fbpx

Søvilla i pagt med søen ved Silkeborg Langsø

Fra 1941 til 2020 transformation

Se mere

Søvilla i pagt med søen ved Silkeborg Langsø

Fra 1941 til 2020 transformation

Læs projektets egen beskrivelse

At drømme kan blive til virkelighed vidner denne renovering om. Da huset ejere ledte efter en bolig tæt på naturen og søen med sjæl og historie kunne de i denne villa se, drømmen kunne blive til virkelighed, selvom mange rystede på hovedet af dem. En renovering af en murmester villa fra 1941, bygget under krigens hærgen i Danmark, for at bringe den ind i 2020 har taget udgangspunkt i en underspillet tilbygning, der i arkitektur forbinder huset med søen og den oprindelige stil med et moderne udtryk.

Da huset er en ældre dame krævede åbning af hele husets facade mod søen en tæt dialog med arkitekt og ingeniør om design, bæreevne og sammenhæng hele huset rundt udvendig og indvendigt for at skabe en moderne bolig i samspil med natur, sø og oprindelig murmester villa stil fra tidsalderen. Resultatet er et hus, hvor søen og haven er smeltet sammen med huset og med en åbenhed, der har skabt inspiration til at åbne mere op hos andre sø-lod ejere i det ellers lukkede huse og haver langs Langsøen.

Blik for brugerne

Da byggeriet af ejendommen startede i 1941 under krigen hærgen i Europa var materiale valget kraftigt reduceret og det er kommet tydelig frem under renoveringen, at der flere steder i boligen har været svære betingelser. Da huset langsomt blev åbnet op kom tagrør fra søbreden, isolering med tørv og spagnum på et underlag af gamle aviser frem og en historisk renovering ender med at dvæle ved historier og overskrifter som da ”Churchill i Amerika og forhandle med Roosevelt”, ”Tyskerne stå 3 km fra Sebastopols havneindløb”, ”Den 8. engelske armé på retræte ved den ægyptiske grænse”, ”De australske flyvere angriber den japanske invasions flåde” og samtidig blev huset bygget mens smukke klassiske traditioner ramte overskrifterne i aviserne med ”Smukke danske sommer studenterne danser i hvide kjoler om det danske flag". Renoveringen i 2019 tog udgangspunkt i at skabe en bæredygtig bolig og ikke mindst sikre, at materiale fjernet fra boligen har fundet anvendelse i andre boliger ligeledes under renovering. Selvom det har krævet meget extra tid og indsats, er materialer blevet nedbrudt med nænsom hånd, sat til salg og givet væk til andre projekter fra nær og fjern og derved er den bæredygtige renovering ikke blot centreret omkring dette hus men mange andre danske husrenoveringer. Alt inventar, trægulve, vinduer, døre, gamle røde mursten, klinker, fliser, belægninssten og køkken lever nu videre i andre renoverede boliger og alt byggeaffald er fin- sorteret og afleveret til genanvendelse hos Silkeborg Kommune. Bygningen er renoveret med bevarelse af så meget som mulig af de oprindelige bygningsmaterialer men med fokus på at få nyisoleret og energioptimeret boligen. Ved Silkeborg Langsø har Gudenåens breder de senere år udfordret alle sølod ejere med stigende vandstand og oversvømmelser. For at sikre mod fremtidige klimaudvikling er huset blevet sikret mod vand udfordringer både fra grundvandet mod søen samt regnvand med nyetableret afløb, faskiner og vandpumper. Der er etableret gulvvarme og installeret moderne energivenlige varmepumper fra Grundfos, der sikre en optimering af varmeforbruget.

Inspirerende ressourcetiltag

Projektet har leveret en bolig, der genskaber en af Silkeborg Langsø’s oprindelige murmester villaer i en moderne fortolkning. Ejendommen ligger direkte ned til Trækstien og undervejs i både projektet og efterfølgende har der været stor interesse for at drøfte og følge projektet fra daglige gåture langs den historiske Træksti. Husets transformation har berørt mange med kendskab til boligen og får løbende mange rosende ord for en vellykket renovering. Samtidig med renoveringen af huset har haveanlægget ligeledes fået en gennemgribende renovering, hvilket bl.a. betyder en åbning af haven til begge siders naboer, for at skabe en mere naturlig rummelighed. Sammenhængen mellem havens anlæg rundt om huset helt har forandret husets udseende og iflg. Ejendomsvurderingen efterfølgende har dette ligeledes tilført huset en væsentlig værdistigning fordi der er skabt et komplet sammenhæng. At åbne huset og hele omgivelserne op har skabt et helt andet åbent miljø end det, som i mange år har været kendetegnene for Langsøhaverne med lukkede haver uden indkik og forbindelse mellem husene, Trækstien og den smukke sø. Havearkitektens videretegning af husarkitektens ide med at åbne huset op, er viderefortolket for at bringe søen ind i havens design og videre ind i huset, hvor indretningsarkitekten har bygget videre på søens natur tema. Åbningen af hele gavlen med store vinduespartier har muliggjort, at husets beboer lever med søen og naturen inde i huset. Indretningsarkitekten har med farvevalg og møbler skabt en balance mellem det evigt skiftende billede af skoven, søen og himlen inde i rummene samtidig med, at den gamle murmester villa med stuk og højt til loftet fortsat får lov at træde frem. Udnyttelsen af taget på tilbygningen og overdækningen over terrassen har givet mulighed for at skabe en 32 m2 stor tagterrasse med udgang fra 1 salen, hvorved ikke blot søens fulde brede kan ses men ligeledes Silkeborgs Papirtårn, centrum og ikke mindst Regatta Festfyrværkeri kan nydes fra første parket.

Eksempelværdi

Tilbygning og terrasse til huset skaber en moderne forbindelse mellem huset fra 1941 og haven ned mod søen og skaber derved en sammenhæng mellem huset, haven og søen og en naturlig overgang i aktivitet mellem huset og naturen ved søen. Arkitekten har formået at skabe en underspilning af den moderne tilbygning og renovering af ejendommen og bevare murmester udtrykket i huset. Der er med få virkemidler og justeringer af vægge skabt direkte lysgennemfald igennem hele huset, hvilket skaber en åbenhed, som ikke ellers findes i byggestilen fra 1941. At udvikle renoveringsdisciplinen til også at have fokus på genanvendelse af materialer fra renoveringen kræver ekstra tid i processen og i denne renovering har huset ejere brugt ressourcerne på at sikre, at alt ikke blot kom i en container og kørt bort men mulig genanvendelse af materialer i andre renoveringer har haft høj prioritet. Det har skabt mange gode møde med andre danskere, der ligeledes er i gang med boligrenoveringer, når de enten har fået gratis eller for en symbolsk pris har kunne hente byggematerialer fra ejendommen. Som eksempelværdi har denne bolig ved ejerens tætte involvering og indsats sammen med håndværkerne skabt muligheden for at genanvende materialer i bolig og sende materialer videre til andre renoveringer. Dette bør for bæredygtige renoveringer være en del af vejen frem, at genanvendelsen tænkes i bredere forstand og ikke blot centreret omkring den enkelte bolig.

Solidt samarbejde

Renoveringen har fordret samarbejde mellem arkitekt, rådgivende ingeniør, murer, elektriker, tømmer, indretningsarkitekt, projektleder, Silkeborg Kommunes Tekniske Forvaltning, havearkitekt og ikke mindst husets ejere. Det særegne ved dette samarbejde mellem de forskellige faglige elementer involveret i denne renovering og ombygning er, at hver enkelt partner har bygget videre de andres ideer og rådgivet undervejs i at finde brugbare løsninger også i svære situationer, som da hele gavlen mod søen faldt sammen eller da grundvandet stod blot 40 cm under soklen på tilbygningen. Som husejer er rolig, professionel og kompetent rådgivning altafgørende for at få samarbejdet til at fungere i en renovering, der uvilkårlig vil byde på overraskelser. Dette viser projektets resultat kan ske, når der er tid til at finde løsningerne og samarbejde.

Levende bygningskultur

At genskabe og renovere en gammel bygning kræver et unikt fagligt niveau og professionel interesse fra både arkitekt, rådgivere og de håndværkere der er involveret. De skal evne at finde en vej sammen igennem de udfordringer, der løbende opstår, når en bygning fra 1941 skal mødes med moderne byggeteknikker og når præcisionen i mål og proportioner ikke er som forventet. Projektet har haft fokus på, at skabe gode løsninger med brug af nøje udvalgte håndværkere, der alle har fokuseret på, ikke blot at levere arbejdet i meget højt fagligt niveau, men også at indgå i diskussioner og løsningsforslag igennem processen, når de enkelte fagdiscipliner skal finde fælles løsninger for at komme i mål. Efter renoveringen er ejendommen vurderet af Nykredit til en samlet forventet salgsværdi, der er markant højere end samlede pris for køb af ejendommen og renoveringsomkostninger svarende til en +60% stigning af m2 prisen. Der er renoveret totalt 300m2 ejendom i 3 etager indvendig og udvendig. Huset er ikke til salg i øjeblikket og forventes skulle skabe rammen om familie livet ved søen i mange år fremover.

Parter bag projektet

Bygherre Brian og Anna Meyer Poulsen
Arkitekter Ginnerup Arkitekt, Concept Garden og Camilla Rudnicki
Udførende: Jan Dencker og Majlund Smedje.

Sted

Søholt alle 50
8600 Silkeborg

Fotos: Ginnerup Arkitekter og Concept Garden

Realiseret

2020

Indstillingsår

2021, 2022

Jubilæumskategori

Bolig

Areal

1-500m2