fbpx

Søndervangen

Læs projektets egen beskrivelse

Søndervangen er opført i 1966 som et tidligt eksempel på elementbyggeri med skillevægge og dæk støbt på stedet, hvorpå præfabrikerede facadeelementer er ophængt. Bebyggelsen er udlagt som 8 stænger i 3 etager. Stængerne er båndet sammen to og to med mellembygninger i 2 etager. Bebyggelsen indeholdt oprindeligt 156 boliger i varierende størrelser med 1 – 4 rum. Gennem sammenlægning af mindre 1-rums boliger er der i dag i alt 144 boliger i bebyggelsen.

Som led i en større renovering har der været særligt fokus på energiforbrug, indeklima og tilgængelighed. Der udført efterisolering af tag og facader samt foretaget fuld vinduesudskiftning. På alle tagflader er der udført solceller til bebyggelsens drift. I boligerne er der desuden etableret mekanisk, balanceret ventilation.

For at øge tilgængeligheden i bebyggelsen er friarealer bearbejdet til fuld niveaufrihed. Desuden er der i 8 opgange etableret i alt 48 tilgængelige boliger med ny elevator, og boliger indrettet med øget tilgængelighed for bl.a. kørestolsbrugere. Alle 144 boliger er desuden forsynet med ny og større, glasinddækket altan.

Samarbejde
Den tætte dialog med beboerne har været spændende og meget givende i alle faser: Helhedsplan, projektering og udførelse. Der har været stor fokus på information omkring projektet internt i bebyggelsen. Bl.a. gennem løbende afholdelse af studieture, stormøder og opgangsmøder. Desuden har projektet haft sit eget nyhedsbrev og egen hjemmeside. Under udførelsen hvor 96 lejligheder ikke har været genhuset, har der derudover været mulighed for at kontakte byggeledelse og rådgivere i ”Åben skurvogn” 2 gange ugentligt.

Bidrag til omgivelserne
Omlægning af udearealer og større tilgængelighed samt nye facader og vinduer på bebyggelsen har givet hele området et visuelt løft. Samtidig har tilgængelighedsprojektet givet mulighed for flere beboere at blive boende i området. Også når man bliver udfordret på tilgængeligheden

Blik for brugerne

Det har været målet at energirenovere efter best practice indenfor de økonomiske og fysiske rammer. Supplerende har der været fokus på aktive energitiltag som solceller samt genanvendelse ved bl.a. opsamling af regnvand til brug i fællesvaskeri.

Brugskvalitet

Alle boliger har opnået et væsentligt bedre indeklima og et mindre varmetab samt større tilgængelighed og bedre udvendige opholdsarealer. De 48 nye tilgængelige boliger har desuden fået helt nye overflader i alle rum.

Bidrag til omgivelser

Omlægning af udearealer og større tilgængelighed samt nye facader og vinduer på bebyggelsen har givet hele området et visuelt løft. Samtidig har tilgængelighedsprojektet givet mulighed for flere beboere at blive boende i området.

Eksempelværdi

Renoveringen har givet et arkitektonisk løft til bebyggelsens lidt slidte præg fra opførelsesårene. Dette har desuden løst et antal bygningsfysiske udfordringer med bl.a. afskalling af betonelementer og kuldebroer i lejlighederne.

Solidt samarbejde

Fokus på information omkring projektet internt i bebyggelsen. Bl.a. gennem løbende afholdelse af studieture, stormøder og opgangsmøder. Projektet har haft eget nyhedsbrev og hjemmeside. Under udførelsen "åben skurvogn" 2 gange ugentligt.

Økonomi og værdiforøgelse

Værdiforøgelsen skal ses i lyset af bygherres ønske om at kunne tilbyde tidsvarende og gode almennyttige boliger. Med renoveringen er der skabt et varieret boligudbud i bebyggelsen.

Udførelseskvalitet

Der har været stor fokus på udførelseskvaliteten og løbende udførelse af prøve- og referencefelter. I kraft af de mange gentagelser i byggeriet har det været vigtigt at få detaljerne løst i et referencefelt inden udførelse på 144 lejligheder.

Parter bag projektet

Bygherre: Alboa
Arkitekt: SAHL Arkitekter
Ingeniør: DAI
Landskabsarkitekt: Arkplan
Entreprenør: Dansk Boligbyg

Sted


Viby J

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2