fbpx

GÅRDHAVEHUSE I ALBERTSLUND SYD

Storskala renovering med høj grad af beboerinvolvering og individuelle løsninger.

Se mere

GÅRDHAVEHUSE I ALBERTSLUND SYD

Storskala renovering med høj grad af beboerinvolvering og individuelle løsninger.

Læs projektets egen beskrivelse

I 2019 står de første 500 gårdhuse klar i Albertslund Syd. 500 almene boliger, som er præfabrikeret betonelementbyggeri fra 1960’erne, er totalrenoveret til moderne, fremtidssikrede familieboliger. Hver bolig er unik, for beboerne har selv valgt præcis, hvordan deres hjem skal se ud.

Gårdhusene hører til generationen af tæt-lav storskalabebyggelser, som skød op i forstæderne i 1960’erne. Et industrialiseret og ensartet byggeri i en teknisk kvalitet efter datidens byggestandarder. Datidens valg af konstruktioner, materialer og byggemetoder betyder, at mange af boligerne var slidte og led under dårligt indeklima og stort varmeforbrug.

Renoveringen har derfor været omfattende. Der er blevet støbt nye terrændæk, etableret nye vægge, badeværelser, køkkener, vinduer, døre, gulve og brugsvand- og elinstallationer. Der er desuden etableret ny ventilation med varmegenvinding og fælles LED-belysning. Det er kun de tunge ydervægge og taget, som er bevaret i de oprindelige huse. Renoveringen giver beboerne et betydeligt bedre indeklima.

Beboerne har haft stor indflydelse på renoveringsprojektet gennem følgegrupper, fokusgrupper og workshops. Beboerne har udover stor indflydelse på den overordnede renovering også haft indflydelse på udformning af deres egne hjem. Gennem et omfattende tilvalgskatalog, har beboerne haft mulighed for individuelt at sætte præg på deres egne boliger eksempelvis har de selv valgt planløsning, gulve, køkkenelementer og meget mere.

Renoveringen af gårdhusene er en del af en større revitalisering af hele af Albertslund Syd med vision om at være det mest attraktive og moderne boligområde på Københavns Vestegn.

Blik for brugerne

Der forventes et lavere energiforbrug på grund af de nye terrændæk, de nye vinduer, døre og de nye de lette facader på havesiden. Der er desuden etableret ny ventilation med varmegenvinding og fælles LED-belysning.

Brugskvalitet

I renoveringen har beboerne haft mulighed for individuelt at vælge en lang række tilvalg efter reglerne om kollektiv råderet. Beboerne har haft en særlig mulighed for at kunne vælge alt fra et digitalt tilvalgskatalog, som har fungeret som en webshop. Her har de efter et besøg i prøveboligerne, kunne udvælge de tiltag, som de kunne tænke i deres bolig. De har kunnet vælge imellem forskellige planløsninger og selv bestemme gulvopbygning, placering af vægge og installationer, så boligerne kan tilpasses i takt med deres ændrede behov. Med andre ord får de en fleksibel fremtidssikret bolig. Der er både gratis tilvalg og tilkøbsmuligheder, som betales af over huslejen. I alt en langt mere nutidig og funktionel bolig .

Bidrag til omgivelser

Projektet bidrager i høj grad til et samlet løft af boligområdet Albertslund Syd med i alt 2200 boliger, der omfatter etagehuse, rækkehuse og gårdhuse. Renovering af etagehusene blev afsluttet i 2009. Renovering af rækkehusene blev afsluttet i 2015. Renoveringen af de første 500 gårdhuse blev færdige i 2019, mens renoveringen af de sidste 500 gårdhuse påbegyndes ultimo 2019. Boligerne er renoveret, så de lever op til nutidens boligstandard, og hele bydelen har opnået et betragteligt kvalitetsløft

Eksempelværdi

For at sikre det bedste vurderingsgrundlag i udvælgelsen af den rigtige renoveringsmodel er projektet indledt med renovering af syv prøvehuse. Disse har været omdrejningspunkt for beboerdialog, bæredygtighedsstrategi, forsøg med forskellige tekniske energibesparende foranstaltninger, totaløkonomiske vurderinger og arkitektoniske løsninger. Projektet er et eksempel på, hvordan man kan integrere udviklings- og demonstrationsprojekter i projektudviklingen. For at kunne sikre en moderat husleje, har det almene boligbyggeri været kendetegnet ved en høj grad af ensartethed. Sådan er det ikke i Albertslund Syd. I gårdhusene har der været plads til individuelle løsninger. Renoveringen er et eksempel på storskala renovering med et utal af individuelle løsninger. Renoveringen har krævet en helt særlig koordinerende genhusningsindsats, hvor 500 familier er blevet genhuset i nærområdet for at undgå flest mulig gener for de berørte familier. Renoveringen er derfor også et eksempel på, hvordan man kan løse genhusningsudfordringerne lokalt gennem en stærk koordinering i udlejningsafdelingen.

Solidt samarbejde

Projektet er udviklet i et innovativt samarbejde med mellem mange interessenter. Udover samarbejde med tekniske rådgivere og entreprenører, har der været inddragelse af beboere, tæt samarbejde med beboerdemokratiet, Albertslund Kommune og Albertslund Forsyning.

Økonomi og værdiforøgelse

Det er en meget omfattende renovering som følge af renoveringsstøtteordningen i Landsbyggefonden kunne gennemføres med en huslejestigning på ca. 2000-2.300 kr. pr. måned, så huslejen i dag er på ca. 7.800 kr-8.800 kr. pr. måned for et totalrenoveret gårdhus på hhv. 93- og 108 m2 med have.

Parter bag projektet

Bygherre: BO-Vest, Boligsamarbejdet på Vestegnen, Albertslund Boligselskab. Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten ApS. Ingeniør: Wissenberg A/S Rådgivende Ingeniører. Entreprenør: NCC Danmark A/S.

Yderligere information om projektet

www.masterplansyd.dk

Sted

Lærkens Kvarter i Albertslund Syd
2620 Albertslund

Fotos: Foto: NCC og Vandkunsten.

Realiseret

2018

Indstillingsår

2019, 2020, 2021, 2023

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2