fbpx

Akademisk Arkitektforening

Læs projektets egen beskrivelse

Fransk Reformert Præstegård opført 1730-32 ved bygmester Philip de Lange (fra 1965 Musikhistorisk Museum) danner nu rammen om Akademisk Arkitektforenings aktiviteter.

Med renoveringen er indretningen af den fredede bygning optimeret i forhold til ønsket om større åbenhed over for både medlemmer og andre interesserede. Øget fokus på dansk arkitektur også internationalt har medført behov for lokaler, der kan facilitere såvel sekretariatsfunktioner som mindre udstillinger, afholdelse af møder og debatter og andre større, dialogskabende arrangementer.

Vicedirektør Annette Blegvad skrev på foreningens hjemmeside:’ Vi mener ikke at genanvendelse af ældre huse hverken behøver at være støvet eller tilbageskuende, tværtimod tænker vi, at flytningen giver os rig mulighed for at udfolde Arkitektforeningen på en ny måde i et hus, der giver nogle helt andre rammer. Arkitektforeningens domicil skal i bred forstand afspejle foreningens mål og sætte dagsordenen og vi mener bestemt, at vi kan medvirke til at sætte en vigtig dagsorden, der viser, hvordan eksisterende og fredede bygninger med fordel kan udnyttes og genanvendes til nye og moderne formål. Vi håber meget, at placeringen i centrum, nærheden til mange af de andre interessenter og til offentlig transport kan medvirke til at huset kan blive et åbent, inviterende og levende sted for både medlemmer og et interesseret publikum i øvrigt.’ Samspillet mellem arkitektonisk fortid og nutid anvendes altså her 1:1 – et laboratorium for studie og innovation i disciplinen transformation.

Renoveringen omfatter ny rumdisponering, varmeforsyning, kloakering og ventilation, elevator og lift (dispensation fra gældende regler og Arbejdstilsyn), plankegulve og indfarvet betongulv i kælder og foyer, ny skjult el-og vvsinstallationsføring under gulve og i vægpaneler, efterisolering af tag og oplægning af glaserede tegl, tagrender, skotrender og kvistinddækninger i kobber, genetablering af oprindelige vinduesåbninger i gårdfacader, vinduer med enkeltlag energiglas og forsatsrammer med 3 mm energiglas, nyt portparti ved ankomsten og omfattende malerarbejder på vægge, lofter og træværk også i forbindelse med montering af stofbeklædte vægelementer.

Blik for brugerne

Taget er efterisoleret og nye tegl oplagt; vinduer er overalt isat enkeltlags-energiglas og forsynet med forsatsrammer. Valget af sortglaserede tegl frem for røde har også baggrund i arkitekt Jens Christian Warmings studier af husets taksationshistorie, hvoraf det fremgår, at taget, da det første gang beskrives i detaljer i 1801, er belagt med sorte tegl.

Brugskvalitet

Med den nye rumdisponering er der med den multianvendelige foyer fokuseret på optimale muligheder for videndeling, samvær og tilgængelighed. Den besøgende kan opleve, lære af og lade sig inspirere af et arkitekturhistorisk og typologisk betydningsfuldt hus, som med en egen skønhed og genius loci påvirker krop og sanser.

Eksempelværdi

Processen omkring ny rumdisponering og især omkring etableringen af niveaufri adgang og elevator i den fredede ejendom er forløbet positiv og udbytterig på grundlag af beslutningen om at inddrage de relevante parter i processen fra allerførste færd og i de absolut indledende faser af arbejdet. Et inkluderende samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, Arbejdstilsynet, Hovedstadens Beredskab mfl har medvirket til en smidig og eksemplarisk proces.

Udførelseskvalitet

Der er ved renoveringen lagt vægt på valg af materialer og løsninger, som patinerer, ældes og nedbrydes i samme takt. Hermed forlænges overfladers og konstruktioners levetid, vedligeholdelsesproces og -økonomi optimeres og bygningshistorisk såvel som ejendoms- og arkitektonisk værdi sikres.

Parter bag projektet

Karberghus A/S, Akademisk Arkitektforening, Slots- og Kulturstyrelsen, Ole Hagen Arkitekter A/S, D&N A/S Rådgivende ingeniørfirma F.R.I.; udført i fagentrepriser

Sted

Åbenrå 34
1124 København K

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2