fbpx

Skibshandlen

Læs projektets egen beskrivelse

I restaureringen af den gamle Skibshandel på havnen i Vejle mødes det historiske og det moderne.

Ejendommen er oprindeligt en beboelsesejendom bygget til Skibsreder Carl Hansen i 1887. I 1931 blev bygningen indrettet med skibsproviantering i stueetagen. I dag ejes og anvendes ejendommen af et investeringsselskab. Stueetagen og kælderen fungerer fortsat som butik, mens de to øvrige etager er indrettet til kontor.

Hovedudfordringen i projektforløbet lå i at fastholde husets oprindelige karakter – og samtidig fremtidssikre bygningen funktionelt, byggeteknisk og æstetisk.

Den østlige facade ved Havnepladsen er karakteriseret af genindførte oprindelige elementer i form af søjler samt ornamenterede gesimser og vinduesbrystninger. De originale mursten og glaserede klinker er bevaret og restaureret, så farverne igen fremstår klare og changerende. Mod gårdrummet indføres en række nutidige tilføjelser i form af et markant – men enkelt – indgangsparti samt en ny glaskarnap på gavlen.

Det historiske og ornamenterede eksteriør kontrasteres af interiørets enkle linjer. De oprindelige mure står i interiøret som blotlagte rå mursten, mens de nye vægge fremstår hvide og skarpskårne.

Skibshandlen indeholder udover butikslokaler blandt andet et bibliotek, kontor- og mødefaciliteter, lounge- og opholdsarealer. Et nyt trapperum forbinder de tre plan. De håndværkstekniske detaljer på facaden spejles af den udførelsesmæssige kvalitet i interiørets specialbyggede inventar. Kontrasten fra det tidligere tørreloft til den nyindrettede loftsetage er markant.

Brugskvalitet

Særligt har gårdrummet og loungeområdet på loftetagen stor rekreativ værdi for virksomheden. Bygherres værdisæt og løfte om ansvarlighed, dedikation og et højt ambitionsniveau er direkte aflæseligt i arkitekturen og interiørets underspillede elegance.

Eksempelværdi

Transformationen af Skibshandlen eksemplificerer det usentimentale møde mellem et historisk ydre og et moderne indre. Projektet eksemplificerer, hvordan en historisk ejendoms unikke karakter understreges, når nye elementer introduceres.

Udførelseskvalitet

Fra dag ét i designfasen og igennem hele projekterings- og byggeperioden har rådgivere og håndværkere haft fokus på detaljerne. Østfacaden er restaureret med respekt for bygningens historie– og der er i interiøret satset på kvalitet i design og udførelse

Parter bag projektet

Arkitekt - RAVN Arkitektur
Ingeniør – Hundsbæk & Henriksen
Bygherre – Kirk & Thorsen Investeringsselskab
Entreprenør – Ove Larsen

Yderligere information om projektet

http://ravnarkitektur.dk/cases/skibshandlen/

Sted

Toldvagten 2
7100 Vejle

Nomineret 2017

Realiseret

2014

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2