fbpx

Skoleparken, Hillerød

Almene boliger i Hillerød

Se mere

Skoleparken, Hillerød

Almene boliger i Hillerød

Læs projektets egen beskrivelse

Skoleparken, som er et alment boligområde centralt placeret i Hillerød, har gennemgået en omfattende helhedsorienteret og fremtidssikret renovering. Bebyggelsen er et klassisk blokbyggeri med lange grå monotone facader, opført i 1959 -1967, og bestående af i alt 426 boliger fordelt på 1 – 4 rums boliger. Renoveringen af bebyggelsen indeholder etablering af ventilation i alle boliger, nye vinduer, nyt tag, nyt køkken og i enkelte boliger også nyt bad, samt ny klimaskærm, udearealer og ankomstpartier. Installationer for vand, varme og kloak er også blevet udskiftet.

De tidligere midtfor boliger er blevet inddraget til etablering af tilgængelighedsboliger. Alle renoverede boliger har fået bedre muligheder for lys og luft, idet de nu 396 boliger enten har adgang til lille have, har fransk altan eller ny altan. De tidligere indeliggende altaner er erstattet med en ny funktionel skrå altan, der er 4 m2 større end den oprindelige. De skrå altaner skaber et fornyet og flot indtryk af facaden. For et bedre indeklima er der i boligerne blevet etableret balanceret ventilation med varmegenvinding.

De nye imødekommende ankomstpartier, det fine murværk, de forandrede udearealer, og ikke mindst det nye fælleshus har skabt en forvandling af Skoleparken, så bebyggelsen ikke er til at kende.

Fra de triste grå betonfacader og de uinspirerende og triste udearealer, der lå som en lang flad plade imellem de parallelle bygninger, er Skoleparken i dag forvandlet til et levende og attraktivt boligområde med et nyt udseende og karakter, der har et mere moderne udtryk. Udearealerne har fået et løft, så der nu er sammenhæng i det langstrakte forløb fra den ene ende af bebyggelsen til den anden. Bearbejdning af terrænet giver adgang til tilgængelighedsboligerne, der er etableret i stueboligerne. De nye altaner har givet et voldsomt løft til dels facadeudtrykket og dels til boligen, idet der kommer langt mere lys ind. Brugsværdien af altanerne er blevet væsentligt forbedret, da de i dag er mere rumlige, lyse og vender sig på skråt, så der ikke er indkigsgener.

Centralt for renoveringen var opførelsen af et nyt fælleshus, som fremskudt arbejde, inden renoveringen af blokkene startede. Fælleshuset har været omdrejningspunktet for beboerne og samlingspunkt vedrørende alt, hvad der har haft med renoveringen at gøre. Således har fælleshuset været stedet, der er blevet brugt til møder, og hvor beboerne kunne gå til, hvis larmen blev for meget, hvis man havde spørgsmål om renoveringen og genhusning, samt stedet at møde naboerne. Der blev meget tidligt etableret et midlertidigt landskab omkring fælleshuset, så beboerne have en fornemmelse af, at alt omkring ’ørene på dem’ ikke var renovering.

Yderligere information om projektet:

https://boligselskabetnordsjaelland.dk/afdelinger/skoleparken/helhedsplan-for-skoleparken/

https://dk.ramboll.com/projects/rdk/skoleparken

https://www.aogk.dk/projekt/skoleparken/

Brugskvalitet

Ud over det ’generelle’ løft til boligerne, samt det langt bedre indeklima, som renoveringen har bibragt, har især de fine og rumlige altaner givet en ekstra kvalitet til boligen. Boligudbuddet er blevet mere varieret med tilgængelighedsboliger og elevator, og alle boliger har fået en markant bedre bokvalitet for beboerne. Landskabet og fælleshuset skaber nu de bedste rammer for at styrke og understøtte fællesskabet og det gode naboskab i afdelingen. Renoveringen har skabt et helt nyt Skoleparken til glæde for både beboere og området generelt.

Eksempelværdi

Inden renoveringen af Skoleparken fremstod både boliger og udearealer som slidte og triste – og det lange stræk af udearealer var præget af stor monotoni med diffuse niveauforskellige ved ankomstområderne. Eksemplet viser, at renovering og omdannelse af de fællesarealer, som er karakteristisk for mange almene boligområder, har givet et kæmpe løft til området, og ikke kun for beboerne, men også for naboerne i lokalområdet, der roser den kæmpe forvandling, der er sket. Midlertidige tiltag i de langstrakte udearealer, har medvirket til at skabe ejerskab og fællesskab blandt beboerne under renoveringen. Opførelsen af fælleshuset inden renoveringen startede har givet stor værdi for beboerne. De skrå altaner har givet en væsentlig forbedring til boligerne, samt bidraget til – sammen med de varme mursten – et helt andet facadeudtryk, der helt har forandret og transformeret bebyggelsen.

Solidt samarbejde

Der har igennem hele forløbet været et meget tæt samarbejde mellem Byggeudvalget, bestående af repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen, samt projektleder fra bygherre, rådgiver og ikke mindst genhusningskoordinatoren, der har haft en vigtig rolle igennem hele forløbet. God kommunikation og formidling, samt en tæt møderække i et koordineringsudvalg har medvirket til, at genhusning af alle beboere og renoveringen er forløbet smidigt.

Parter bag projektet

Rambøll Arkitektur og Integreret design, Boligselskabet Nordsjælland og Boligkontoret Danmark, Adserballe og Knudsen, Zencon og Vida Byg

Yderligere information om projektet

https://boligselskabetnordsjaelland.dk/afdelinger/skoleparken/helhedsplan-for-skoleparken/

Sted

Hillerødsholmsalle nr. 17-137
3400 Hillerød

Fotos: Rambøll Arkitektur og Integreret design

Realiseret

2018

Indstillingsår

2019, 2020

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2