fbpx

Søpassagen

Læs projektets egen beskrivelse

Søpassagen er Danmarks første CO2-neutrale andelsboligforening.
Foreningen har gennemført en række miljø- og energitiltag, der er en del af en omfattende renovering i flere etaper med det formål at fremtidssikre ejendommen med afsæt i et miljøbevidst fællesskab.

Ejendommen Søpassagen er i 6 etager med fuld kælder. Ydervæggene er massive teglstensmure og fremstår med gule patinerede mursten og et københavnertag med et relativt lavt loftsrum. Oprindeligt har der været skifer på taget, som senere er udskiftet med eternit(skifer). Etageadskillelser er udført som traditionelle træbjælkelag.
Der var i andelsforeningen en interesse for energiproblematikker – særligt CO2-debatten og der blev i den sammenhæng fremsat forslag på et bestyrelsesmøde om at gøre Søpassagen CO2-neutral. Der viste sig at være opbakning til forslaget til trods for, at det ville betyde en huslejestigning på 11.

Der blev valgte en samarbejdsform, der i daglig tale kaldes ESCO for Energy Service Companies, og som indebærer, at kommunen overdrager ansvaret for både analyse af besparelsesmuligheder, udarbejdelse af energimærker, gennemførelse af energirenoveringer og opfølgning på energibesparelserne til Dansk Energi Management A/S og samarbejdspartnere.

Tiltagene omfatter solceller på taget, bæredygtig strøm fra danske vindmøller, regnvandsopsamling til brug i fællesvaskeri, udskiftning af de gamle termovinduer til støjdæmpende koblede vinduer. Der var også forslag til både facadeisolering på gårdsiden, udskiftning af vinduer og varmegenvinding som ikke blev gennemført.

Kommunen havde særlige krav til solcellerne, som ikke måtte skinne, når de lå på en skrå flade. Andre energimæssige tiltag var lyssensor på lamper i trappeopgangen, udskiftning af alle toiletter samt opsætning af sparearmaturer i alle køkkener og isolering af alle rør i bebyggelsen.

Projektet på Søpassagen blev færdigt i 2013 og A4 Arkitekter og ingeniører var bygherrens rådgiver.

Parter bag projektet

A4 Arkitekter og ingeniører var bygherrens rådgiver.

Sted

Søpassagen
2100 København Ø

Realiseret

2013

Indstillingsår

2015

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2