fbpx

Skolen på Kastelsvej

Læs projektets egen beskrivelse

Folkeskolen er en af grundstenene i det danske velfærdssamfund. Heldagsskole og inklusionspolitik kalder på en nytænkning af dagens skole, hvor renovering og udbygning ikke kun kræver arkitektoniske og tekniske færdigheder, men også indlevelse i særlige brugerbehov, overblik og logistisk snilde. I sammenlægningen af Specialskolen SPK – Skolen på Kastelsvej for Døve og Hørehæmmede og Langelinieskolen er renoveringen ikke kun en klassisk opgradering af indeklima og undervisningsforhold, men en forbilledlig sammensmeltning to skolekulturer til et nyt, universelt læringsmiljø med integreret fritidshjem og klub for børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne – til gavn for alle.
Der er arbejdet med at opnå en enkel og klar disponering med alle klasser samlet i årgange, med mulighed for undervisning i klasserne enkeltvis og på tværs af årgang og klassetrin. SPK er blevet en integreret del af den sammenlagte skole med moderne lydanlæg, der giver hørehæmmede børn med CI-implantat mulighed for at følge almindelig undervisning.
Der er foretaget omfattende ombygninger og opretning af de eksisterende bevaringsværdige bygninger, herunder renovering af eksisterende blyholdige vinduer samt opgradering af tekniske installationer. Alle byggearbejder er gennemført med skolen i fuldt brug på baggrund af nøje arbejds- og rokadeplaner.
Formsproget er bevidst tidløst og moderne med en stor indføling i stedet, der respekterer det oprindelige miljø og de histpriske bygninger.
En del af opgaven været en tilpasning til den nye aldersopdelte funktion, hvor de yngste og mellemste klassetrin befinder sig på netop denne matrikel.
Udover at danne ramme omkring de aktive pusterum i dagligdagen,er udearealerne en del af det generelle læringsmiljø. Det eksisterende haveanlæg på Kastelsvej er helt unikt med kolossale træer og smuk beplantning og det har været af stor vigtighed for rådgivergruppen at bevare den grønne oase og samspillet med bygningerne.

Blik for brugerne

Omfattende generel opgradering med bl.a. renovering af eksisterende klimaskærm inkl. merisolering af tag og nye energiruder. Derudover udskiftning til energibesparende lysarmaturer, vandbesparende armaturer. Social bæredygtighed med maksimal inklusion.

Brugskvalitet

Universel udformning og specialkrav til tekniske asoekter er kommet alle til gavn. Bl.a. har udformningen til børnene med særlige behov medført et øget fokus på tilgængelighed, særlig dæmpning af ventilationsstøj og el, som ellers påvirker høreapparater.

Bidrag til omgivelser

Der har været et fokus på at skabe et respektfyldt men nutidigt udtryk, hvor den kvartcirkulære udbygning med sin form tager hensyn til det eksisterende anlæg. Det oprindelige havemiljø, som om eftermiddagen åbner for alle, er bevaret som byoase.

Eksempelværdi

Skolen på Kastelsvej er et foregangseksempel på hvordan tekniske og arkitektoniske greb i praksis kan understøtte et inkluderende læringsfællesskab og bidrage til fremtidens mangfoldige folkeskole.

Solidt samarbejde

Der har været tæt samarbejde med skole og personale, for at skabe en fælles forståelse for de to skolers forskellige kulturer og inklusionen. Inddragelsesforløbet er fortsat og detaljeret igennem en lang række arbejdsgruppemøder og workshops.

Økonomi og værdiforøgelse

På en skole, hvor det daglige pædagogiske arbejde er præget af uforudsigelighed og forudsætter indsigt og fleksibilitet hos pædagogerne har rådgiverteamets indlevelse og gennemtænkte løsninger skabt stor værdi for både det pædagogiske arbejde og eleverne.

Udførelseskvalitet

Sammenlægningen af to skoler med inklusion af specialelever har stillet store krav til teknik. Brugere, arkitekter og ingeniører har i fællesskab skabt smukke, fleksible og holdbare løsninger, hvor de tekniske løsninger er fuldt arkitektonisk integreret.

Parter bag projektet

Totalrådgiver: NOVA5 arkitekter as
Bygherre: Københavns Kommune, Københavns Ejendomme (KEjd)
Landskab: Thing Brandt
Ingeniør: Wissenberg A/S
Entreprenør: Anker Hansen & Co. A/S

Sted

Kastelsvej 58
2100 København Ø

Realiseret

2014

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Institution

Areal

5.001-20.000m2