fbpx

Siljangade

FRA NEDSLIDT INDUSTRI TIL CO-WORKING OG CO-LIVING SPACE

Se mere

Siljangade

FRA NEDSLIDT INDUSTRI TIL CO-WORKING OG CO-LIVING SPACE

Se flere af projektets billeder

Realiseret

2021

Indstillingsår

2023

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2

Læs projektets egen beskrivelse

Fra nedslidt industri til co-working og co-living space. NREP, Juul Frost Arkitekter, JÖNSSON A/S og MOE har transformeret Siljangade til et kreativt miljø for små, lokale virksomheder, start-ups og iværksættere.

Siljangade 8 er opført i 1968 og tegnet af arkitekt Jørgen Schneider-Meyer som kontor, lager og ekspedition for Danske Boghandleres Kommissionsanstalt. NREP, Juul Frost Arkitekter, JÖNSSON A/S og MOE har i tæt samarbejde transformeret bygningen til et nyt co-working og co-living fællesskab: Et sted, hvor de rå rammer tilbyder en ny måde at bo på i en ny kombination mellem privatliv, erhvervsliv og fællesskab.

Transformationen omfatter 138 erhvervsboliger, fra 48 til 86 m2, fordelt på fire etager. Det enkelte lejemål kan både fungere som bolig og arbejdsplads, eller en kombination af begge dele – og har eget køkken og bad.

Arkitekturen understøtter ambitionen bag den ’kreative zone’ som bygningen er placeret i. (Københavns kreative zoner skal udvikles som blandede erhvervsområder med mindre, håndværksprægede virksomheder og værksteder, studier, atelierer og lignende. Disse erhvervsområder udgør vigtige vækstmiljøer.) Bygningen er udviklet som et mødested, der understøtter nye samarbejdsformer, synergi og vidensdeling. Et delt stueplan med fælles funktioner skaber rammer om udveksling mellem husets brugere og beboere – og omverdenen. Den åbne stueetage skaber synlighed omkring husets forskellige aktiviteter.

Realiseringen af projektet har budt to store udfordringer:

Projektet har krævet en langvarig, tæt dialog mellem projektgruppe og myndighederne for at tilvejebringe et format som kombinerer bolig og arbejdsfunktion i samme enhed – en type projekter, der ikke findes meget præcedens for på dansk jord og i de danske kommuner.

At realisere projektets vision indenfor rammerne af eksisterende bygningsstruktur og stram økonomi har krævet et stort engagement fra bygherre og en tæt dialog med rådgiverne.
Det realiserede projekt er vores bud på hvordan en bygnings egen historie og struktur fastholdes og tilfører egne kvaliteter til nye brugere. Samtidig har genbrugen og transformationen af den eksisterende konstruktion sparet ca. 80% CO2.

Energikrav og bæredygtighed

Transformationen af Siljangade genbruger det eksisterende råhus, der udgør ca. 80% af bygningens CO2 aftryk – En tilgang, der medfører en stor reduktion i bygningens klimaaftryk. Ombygningens rå karakter med bevaring af mange eksisterende konstruktioner og overflader bidrager til at reducere projektets ressourceforbrug og økonomi.

Brugskvalitet og bidrag til omgivelserne

Siljangade ligger i en af Københavns ni kreative zoner. Områder, der skal tilbyde attraktive lokaliseringsmuligheder for kreative virksomheder, der ønsker fleksible og økonomisk overkommelige lejemål. Den tidligere bog-distributionscentral er transformeret under visionen om ”Synergi, Samarbejde og Synlighed” og skal medvirke til at revitalisere bydelen lige overfor Kløvermarken. Siljangade er et eksempel på det, man kalder for ”Urban Akupunktur” - Byggeriet skal tilføre ny energi til lokalområdet og bidrage til hele bydelens positive udvikling. Etableringen af åbne og tilgængelige fællesfaciliteter øger udveksling og samspil med de nære omgivelser og naboer – derved bidrager bygningen det sociale liv i og omkring Siljangade. Bygningen er designet med en række fællesfunktioner, der skaber rammer om sociale og faglige fællesskaber. De omfatter både co-working område, fitnesscenter, tagterrasse, lounge, mødelokaler, kælderparkering og fælles spiseri. Siljangade har ansat en communitymanager, der faciliterer fællesaktiviteter og skabelsen af nye netværk. Spiseriet på Siljangade er et socialt og miljøbevidst spisested, der er åbent for alle og bl.a. får råvarer fra Siljangades egne ’urbane farm’, Nabo Farm. Der er lagt vægt på at bevare bygningens rå atmosfære og skabe en helstøbt oplevelse på tværs af gårdrum, fællesrum og det enkelte studio, hvor den rå beton, materialer og farveholdning går konsistent igen.

Eksempelværdi

Projektets primære vision er at tilbyde et nyt format for boliger, primært henvendt til unge mennesker som kan reducere deres omkostninger ved at samle deres udgifter til bolig og erhverv i en samlet løsning. Et relevant alternativ i et marked som er stigende sværere tilgængeligt for unge. Det er en model som allerede tilbydes i mange andre lande, men som er ny i Danmark. For iværksættere, selvstændige og nystartede virksomheder smelter arbejdsliv og fritid sammen: Det kalder på arbejdspladser af en anden karakter og lige så boliger. Siljangade er et tilbud, hvor de kreative aktører ikke skal trækkes med en dobbelthusleje, så de kan koncentrere sig om det de er bedst til og det de brænder for: Deres virksomheder og projekter. Siljangade viser vejen mod nye deleøkonomiske modeller, hvor vi bor mindre og deler mere. Og er et eksempel på opgøret med de klassiske bolig- og kontorbygningers faste grænser, der adskiller virksomheder fra hinanden og fra boliger – Her er tænkt og tegnet på tværs af bolig og arbejdsplads!

Samarbejde

Da projektet har bevæget sig ud i ukendt terræn, har det båret præg af et åbent, agilt og tillidsfuldt samarbejde mellem projektgruppens parter – både i konceptudvikling, projektering og realisering – for at indfri visionen om erhvervsboliger i København.

Udførelseskvalitet og værdiforøgelse

Transformationen af Siljangade har taget afsæt i bevaring af mest muligt af den eksisterende bygnings råhus. Der gjort en stor indsat for at skabe et samspil mellem eksisterende og nytilføjede bygningsdele under hensyntagen til de økonomiske rammer for opgaven. F.eks. er alle eksisterende betonlofter bevaret uinddækket og med synlige installationer for at fastholde bygningens historie. Dette har medført en stor indsats fra rådgivere og entreprenør på installationssiden samt for at sikre godt akustisk indeklima.

Sted

Siljangade
Siljangade 4-8 København S