fbpx

Rækkehusene i Albertslund Syd

Læs projektets egen beskrivelse

Fremtidens rækkehuse står i Albertslund Syd.
550 almene boliger, som er præfabrikeret betonelementbyggeri fra 1960’erne, totalrenoveres til moderne, fremtidssikrede familieboliger.

De første 145 huse står allerede klar, og renoveringen er omfattende. Der er lavet total facaderenovering, nyt tag, ændring fra krybekælder til terrændæk, nye køkkener, nye badeværelser og en glaskarnap, der udvider boligarealet med 8 m2. Herudover etablering af nyt LED-belysningsanlæg, samt etablering af fælles affaldssorteringsøer.
Renoveringen af rækkehusene er en del af en større revitalisering af Albertslund Syd med vision om at være det mest attraktive og moderne boligområde på Københavns Vestegn.

Forud for renoveringen blev der gennemført et projekt, hvor seks rækkehuse blev opført i forskellige energiklasser.
Med udgangspunkt i erfaringerne fra projektet blev de resterende rækkehuse renoveret, med målet om at videreføre de energibesparende elementer.
Energiforbruget for de boliger, der stod færdige primo 2014, er halveret.
De teoretiske udregninger og visioner har vist sig at holde i praksis. Visionerne lykkedes.

Rækkehusenes succesfulde renovering er resultatet af et partnerskab mellem beboerdemokratiet, Albertslund Kommune, rådgivere, entreprenører, og boligorganisationernes administration.
Beboerne har haft stor indflydelse på renoveringsprojektet gennem følgegrupper, fokusgrupper, workshops og studieture.
En sag, der har vist sig vigtig for alle parter, er uddannelse af unge. Et frivilligt partnerskab med entreprenør har sikret, at 70 unge har været igennem et kortere eller længere forløb på byggepladsen, som praktikanter eller lærlinge.

Beboerne har udover stor indflydelse på den overordnede renovering også haft indflydelse på udformning af deres egne hjem.
Gennem et omfattende tilvalgskatalog, har beboerne haft mulighed for individuelt at sætte præg på deres egne boliger, som f.eks. rumdisponering på første sal, og valg af vinduestyper.

Parter bag projektet

Bygherre: Vridsløselille Andelsboligforening & Albertslund Boligselskab v. BO-VEST. Bygherrerådgiver: Wissenberg Entreprenør: MT Højgaard

Yderligere information om projektet

http://masterplansyd.dk

Sted

Albertslund Syd

Realiseret

2014

Indstillingsår

2015

Anvendelse

Bolig

Areal