinduer, ovenlys og vinduesbånd mellem forskudte taghøjder. Det gælder detaljer så som limtræssøjler, insitustøbt betonvægge og brostensbelagte atriumgårde som er bevaret. En række sædvanlige moderniseringer i form at efterisolering og opgradering af tekniske installationer har selvfølgelig fundet sted. Bygningen har ikke været lige til at renovere, men den har været en inspiration for alle, dvs. brugere, projektdeltagere i kommunen og blandt rådgiverne samt udførende håndværkere.

Parter bag projektet

Ballerup Kommune; Rørbæk og Møller Arkitekter ApS; Torkil Laursen A/S; Kuben Management; Sweco Danmark A/S; Niras; Søndergaard Nedrivning; Ole Jepsen A/S;

Sted

Ejbyvej 35
2740 Skovlunde

Fotos: Ballerup Kommune

Realiseret

2019

Indstillingsår

2021, 2022, 2023

Anvendelse

Institution

Areal

5.001-20.000 m²